Vezetője:   Négyessiné Marján Éva

                    fejlesztőpedagógus

 

 

 

 

A nevelési tanácsadás feladatai

-          segítségnyújtás a gyermek óvodai neveléséhez, a tanuló iskolai neveléséhez és oktatásához, ha a gyermek, a tanuló egyéni adottsága, fejlettsége, képessége, tehetsége, fejlődésének üteme indokolja;

-          az intézmény vagy a szülő megkeresésére pedagógiai, pszichológiai támogatás, fejlesztés, pszichoterápiás gondozás nyújtása a gyermeknek, a tanulónak a szülő bevonásával;

-          a pedagógus nevelő és oktató munkájának pedagógiai és pszichológiai támogatása, segítése

Milyen jellegű problémával fordulhatnak hozzánk?

-          megkésett beszéd-és mozgásfejlődés

-          eltérő ütemű képességfejlődés kisgyermekkorban vagy óvodás korban

(nem szeret rajzolni, nem érdeklődik a számosság iránt, nehezen tanul verseket, mondókákat, nem érdekli a puzzle stb.)

-          a gyermek, a kamasz, a fiatal felnőtt korábban rá jellemző viselkedése, hangulata a környezete számára látható módon megváltozik

-          magatartási, beilleszkedési problémák

(gyakoriak az iskolai konfliktusai, agresszív, vagy ő az elszenvedője mások agresszív viselkedésének, a szabályokat nem tartja be, az óra menetét zavarja, nehezen alakít ki kapcsolatot, nincsenek barátai, visszahúzódó, mások agressziójának elszenvedője)

-          nyugtalan viselkedés

(szétszórt, feszült, túlmozgásos, figyelmetlen, könnyen felcsattan, ingerlékeny)

-          megváltozott családi-élethelyzetek

(válás, költözés, a szülő új párra talál, haláleset, testvér születése)

-          kamaszkori nehézségek

-          szorongások

(fél az iskolai dolgozatoktól, felelésektől, rágja a körmét, bepisil éjszaka vagy nappal, visszatartja a székletét, álmatlansággal küzd, gyakori rémálmai vannak, dadog, vagy nem beszél, tickel)

-          teljesítménye a korábbiakhoz viszonyítva leromlik

(figyelmi, koncentrációs nehézségek, érdeklődés csökkenése, hiánya)

-          nevelési problémák

(csúnya beszéd, feleselés, hiszti, dac)

-          olyan testi betegségektől szenved, melynek hátterében szervi ok orvosi kivizsgálást követően nem fedezhető fel

(hasfájás, fejfájás, szédülés stb.)

-          nehezen szokik be az óvodába/iskolába

(sokat sír, nehezen szakad el a szülőktől)

-          képességfeltárás

-          iskolai alulteljesítés

(a képességei alapján elvárt szinttől elmarad az iskolai teljesítménye)

Milyen módszerekkel segítenek a szakemberek?

A leggyakoribb pszichológiai módszerek:

-          egyéni terápiák

(játékterápia[u1] , integrált szemléletű terápia, viselkedés- és kognitív terápia, autogén tréning)

-          csoportterápiák, csoportos foglalkozások

(serdülő önismereti csoport[u2] , relaxációs csoport, szülőcsoport, figyelemfejlesztő csopo[u3] rt, tanulásmódszertani csoport, szocializációs csoport, szorongást oldó csoport, személyiségfejlesztő csoport)

-          családterápia

-          konzultáció, tanácsadás szülőknek és pedagógusoknak

A leggyakoribb pedagógiai módszerek:

-          egyéni és csoportos mozgásterápiák

(tervezett szenzomotoros [u4] tréning - TSMT, Ayres terápia)

-          általános képességfejlesztés

-          iskola-előkészítő foglalkozások

-          írás, olvasás, számolási képességek fejlesztése

(diszlexia prevenció és reedukáció a Meixner- módszer [u5] alapján)

-          grafomotoros fejlesztés

-          konzultáció, tanácsadás szülőknek és pedagógusoknak

Kik vehetik igénybe szolgáltatásainkat?

