Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Debreceni Tagintézmény Pályázata

 

 

Pályázat neve : NTP-RHTP-16-0113

 

Pályázat részletei

Örömmel adunk hírt arról, hogy a Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Debreceni Tagintézménye sikeresen pályázott az Emberi Erőforrások Minisztériuma
 
által kiírt, NTP-RHTP-16-0113 azonosítójú pályázatra. Ennek tartalma: „Tehetséges roma, hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű fiataloknak
szóló tehetséggondozó program megvalósításának, valamint a tehetségsegítő szolgáltatásokhoz való hozzáférésének támogatása”.
Programunk címe „Együtt-közösen-mindannyiunkért”, melyben 10 tanuló komplex tehetséggondozása történik 60 órás időkeretben.
 

 

2017. március 13-án az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalából Dr. Fórika László jogi főreferens, meghívott előadóként tartott előadást a programban résztvevő tanulók számára a Józsai Közösségi Házban. A tanulók megismerhették az előadó szakmai életútját, példát mutatva ezzel a tanulóknak, hogy a csillagos égig is el lehet jutni kitartás, akarat és tanulás által.

 
{pgslideshow id=1|delay=8|category=pályázat}
 

Az „Együtt-közösen-mindannyiunkért” című programunk a 2016/2017-es tanévben valósult meg 10 tanuló komplex tehetséggondozásával, 60 órás időkeretben.

Célja az volt, hogy a tehetségígéreteknek három képességterületen (logikai-matematikai, térbeli-vizuális, interperszonális) megvalósuljon a fejlesztése. Az erősebb oldal támogatása mellett a gyengébb oldal fejlesztésére is kellő figyelmet fordítottunk. A csoportos munkavégzés közben is kiemelt figyelmet fordítottunk az egyéni differenciálás lehetőségeire. A logikai-matematikai képességeket társasjátékokkal, logikai játékokkal fejlesztettük. A térbeli-vizuális képességeik eredményes fejlesztésének elsődleges színtere a kreatív műhelymunka volt. A manuális-vizuális foglalkozásokon a kreativitásuk mellett finommotorikus képességeik is erősödtek. A tanulók saját kezdeményezésű ötleteit továbbvezetve segítettük elő fejlődésüket, képességeik felébresztését. Hozzásegítettük őket, hogy megerősítsék saját ítélő erejüket, saját felfogóképességüket. Olyan programot használtunk, amelyek nem a már meglévő interperszonális problémák csökkentésére, hanem megelőzésére irányultak.

 

A programhoz kapcsolódva egy napos múzeumlátogatáson is részt vettünk a Déri Múzeumban. A térbeli-vizuális képességek fejlesztését jól kiegészítette a múzeum adta vizuális és esztétikai élmény. Az ábrázolás különböző fajtáival, a műalkotásokkal, a népművészeti elemekkel, az esztétikus tárgyi környezettel való ismerkedés is fontos eszköz volt a gyermekek személyiségének fejlesztésében.

A programsorozat zárásaként 2017. június 6-án egy kiállítás keretében büszkén mutatták be a gyerekek kreatív önkifejezésük eredményét a kiállítás látogatóinak.

 

Ezúton is köszönjük a Debreceni Tankerületi Központ Igazgató Asszonyának, Pappné Gyulai Katalinnak és a Debreceni Tankerületi Központ Pályázati Referens Asszonyának, Balázsné Kungler Krisztinának segítő támogatását!

 

Továbbá köszönjük az intézményvezetőknek, intézményvezető-helyetteseknek, osztályfőnököknek, pedagógusoknak, hogy közreműködtek és segítettek, hogy ez a program megvalósulhasson!

 

Köszönetünket fejezzük ki a szülőknek együttműködésükért, hogy hozzájárultak gyermekük foglalkozásokon való részvételéhez.

 

Gratulálunk a tanulóknak, hogy eredményesen teljesítették ezt a programot!

 

 Galléria

 

 

 
 
 
 
 
 
EFOP-3.2.5-17-2017-00041