Menü Bezárás

Berettyóújfalui Tagintézmény

Elérhetőség

Cím: 4100 Berettyóújfalu, József Attila utca 11.
Telefon: 54/402-426
E-mail: pedagogiai.szakszolg@hbmpsz.edu.hu

Biharkeresztesi Telephely
Cím: 4110 Biharkeresztes, Széchenyi utca 61.

Hírek


A Berettyóújfalui Tagintézmény bemutatkozása

Hajdú-Bihar Megye legnagyobb kiterjedésű és településszámú járása a berettyóújfalui, melynek székhelye Berettyóújfalu. A járásban 3 város és 22 település található, ezek legnagyobb hányada a hátrányos helyzetű kategóriába tartozik. Össznépességszáma: 43 635 fő, 0-18 éves korú lakosságának száma 9 415 fő, ez az összlakosság számának 21%-a (a Hajdú-Bihar megye 0-18 éves korú lakosságának 8,4 %-a), ők, szüleik, s a velük foglalkozó pedagógusok szakszolgálatunk potenciális kliensei. Tagintézményünk a járás 25 településén található köznevelési intézményeknek áll a szolgálatában: 25 óvodának, 19 általános iskolának és 3 középiskolának. Ellátunk még ezen kívül két olyan intézményt, amelyik intézményi társulás miatt tartozik hozzánk. A tagintézmény székhelye Berettyóújfaluban található.

Szakszolgálatunk az elmúlt években igyekezett mindent megtenni annak érdekében, hogy a törvényi/rendeleti előírásoknak eleget téve a pedagógus munkakörben foglalkoztatottak az előírt szakképzettségi követelményekkel rendelkezzenek. Szakalkalmazottaink több diplomás, szakvizsgázott szakemberek. Végzettségük széles skálán mozog, ez lehetővé teszi osztott munkakörben való foglalkoztatásukat is.

Szakszolgálatunk egy már meglévő épületben kapott helyet, s azt az évek folyamán igyekeztünk céljainknak, feladatellátásunknak megfelelően formálni, ami biztosítja a magas szintű munkakörülményeket, mind a dolgozók, mind az intézményt használók részére. Az épületünk akadálymentesített. Négy foglalkoztató-, egy szakalkalmazotti szoba, egy vezetői és egy titkársági iroda és egy irattári helyiség áll rendelkezésünkre, amely kiegészül váróhelyiséggel, személyzeti és kliensi mosdóval.

Tagintézményünk jó, együttműködő kapcsolatot alakított ki és ápol ki partnereivel.
A partnerek közül az első és legfontosabb helyen maga a gyermek áll, hiszen Ő tevékenységünk alanya. Nagyon fontos partnerünk a gyermeket nevelő szülő is. Napi szintű kapcsolatot tartunk fenn az óvodákkal, iskolákkal. A fejlesztőpedagógusok, logopédusok mindennapi feladatukat ezekben az intézményekben látják el. Folyamatosan konzultálnak a pedagógusokkal, a helyszínen dolgozó más segítő szakemberekkel. Munkakapcsolatot ápolunk az önkormányzatokkal, járási tankerületekkel, gyermekjóléti szolgálatokkal, egészségügyi intézményekkel, művészeti iskolákkal, civil szervezetekkel, járási hivatalokkal, országos szakértői bizottságokkal, felsőfokú intézményekkel.

Munkatársaink:

Karácsony Imréné :  igazgató,   gyógypedagógus, mesterpedagógus

Szakterület:

 • Szakértői bizottsági tevékenység
 • Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás
 • Nevelési tanácsadás

Végzettségek:

 • Gyógypedagógus – tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos tanár,
 • Szakvizsgázott pedagógus- (gyógypedagógiai szakismeret és gyakorlat megújítása és gyógypedagógiai szakértő, gyógypedagógiai gyakorlatvezető, vezetőtanár specializáció )
 • Gyógypedagógus- Szomatopedagógia szakos tanár (folyamatban)
 • Általános iskolai tanító- technika műveltségterülettel,
 • Óvodapedagógus
 • Pályaorientációs konzulens és Nemzeti Pályaorientációs Portál felhasználó
 • Számítástechnikai szoftverüzemeltető
 • Tanulásfejlesztés a tehetséggondozásban
 • Súlyosan és halmozottan fogyatékos gyermekek fejlesztő iskolai oktatásának tervezése
 • Társastánc csoportvezető

