•    Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés
•    Nevelési tanácsadás
•    Szakértői bizottsági tevékenység
•    Logopédiai ellátás
•    Konduktív pedagógiai ellátás
•    Gyógytestnevelés
•    Iskolapszichológia és óvodapszichológiai ellátás
•    Továbbtanulási és pályaválasztási tanácsadás
•    Kiemelten tehetséges gyermekek és tanulók ellátása
EFOP-3.2.5-17-2017-00041