Menü Bezárás

Így kerek a világ tábori beszámoló 2019.

A tábor célcsoportját a járásunkhoz tartozó településeken élő 5-8 éves óvodások, iskolások alkották, akik hátrányos, vagy halmozottan hátrányos helyzetűek, és/ vagy sajátos nevelési igényű és/vagy beilleszkedési, tanulási magatartási nehézséggel küzdenek.

A szociálisan hátrányos helyzettel induló-, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekekkel való megkülönböztetett törődés fontos feladatunk.  Napközis jellegű táborszervezéssel, színvonalas személyi és tárgyi feltételekkel, gazdag élményanyaggal próbáltuk biztosítani a sokoldalú képességfejlesztést, a személyiségfejlődés komplexitását.

A tábor 5 napon keresztül várta az érdeklődő kisgyermekeket 8.00-16.00 óráig. A gazdag programok, megvalósításában két gyógypedagógus és egy pedagógiai asszisztensvett részt. A tábor létszáma 15 fő volt.

A tábori életünket a játékok sorozata szőtte át, amely hatásos eszköze a szellemi fejlődés elősegítésének is. Azáltal, hogy a gyermek játék közben koncentrál, figyel, magasabb szintre emelkedik gondolkodási képessége, fejlődik helyzetfelismerő képessége, ítéletalkotása, kezdeményező és szervezőkészsége, képzelete és emlékezete. Ezek mind támogatják az értelmi fejlesztést. Közvetlen tapasztalatot szerezhettek szűkebb környezetükről.  Első nap az érzékelésről szólt. megismerhették a látás, hallás, szaglás, ízlelés és a tapintás fontosságát. Megtapasztaltatták azt, hogy milyen kincs az ép érzékszerv. egy-egy érzékek megfosztásával érzékenyítés volt a fő célunk. .Átélhették, milyen az, ha valamely érzékszervünk nincs vagy csak alacsony szinten funkcionál . 

Táborunk második napján a gyerekek találkozhattak a malom „világával”. A mozgásos tevékenységek betekintést engednek a régi idők játékaiba. Megismerhették azokat a lehetőségeket, melyekkel egykor a szabadidőt töltötték a gyerekek.  Párhuzamként olyan jelenkori eszközöket, játékokat próbálhattak ki, melyek a mai kor gyerekeinek adnak játéklehetőséget.

A mese birodalmába látogattunk el a harmadik napon. Ez a nap nagyon jó lehetőséget adott arra hogy a megbeszélt viselkedési szabályokat a gyerekek alkalmazni tudják utazáskor, a játékok kipróbálásakor és a pihenőidős tevékenységek során. Nagyon ügyesen tudtak alkalmazkodni a különleges környezethez, a változatos élményekhez. Káprázatos módon tudták befogadni a megjelenített mesei világot. Szenzoraikat alkalmazva különbséget tudtak tenni mese és valóság, a jó és a rossz között. A játszóterek-rengetegében az ovisok teljesen kiélhették mozgásigényüket.

 Függőhidakon, köteleken ostromolhatták a várat, harcba indulhattak a bástyák elfoglalásáért.   

Negyedik nap találkozhattak a gyerekek a háziállatokkal, a hobby állatokkal, élőhelyükkel, életmódjukkal, külső jegyeikkel, a velük való munkával, törődéssel.  Közvetlenül tapasztalták meg az állat és ember kapcsolatát, egymásrautaltságát. Lehetőséget teremtettünk arra, hogy társas és fejlesztőjátékok során alkalmazzák a megfigyelések tapasztalatait. Lássák meg a hasonlóságokat, különbözőségeket a valóság és a játék között. Értsék meg és tartsák be a játékszabályokat, erre figyelmeztessék társaikat is. Szívesen végeztek kézműves tevékenységeket, ahol állatokat mintáztak, ragasztottak hajtogattak.

Okoskaland napunkon az okoskocka játékcsaládé volt a főszerep.

Ez a játékcsalád átmenetet képez a kétdimenziós feladatlapok és a háromdimenziós, manipulatív tevékenységet jelentő eszközök között. A gyerekek nagyon élvezték a kocka rejtelmeit, betekintést nyerhettek az anyanyelvi játék, a vizuális észlelés, és a számolás világába.

Napjainkat színesítették a Bella Costa étterem szolgáltatásai, nagyon finom tízóraival, ebéddel és uzsonnával láttak el bennünket.  