Antós Katalin Petra: fejlesztőpedagógus

Szakterület:

 • nevelési tanácsadás

Végzettség:

 • Szociálpedagógus 
 • Fejlesztő-differenciáló szakpedagógus

Ceglédiné Kántor Beáta:_ gyógytestnevelő

 Szakterület:

 • Gyógytestnevelés

Végzettségek:

 • Gyógytestnevelő tanár
 • Testnevelés szakos tanár

Gyenge Zsuzsanna: gyógypedagógus

Szakterület:

 • Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás
 • Szakértői bizottsági tevékenység
 • Nevelési tanácsadás 

Végzettségek:

 • gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája szak
 • általános iskolai tanító

Harasztiné Tornyi Rozália: logopédus, mesterpedagógus

Szakterület:

 • Logopédia

Végzettségek:

 • Oligofrénpedagógus, logopédus szakos szakos tanár
 • Gyógypedagógiai szakértő, gyógypedagógiai gyakorlatvezető, vezető tanár specializáció

Hijné Tar Éva Mónika, szakviszgázott gyógypedagógus

Szakterület:

 • Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás
 • Nevelési tanácsadás
 • Szakértői bizottsági tevékenység

Végzettségek:

 • Gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája szak,
 • Szociálpedagógus
 • Szakvizsgázott pedagógus (mentálhigiénié szakon) 

Jónás Krisztina, klinikai szakpszichológus

Szakterület:

 • Szakértői bizottsági tevékenység
 • Nevelési tanácsadás
 • Óvoda/iskolapszichológia
 • Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás

Végzettségek:

 • Pszichológus,
 • Klinikai és mentálhigiéniai gyermek szakpszichológus,
 • Integratív gyermekterapeuta,
 • Általános iskolai tanító (vizuális nevelés műveltségi terület)

Ludmann Szilvia: szakvizsázott tehetséggondozó koordinátor

Szakterület:

 • Kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása

Végzettségek:

 • Magyar nyelv és irodalom történelem szakos bölcsész és tanár
 • Szakvizsgázott pedagógus tehetségfejlesztés, tehetséggondozás szakterületen
 • Szakvizsgázott pedagógus drámapedagógiai szakterületen

Nagy Anna Krisztina : tanácsadó szakpszichológus

Szakterület:

 • Szakértői bizottsági tevékenység
 • Nevelési tanácsadás
 • Óvoda/iskolapszichológia

Végzettségek:

 • Pszichológus
 • Tanácsadó szakpszichológus 
 • Magyar nyelv és irodalom szakos tanár

Szakadátiné Varga Angéla: szakvizsgázott fejlesztőpedagógus

Szakterület:

 • nevelési tanácsaládás  

Végzettségek:

 • Fejlesztőpedagógus
 • Szakvizsgázott pedagógus
 • Óvodapedagógus 

Szabóné Kiss Emese: fejlesztőpedagógus

Szakterület:

 • nevelési tanácsadás

Végzettségek:

 • óvodapedagógus
 • differenciáló fejlesztőpedagógus

Zákány Katalin: logopédus

Szakterület:

 • Logopéda

Végzettségek:

 • Óvodapedagógus
 • Logopédia szakos tanár

Vassné Szalai Nóra: gyógypedagógus asszisztens

Munkakör:

 • Gyógypedagógiai asszisztens

Végzettségek:

 • szociálpedagógus
 • Gyógypedagógiai asszisztens

Tahóczki-Kogyila Ildikó: ügyviteli munkatárs

Munkakör:

 • Ügyviteli munkatárs

Végzettségek:

 • Közgazdasági érettségi , jegyzőkönyvvezető, gyorsíró, gépíró igazgatási ügyintéző
 • Számítógép-kezelő (-használó)

Zsigáné Bodnár Erika: ügyviteli munkatárs

Munkakör:

 • Ügyviteli munkatárs

Végzettségek:

 • Közgazdasági érettségi, középfokú, Jegyzőkönyvvezető, gyorsíró, gépíró igazgatási ügyintéző
 • Számítógép-kezelő (-használó)

Iványi Anita : kisegítő munkatárs

Munkakör:

 • Kisegítő munkatáras

Végzettségek:

 • Kereskedő, vendéglátó technikus

A Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalui Tagintézményének feladatellátása

A szakszolgálati rendszer működése megalakulása óta folyamatos változáson megy keresztül, az államigazgatásban, a közoktatási rendszerben történő változások függvényében.

