Menü Bezárás

SAJTÓKÖZLEMÉNY

SAJTÓKÖZLEMÉNY

2022. 04. 28. Családbarát Szolgáltató Hely tanúsító védjegy minősítést kapott a HBMPSZ.

Csoportban történő komplex program alkalmazása a sérült csecsemők és kisgyermekek korai fejlesztése és gondozása területén

„Ahogy a születés pillanatában benne van az egész élet minden lehetősége, úgy az első interjúban is ott van számos apró, vagy éppen feltűnő jel, ami a terápia lehetséges alakulását vetíti előre. Ezért olyan fontos az első találkozás.” Nógrádi Csilla

A Hajdú – Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat a 2022. 05. 11-én Szakmai Nap keretében egy újszerű szemléletű megközelítésben kidolgozott játékterápiás módszert, annak megyei szintű adaptálását szakmaközi beszélgetés keretében mutatta be.

1. ábra Pappné Gyulai Katalin, a Debreceni Tankerületi Központ igazgatója, Orosz Ibolya Aurélia, a DMJV Család- és Gyermekjóléti Központ intézményvezetője, Törökné Rajtmár Marianna, a HBM Szűrési Védőnő,  Dr. Szabó Éva gyermekrehabilitációs főorvos

A gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás feladata a komplex koragyermekkori prevenció, tanácsadás és fejlesztés, az ellátásra való jogosultság megállapításának időpontjától kezdődően a gyermek fejlődésének elősegítése, a család kompetenciáinak erősítése, a gyermek és a család társadalmi inklúziójának támogatása érdekében. A korai fejlesztés és gondozás tevékenységei a komplex gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai tanácsadás, a kognitív, a szociális, a kommunikációs és a nyelvi készségek fejlesztése, a mozgásfejlesztés és a pszichológiai segítségnyújtás.

A korai fejlesztés célcsoportja 0-6 éves életkorú, speciális támogatást igénylő gyermekek. Ezeknek a programoknak az újszerűségét az adja, hogy a gyermekek a szülőkkel együtt veszik igénybe a csoportos fejlesztést, alapozva a csoport pozitív hatásaira már ilyen korai életszakaszban is. A csoportmunka mégis individuálisan kerül megvalósításra, hiszen az adott csoportban minden kisgyermek jellemzője, hogy más- más sérültséggel, lemaradással rendelkeznek.

A csoportos korai fejlesztések olyan sérülésspecifikus komplex programok, mely egy jó gyakorlat keretében kerültek kidolgozásra. A csoportos fejlesztések gyógypedagógus, pszichológus, logopédus, gyógypedagógiai asszisztens összehangolt team munkájában valósulnak meg. A szociális és egészségügyi ellátással történő szoros kapcsolat is felértékelődik a gyermek érdekében.

A szakmai nap első részében bemutatásra került a Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Debreceni Tagintézményének korai fejlesztés alapfeladatában dolgozó Erdős Mónika gyógypedagógus- szomatopedagógus által kidolgozott terápia bemutatása a speciális szükségletű csecsemők, kisgyermekek valamint családtagjaik részére. Csermelyné Gáspár Tímea tanácsadó szakpszichológus bemutatta, hogy jelenleg nálunk alkalmazott a fotóterápiás eszközök és a családterápia lehetőségei, amelyek szervesen beilleszthetőek ebbe a programba, mert ezáltal nem csak a gyermek fejlesztése biztosított, hanem az egész családra kiterjesztett gondozással megerősíthető a sérült gyermek és a család rehabilitációja, a trauma feldolgozása, az erőforrások aktiválása. A kidolgozott komplex program szorosan illeszkedik a kora gyermekkori intervenció családközpontú szemléletéhez, hangsúlyozva a koordinált integrált szolgáltatói modellt.

2. ábra Erdős Mónika szomatopedagógus-gyógypedagógus, Csermelyné Gáspár Tímea tanácsadó szakpszichológus

A kidolgozott program fő eszköze a játék, mint terápia, ami a sérült kisgyerekek fejlesztésének a legfontosabb eleme. A program kidolgozója a Tunyogi -féle gyógyító játékterápia alapjait használta, ehhez illesztette a Lépésről-lépésre óvodai program egyes elemeit, illetve a környezet. A feltételek kialakításában Schaffer nevéhez kötődő Munka-Szórakozás-Fejlesztés koncepcióját adaptálta. Az intenzív, csoportos játékterápia része továbbá a szenzomotoros torna, valamint az érzékszervek differenciált ingerterápiája, a tanulási képességek növelése dramatizált környezetben. A terápia során az egész személyiséget fejlesztik minden érzékszervvel együtt, amihez egy előre meghatározott dramatikus keretet adnak. A programot több terápiás lehetőséggel is kiegészítik, így állatasszisztált terápiával,  babamasszázzsal, illetve fototerápiás módszerrel, családterápiával segítik a szülő-gyermek kapcsolat harmonikus fejlődését. A kidolgozott módszer eredményességének alapja az írásban elkészített egyénre szabott differenciált program, melyet a szülők kézhez kapnak, mert a foglalkozásokon a közösen végzett gyakorlatok  rendszeres otthoni végzése fokozza a hatékonyságot.

A Szakmai Nap következő részében bepillanthattunk a szakszolgálatunk két járási tagintézményének (Debrecen-Hajdúnánás) tudásmegosztási folyamatába, megismerhettük az általuk kidolgozott szakmai innovációt.

A HOPE programot adaptálták és átalakították tagintézményük saját arculatához, lehetőségeihez. A Hajdú - Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Hajdúnánási Tagintézmény két szakembere Tóth- Reszegi Réka gyógypedagógus- logopédus, valamint Nagy Angéla Zsuzsanna gyógypedagógus-szurdopedagógus- logopédus által készített „TÁTIKA” komplex beszédindító program alapjait az Erdős Mónika által kidolgozott HOPE program biztosítja, de mellette hangsúlyossá tették a logopédiai, pszichológiai támogatást.

A segítségre szoruló gyermekek túlnyomórészénél a megkésett beszédfejlődés a vezető tünet, így elsődleges a feladatuknak tekintik a beszédindítás, a beszédkedv felkeltését és a kommunikációs készségek fejlesztését, játékos, mozgásos tevékenységbe ágyazottan. A program komplexitását pedig az adja, hogy a beszéd és nyelvi fejlesztéssel együtt a kognitív és szociális készség, valamint az érzelem fejlesztése hangsúlyos, akárcsak a HOPE programban.

3. ábra Nagy Angéla Zsuzsanna szurdopedagógus-logopédus

A Szakmai Nap harmadik elemeként a Hajdú- Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat járásaiban működő korai fejlesztéshez használható saját készítésű eszközök bemutatása történt. A korai fejlesztésben részt vevő családok, gyermekek nehézségei, a képességeik, lehetőségeik különbözősége arra inspirálja folyamatosan a szakszolgálat szakembereit, hogy saját készítésű fejlesztőeszközöket tervezzenek, készítsenek egy- egy fejlesztési területhez. A készített eszközök változatosak, könnyen készíthetők, hatékonyak, letisztult formákkal, tartalmakkal rendelkeznek, továbbépíthetők.

4. ábra Tóth-Reszegi Réka gyógypedagógus- logopédus

A program zárásaként a meghívott vendégek, továbbá a Hajdú- Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat járási tagintézményeiből érkező szakemberek visszajelzéseket adtak a Szakmai Nap történéseire.

Debrecen, 2022.05.12.

                                                           Üdvözlettel:

                                                                       Sári Péterné

                                                                       főigazgató-helyettes