Tájékoztató a szakértői bizottságok tevékenységével kapcsolatban

(2017-09-19)

Amennyiben a gyermek, tanuló képességeiben, fejlődésében, viselkedésében, tanulmányi előrehaladásában egy vagy több területen jelentős mértékű problémát észlelnek, kérhetik szakértői vizsgálatát állapotának megfelelő fejlesztése, illetve különböző pedagógiai kedvezmények megítélése érdekében.

A vizsgálatkéréshez az űrlap – SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM címmel – 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet 1. mellékletében található.

Az „Adatlap a fejlődési szint megítéléséhez az iskolai felkészítés elősegítésére” – röviden: orvosi adatlap – az iskolaegészségügyi dokumentáció része. Kitöltése kötelező 5 éves életkorban. Megtalálható a 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet 4. mellékletében. A kitöltött adatlap másolatát, mivel a szakértői vélemény kialakítása során szükség lehet rá, kérjük csatolni a „SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM”-hez.

A szakértői vizsgálatot kérheti a szülő vagy a szülő egyetértésével

- a nevelési-oktatási intézmény

a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény hatálya alá tartozó család- és gyermekjóléti szolgálat, család- és gyermekjóléti központ, bölcsőde, gyermekotthon, területi gyermekvédelmi szakszolgálat, nevelőszülői hálózat működtetője

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény hatálya alá tartozó fogyatékosok ápoló, gondozó otthona, fogyatékosok rehabilitációs intézménye, fogyatékosok nappali intézménye.

Feladatellátási kötelezettség, működési körzet szerint megkülönböztetünk országos, megyei és járási szakértői bizottságokat.

Mikor kérhetik a vizsgálatot HAJDÚ-BIHAR MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT valamely járási szakértői bizottságától?

- A gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettségének megállapítása érdekében.

- A beilleszkedési, a tanulási, a magatartási nehézség megállapítása vagy kizárása érdekében.

- Tizennyolc hónapnál fiatalabb gyermek esetében korai fejlesztés és gondozás megkezdésére történő javaslattétel érdekében (neonatológia, csecsemő és gyermek fül-orr-gégegyógyászat, audiológia, szemész, ortopédia és traumatológia, gyermek- és ifjúságpszichiátria, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, orvosi rehabilitáció csecsemő- és gyermekgyógyászat szakterületen, illetve gyermek-neurológia szakorvos által felállított diagnosztikai vélemény és terápiás javaslat alapján).

A járási szakértői bizottság indokolt esetben – pl. értelmi fogyatékosság, beszédfogyatékosság, súlyos tanulási zavar, diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia gyanúja esetén – javasolja a gyermek, tanuló további vizsgálatát sajátos nevelési igény megállapítása érdekében a megyei szakértői bizottságnál.

A járási szakértői bizottságok a tagintézményekben működnek. A tagintézményekről és elérhetőségükről itt tájékozódhatnak:

http://www.hbmpsz.sulinet.hu/hu/

Mikor kérhetik a vizsgálatot a HAJDÚ-BIHAR MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT Megyei Szakértői Bizottságától?

- Korai fejlesztés és gondozás érdekében (0–3 éves kor között; indokolt esetben – ha a gyermek nem kapcsolódhat be az óvodai nevelésbe – a korai fejlesztés és gondozás 6 éves korig tarthat).

- Amennyiben a gyermek, tanuló autizmusát (pervazív fejlődési zavarát), figyelemzavarát vagy magatartászavarát pszichiáter megállapította, a diagnózist tartalmazó orvosi vélemény (ambuláns lap, zárójelentés) másolatát is csatolva sajátos nevelési igény megállapítása érdekében a Megyei Szakértői Bizottságtól kérhető szakértői vizsgálata.

Cím:

HAJDÚ-BIHAR MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

MEGYEI SZAKÉRTŐI BIZOTTSÁG

4029 Debrecen, Monti ezredes u.7.

Telefon/fax: 52/344-121

A vizsgálatok eredményeinek egy lehetséges fontos következménye: Amennyiben a MEGYEI SZAKÉRTŐI BIZOTTSÁG sajátos nevelési igényt állapít meg a vizsgált gyermeknél, tanulónál, intézményt is ki kell jelölnie, ahol a gyermek, tanuló ellátása történik. A kijelölhetőség alapfeltétele, hogy az intézmény feladatai között szerepeljen az adott okból sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása. Erről az intézmény alapító okirata vagy szakmai alapdokumentuma tájékoztat. A köznevelési intézmények adatai, alapító okiratai, szakmai alapdokumentumai megtekinthetők a Köznevelés Információs Rendszerében (http://www.oktatas.hu/hivatali_ugyek/kir_intezmenykereso). Ha megfelel a feltételnek, kijelölésre kerülhet az az intézmény, ahova a gyermek, tanuló a vizsgálat előtt is járt. Ha nem felel meg, akkor másik intézményt kell kijelölni, és így a gyermeknek, tanulónak intézményt kell váltania.

Mikor kérhetik a vizsgálatot országos szakértői bizottságtól?

Mozgásszervi vagy érzékszervi fogyatékosság megállapítására irányuló vizsgálat esetén.

Mozgásszervi fogyatékosság:

Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat Mozgásvizsgáló Gyógypedagógiai Tanácsadó, Korai Fejlesztő, Oktató és Gondozó Tagintézménye

Cím: 1145 Budapest, Mexikói út 63-64.

Telefon / fax: 1 / 220 64 59

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.; Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Honlap: http://www.mozgasvizsgalo.hu/

Érzékszervi – látási – fogyatékosság:

Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat Látásvizsgáló, Gyógypedagógiai Tanácsadó, Korai Fejlesztő, Oktató és Gondozó Tagintézménye

Cím: 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 39.

Telefon / Fax: 1 / 363 1561

Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Honlap: http://fpsz.hu/fpsz-latasvizsgalo-gyogypedagogiai-tanacsado-korai-fejleszto-oktato-es-gondozo-tagintezmenye/

Érzékszervi – hallási – fogyatékosság:

Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat Hallásvizsgáló, Gyógypedagógiai Tanácsadó, Korai Fejlesztő, Oktató és Gondozó Tagintézménye

Cím: 1147 Budapest, Cinkotai út 125-137.

Telefon / Fax: 1 / 422 1493

Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Honlap: http://fpsz.hu/hallasvizsgalo-gyogypedagogiai-tanacsado-korai-fejleszto-oktato-es-gondozo-tagintezmenye-orszagos-illetekesseg

Fogalmak:

Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi (látási, hallási), értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd (Nkt 4. § 25.).

Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján az életkorához viszonyítottan jelentősen alulteljesít, társas kapcsolati problémákkal, tanulási, magatartásszabályozási hiányosságokkal küzd, közösségbe való beilleszkedése, továbbá személyiségfejlődése nehezített vagy sajátos tendenciákat mutat, de nem minősül sajátos nevelési igényűnek (Nkt 4. § 3).

 

 

 

Jogszabályok:
 
 
 
 
A jogszabályokat időről-időre módosítják, aktuális állapotuk megtekinthető
a Nemzeti Jogszabálytárban: njt.hu
 
                                                                                                                                                           -Írta Harangi Lőrinc
 
EFOP-3.2.5-17-2017-00041