A szülők által kitöltött táborral kapcsolatos elégedettséget felmérő kérdőívekből kiderült, hogy a gyerekek jól érezték magukat, szüleik is hasznosnak tartották tevékenységünket

Berettyóújfalu  2020. Július 1


Iskolára fel tábori beszámoló 2019.

Szociálisan hátrányos helyzettel induló-, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő nagycsoportos gyerekeknek tartottunk iskolára felkészítő tábort 2019. augusztus 12. és augusztus 16. között, 5 napon keresztül napi 4 órában. A foglalkozások minden nap 08:00-tól 12:00-ig tartottak, játékos formában. A gyerekek testi, lelki, szellemi fejlődéséhez szükség van új élmények szerzésére más, nem a megszokott helyszínen, ismeretlen, vagy kevésbé ismert emberek, gyerekek társaságában. Fantasztikus élményt jelent egy új csapat részesének lenni és mekkora feltöltődést jelent kiszakadni a megszokott környezetből.

A tábor előkészítését tavasszal kezdtük el: meghatároztuk a tábor célját és feladatait, a napi témákat, programokat, az ehhez kapcsolódó feladatokat, játékos tevékenységeket. Elkészítettük a tábor plakátját, szórólapjait, majd eljuttattuk az intézményekhez a jelentkezési lapokat. A jelentkezők többségét ismertük, hiszen kapcsolatban vannak az intézményünkkel. Ennek ismeretében aktualizáltuk a napi témákat, és ennek megfelelően szerveztük programjainkat, figyelembe véve a tábor céljait, feladatait és a gyerekek életkori és egyéni sajátosságait.

Minden kis táborlakó a nevelési év során részesült az intézmény által biztosított fejlesztésben, egy gyermek sajátos nevelési igény miatt gyógypedagógus által vezetett egyéni fejlesztésben részesült.

A csoportunk tagjai több óvodából érkeztek, így voltak, akik ismerték egymást, voltak, akik nem, azonban a beszélgetésekből kiderült, hogy más-más intézményből érkeztek hozzánk, de szeptembertől osztálytársak lesznek.

A tábor céljainak megfelelően olyan játékokat, feladatokat választottunk, mely elősegíti a gyerekek kreativitásának, önkifejezésének kibontakozását, erősíti az önmagukról kialakított pozitív önismeretet.

  1. nap témája: „Ilyen vagyok én!”. A feladatok által megtapasztalták, átérezték a bármelyik érzékszervétől megfosztott emberek élethelyzetét. Tapintással, szaglással, ízleléssel kapcsolatos játékokat bekötött szemmel végeztek a gyerekek, melyet nagyon izgalmasnak és érdekesnek tartottak. 
  2. nap témája: „Hogyanok, miértek, táblajátékok”. A nap célja volt a koncentráció és a kézügyesség fejlesztése. 
  3. nap témája „Csodálatos világunk”. Ezen napon kirándulni voltunk. A gyerekek nagyon jól érezték magukat, sokat játszottak és közben észre sem vették, hogy mennyi mindent tanulnak. Sok új információhoz jutottak a természet ismeret köréből.
  4. nap témája „A formák, számok világa” volt. Játékos formában számoltunk, műveleteket, összehasonlításokat végeztünk.
  5.  nap témája: „Most mutasd meg!”. Az utolsó napon a mozgás fejlesztése volt a feladatunk és talán ezt a napot élvezték a gyerekek a legjobban.

 Az önfeledt szórakozás, a kötetlen beszélgetések, az érdekes programok biztosították a kellemes kikapcsolódást a gyermekeknek. Az egymás iránti felelősségérzet erősödött bennük. Az elégedettségi kérdőívet a gyerekek a szüleikkel együtt töltötték ki.  A táborozók és a szülök is teljes mértékben meg voltak elégedve a táborral. A tábor szakmai tartalmára 15 fő karikázott be 5-t, szintén így vélekedtek a tábori időbeosztásról, a szervezésről, lebonyolításról, a tábori megvalósítókról, az alkalmazott módszerekről, valamint a kapott információkról.

A tábor elérte célját, mert a feladatokat, a programokat sikeresen megvalósítottuk. A gyereknek sok élményben volt részük és bízunk benne, hogy ismereteiket bővítettük, tudásukat gyarapítottuk, melyet az iskolában is hasznosítani tudnak.

 Berettyóújfalu2019. augusztus 21.