Segítségünket a szülő bármikor kérheti. Az ellátás/tanácsadás történhet a 16. évet betöltő serdülő kérésére, illetve a pedagógus, a gyermek-, ifjúság- és családvédelmi, az egészségügyi szolgáltatásban dolgozó szakemberek javaslatára is.

A szülők a 0-3 éves korú gyermekeikkel kapcsolatban szülőtanácsadásra jelentkezhetnek.

Ellátást 3 éves kortól egészen a középfokú, nappali rendszerű oktatásban részesülő tanuló fiatalok számára biztosítunk.

A problémák megoldásán a szülőkkel szorosan együttműködve, az adatvédelmi és titoktartási kötelezettségünk szem előtt tartásával dolgozunk.

Hogyan vehetők igénybe szolgáltatásaink?

Az intézmény szolgáltatásait – konzultáció, vizsgálat, fejlesztés, terápia – a szülő vagy a 16. évet betöltő serdülő személyesen[u6]  vagy telefonon keresztül, az intézmények pedig az erre rendszeresített formanyomtatványon[u7]  kérhetik.

A behívás előjegyzés alapján történik. Az első alkalom időpontjáról levélben vagy telefonon értesíti a szakszolgálat a szülőt és/vagy az illetékes intézményt.

Hová forduljanak?

Igényükkel a gyermek/tanuló lakóhelye vagy tartózkodási helye, illetve a gyermek/tanuló nevelési-oktatási intézménye szerint illetékes tagintézményünket kereshetik meg, melyről főoldalunkon[u8]  tájékozódhat.

Az intézmény működési rendje

A Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Tanácsadás tevékenységeit folyamatos nyitva tartás mellett végzi.

 

Hétfő csütörtök: 8:00-16:30

Péntek: 8:00-14:00


 


 

 

 

 Bibliográfia bővebben...

 

 

 

 Hasznos linkek gyűjteménye bővebben...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Én és a kommunikáció” tréning óvodapedagógusoknak

Barak-Molnár Zsuzsanna, Dónát Ildikó, Kun Anett, Varga Réka

HBMPSZ Debreceni Tagintézmény

Óvodai terepen dolgozó pszichológusokként úgy tapasztaltuk, hogy nagy igény mutatkozik az óvodapedagógusok részéről arra, hogy ne csak a gyermekeknek tartsunk foglalkozásokat, hanem számukra is. Ez találkozott a mi szakmai elképzeléseinkkel is, hiszen az óvoda nevelő munkájának segítése, hatékonyságának növelése fontos feladata az óvodapszichológiának. A 2018/2019-es tanév második félévében pedagógusoknak szóló kommunikációs tréninget tartottunk négy óvodában: a Görgey Utcai Óvodában, a Karácsony György Utcai Óvodában, a Lehel Utcai Óvodában és a Százszorszép Óvodában. A tréning szakmai anyagát a munkacsoportunk állította össze és dolgozta ki Csáki Leonóra Virág vezetésével. A tréningre az óvodapedagógusok önkéntes alapon jelentkeztek. Kéthetente, összesen 5 alkalommal találkoztunk az óvodákban. A csoportok létszáma 5-6 fő volt.

Mind az öt alkalom témája a kommunikáció köré szerveződött. A foglalkozások során a szülőkkel, a gyermekekkel és a munkatársakkal való kommunikáció témáit érintettük. Önismereti, tréning és edukációs elemeket is beemeltünk a programba. A tréning céljai között szerepeltek a pedagógusok szakmai identitásának erősítése, szakmai kompetenciáik fejlesztése, kommunikációs készségeik tudatosítása és gazdagítása, és a szülők és gyermekek problémái irányába való érzékenyítés.

A visszajelzések pozitívak voltak - a csoportos munka lehetőséget biztosított pedagógiai tapasztalataik cseréjére, társas támasz megtapasztalására, a már meglévő szakmai készségeik és gyakorlataik tudatosítására, és a személyiségük munkájukban való megnyilvánulásainak felismerésére.

A jövő tanév során egy komplex program kerül bevezetésre a város 8 óvodájában, köztük a már említett négy nevelési intézményben is, melynek része lesz ez a pedagógusoknak szóló kommunikációs tréning is.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EFOP-3.2.5-17-2017-00041