Vezetője:      Kovácsné Simon Mária

                 gyógypedagógus-logopédus

 

 

 

A szakmai munkaközösség a HBM Pedagógiai Szakszolgálat tagintézményeinek járási szakértői bizottságaival egyeztetve végzi munkáját.

A fő feladatunk a 15/2013.(II.26.) EMMI rendelet 12.§(1) alapján a megyei és járási szakértői bizottságok szakmai és operatív működésének, koordinációjának biztosítása.

Szakmai célkitűzések

-          A járási és megyei szakértői bizottság. által elfogadott, egységesített protokoll nyomon követése a megye egész területén.

-          A közösen kidolgozott szakmai protokollok esetleges kisebb változtatásainak megbeszélése.

-          Kiemelt kapcsolattartás egymással (munkaközösségi tagok), tagintézmény-vezetőkkel, közoktatási intézmények vezetőivel.

-          Módszertani megújulás: Folyamatos önképzés (hospitálások, tanfolyamok, folyóiratok), segítségnyújtás egymásnak.

Szakértő Bizottsági tevékenység

  • ·Járási Szakértői Bizottság

Feladata:

- A beilleszkedési, a tanulási, a magatartási nehézség megállapítása vagy kizárása, az ezt megelőző vizsgálatok elvégzése.

- A gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettségének megállapítása.

- Sajátos nevelési igény gyanúja esetén a megyei szakértői bizottság vizsgálatának a kezdeményezése.

 

Vizsgálatot végzők: pszichológus/gyógypedagógus

 

Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján az életkorához viszonyítottan jelentősen alulteljesít, társas kapcsolati problémákkal, tanulási, magatartásszabályozási hiányosságokkal küzd, közösségbe való beilleszkedése, továbbá személyiségfejlődése nehezített vagy sajátos tendenciákat mutat, de nem minősül sajátos nevelési igényűnek.

 

Amennyiben a járási szakértői bizottságnál kezdeményezett vizsgálat során felmerül a sajátos nevelési igény gyanúja, abban az esetben az ott megvizsgált gyermek iratanyagát továbbítják a Megyei Szakértői Bizottsághoz, ahol a komplex /pszichológiai-gyógypedagógiai-orvosi/ vizsgálat alapján a sajátos nevelési igény megállapítása vagy kizárása történik.

  • ·Megyei Szakértői Bizottság

Feladata:

  1. a.Koordinációs feladatok
  2. b.Diagnosztikai feladatok:
  • Sajátos Nevelési Igényre-re irányuló komplex vizsgálatok csecsemő kortól (0 éves) tankötelezettség befejezéséig (SNI 23év).

Vizsgálatot végzők: pszichológus/gyógypedagógus/orvos

 

Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi (látási, hallási), értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd.

Sajátos Nevelési Igényű kategóriák:

 

  • Értelmi fogyatékos (enyhe, középsúlyos, súlyos)
  • Beszédfogyatékos
  • Egyéb pszichés fejlődési zavar (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral küzd)
  • Több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos
  • Autizmus spektrum zavar (ép értelmű, értelmi fogyatékos)

 

A szakértői vizsgálat folyamatáról, a vizsgálathoz szükséges dokumentumok listájáról, a vizsgálat menetéről a honlapunkon tájékozódhat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EFOP-3.2.5-17-2017-00041