Gondolkodásfejlesztés táblajátékkal

 
A Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 2016/2017-es nevelési évben egyik fő céljaként a szakmai megújulást jelölte meg. Ennek egyik állomása volt a 2017. januárjában megvalósított képzéssorozat, amelyben a szakszolgálat dolgozóin kívül lehetőséget kaptak a város óvodáinak és általános iskoláinak pedagógusai is arra, hogy megismerjenek olyannapjainkban is létező logikai táblajátékokat, amelyek eszközei lehetnek a szabadidő hasznos eltöltésén túl a gyermeki gondolkodás fejlesztésének, a tehetség felismerésének és a társas viselkedés erősítésének. Helyszíne a szakszolgálat Debreceni Tagintézményének Faraktár utcai épülete volt.
A képzést Dr. K. Nagy Emese vezette, akinek helyőkeresztúri iskolájában jelenleg is sikerrel működik a komplex instrukciós, a logikai táblajáték és a generációk közötti párbeszéd program.
A január 07-i képzésen 22 fő, a január 21-i napon 10 fő, míg a január 28-i alkalmon 27 fő ismerhette meg a logikai játékok széles kínálatát a dobókockás játékoktól a nemzetközi versenyeket is biztosító stratégiai játékokig.
A módszer és az eszközök megismerésével egy olyan újabb eszköz került a pedagógusok birtokába, amely a legfőbb gyermeki tevékenység, a játék segítségével biztosítja:
·         a verbális-nyelvi,
·         a matematikai-logikai,
·         a térbeli – vizuális,
·         az interperszonális,
·         az intraperszonális intelligencia folyamatos fejlesztését/fejlődését.
 
  Természetesen erre egy eszköz önmagában nem elegendő, ehhez
   nagymértékben szükség van a pedagógusok tudatos tervező, szervező munkájára is.
  A Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat vezetése és pedagógusai ehhez kívánnak
  segítséget nyújtani  az  intézményekben dolgozó pedagógusoknak.
 A szakmai továbblépés lehetőségét pedig abban látjuk, hogy ezen
 eszközök segítségével a differenciálás, a tehetséggondozás és
  a felzárkóztatás egy újabb formája adaptálható tankerületi,
  megyei szinten.
 
 
 
 
 
 
 
 
    Végül szeretnénk köszönetet mondani a Debreceni Tankerületi Központ igazgatójának, Pappné Gyulai Katalinnak, aki anyagi és erkölcsi támogatásán túl  személyes  részvételével is alátámasztotta a fenti elképzelésbe vetett hitét, a program realitását és létjogosultságát.
 
 
 
 
 
 
 
Debrecen, 2017. február 06.
 
 
                                                                                       - Írta Horákné Béres Zsuzsanna
EFOP-3.2.5-17-2017-00041