A hatályos jogszabályok értelmében jelenleg a pedagógiai szakszolgálat intézményének valamennyi, a törvényben meghatározott szakszolgálati feladatot el kell látnia.

Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás, fejlesztő nevelés:

A korai fejlesztés és gondozás feladata komplex gyógypedagógiai fejlesztéssel, tanácsadással, a társas, kommunikációs és nyelvi készségek fejlesztésével, mozgásfejlesztéssel és pszichológiai segítségnyújtással a család kompetenciáinak erősítése, a gyermek és a család társadalmi inklúziójának támogatása.

A szakszolgálat jól felszerelt tornaszobájában történő fejlesztő foglalkozások segítik a gyermek fejlődését, családkompetenciájának erősítését, a család és a gyermek társadalmi inklúzióját. A kicsik élettani sajátosságukhoz igazodóan játékos formában ismerkednek az őket körülvevő környezettel. Komplex gyógypedagógiai fejlesztéssel, tanácsadással, kommunikációs és nyelvi képességfejlesztéssel, mozgásfejlesztéssel, indokolt esetben pszichológus közreműködésével segítjük elő a kisgyermek egészséges fejlődését. A szakértői bizottság szakértői véleménye alapján kidolgozott fejlesztési terv alapján történik a fejlesztés. A gyermekek szülei a foglalkozáson részt vesznek, így lehetőség nyílik, hogy otthon a terápiát szakszerűen folytassák.

 Szakértői bizottsági tevékenység

A tankerületi szakértői bizottság feladata beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség megállapítása vagy kizárása, felülvizsgálata, sajátos nevelési igény felmerülésének gyanújánál további vizsgálatok kezdeményezésével a gyermek továbbküldése a Megyei Szakértői Bizottsághoz a sajátos nevelési igény megállapítása, vagy kizárása céljából, illetve az iskolába lépéshez szükséges fejlettség megállapítása.

A tankerületi szakértői bizottság feladata:

 •  korai fejlesztésre jogosultág megállapítása, vagy kizárása
 • A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség megállapítása vagy kizárása és az ehhez kapcsolódó kontrollvizsgálatok elvégzése.    

Tankerületi szakértői bizottsági szolgáltatásra jogosultak azok a gyerekek/tanulók, akik a tankerülethez tartozó lakhellyel rendelkeznek, vagy a tankerület nevelési-oktatási intézményének tanulói.

Tankerületi szakértői vizsgálat indítható a szülő kérelmére, illetve – ha az eljárást nem a szülő kezdeményezi – a szülő egyetértésével. Ha a gyermek óvodai nevelésben, iskolai nevelésben-oktatásban részesül, az óvoda és az iskola köteles közreműködni vizsgálat iránti kérelem elkészítésében. A szülő által aláírt szakértői vizsgálati kérelmet az óvoda/iskola megküldi a területileg illetékes szakértői bizottságnak.

A vizsgálat folyamata:

 • A szakértői vizsgálat helyéről, idejéről a szülő/gondviselő, beküldő intézmény, egyes esetekben a az illetékes tankerületi központ írásos értesítést kap.
 • A vizsgálathoz a szülői felügyeletet gyakorló mindkét szülő együttes jelenléte szükséges. Amennyiben csak az egyik szülő jelenik meg, nyilatkozata alapján vélelmezni kell, hogy jogosult a távol lévő szülő képviseletére.
 • A szakértői bizottság a gyermek/tanuló komplex pszichológiai, pedagógiai-gyógypedagógiai, esetleg logopédiai vizsgálata alapján szakértői véleményt készít. Az előzetes vizsgálati vélemény tartalmát a vizsgálatvezető ismerteti a szülőkkel, gondviselőkkel. A vizsgálati véleményben foglaltak tudomásul vételét a szülő a rövidített javaslatot tartalmazó formanyomtatványon aláírja, egyúttal jelzi, egyetért-e a javaslattal.
 • A vizsgálatok eredményei alapján a szakértői bizottság javaslatot tesz a korai fejlesztésre, a  beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló/gyermek ellátására, az ellátás módjára, formájára, helyére, a szükséges szakemberre és annak feladataira; valamint a neveléssel, oktatással kapcsolatos követelményekre, fejlesztési feladatokra, időkeretre.
 • Abban az esetben, ha a tankerületi szakértői bizottság megítélése szerint a gyermeknél a sajátos nevelési igény gyanúja merül fel, a vizsgálati dokumentációt és annak eredményeit megküldi a megyei szakértői bizottság részére.

.Nevelési tanácsadás

A társadalmi elvárások, változások és szemléletváltások következtében a nevelési tanácsadás feladatköre megváltozott, specializálódott az évek folyamán.

Feladata a gyermek és a szülő tanácsadásban részesítése, vagy a szakszolgálati ellátásba vétel szükségességének meghatározása, az előzetes problémafeltáró beszélgetés, adaptív viselkedés, szociális érettség felmérése után. Ellátásban részesült gyermekek tanulók esetében segítséget kell nyújtani a gyermek családi-, és óvodai iskolai neveléséhez és oktatásához, ha a gyermek, tanuló egyéni adottsága, fejlettsége, képessége, tehetsége, fejlődésének üteme indokolja. Feladata továbbá pszichés állapot feltárását célzó vizsgálat végzése és szakértői vélemény készítése. Fontos feladata van a prevencióban és a komplex pszichológiai és gyógypedagógiai ellátásban.

A jogszabályok mentén, hagyományainkat megőrizve, a partnerek igényeit és a helyi adottságokat figyelembe véve szervezzük mindennapi munkánkat.

A nevelési tanácsadás keretében is elsődleges szempontunk, hogy a szolgáltatást minél közelebb vigyük a gyermekek lakóhelyéhez, vagy ahhoz az intézményhez, amellyel jogviszonyban állnak, ezért a fejlesztés legtöbb esetben az óvodákban, általános iskolákban, középiskolákban zajlik, és csak indokolt esetben történik a pedagógiai szakszolgálat épületében.

Az óvodák rendszeresen kérik a fejlettségi szintmérő vizsgálatokat, illetve az eredmények alapján a gyermekek fejlesztését, amely fejlesztő foglalkozásokon, gyógypedagógusok és fejlesztőpedagógusok közreműködésével történik. Ezek a preventív foglalkozások az iskolai kudarcok megelőzését szolgálják. A foglalkozások menetének tervezésénél figyelembe vesszük azokat a szempontokat, amelyek a gyerekek legoptimálisabb fejlődését segítik elő. A csoportok összeállításánál előtérbe kerülnek azok a közös területek, ahol a gyerekek gyengébb teljesítményei azonosságot mutatnak. A csoportlétszámokat is igyekszünk a hiányosságok mértékének függvényében összeállítani. Egy-egy foglalkozáson 3-6 fő vesz részt.

A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek fejlesztésében fejlesztő pedagógus és egy gyógypedagógus működik közre.

A pszichológus kollegáknál a leggyakrabban a következő problémákkal jelentkeznek a gyermekek: szorongásos zavar, beilleszkedési, indulatkezelési nehézség, magatartási problémák, szociális készségek fejletlensége, tanulási nehézség, családi konfliktus, válás, egyik szülő elvesztése, életvezetési tanácsok kérése, serdülőkori krízis.

Fentieken felül segítséget nyújtunk tanulástechnikai kérdésekben, személyiségfejlesztő, illetve önismereti csoportfoglalkozások tartásában, részt veszünk esetmegbeszéléseken, szülői értekezleten.

Logopédiai ellátás:

A logopédus munkájában egymástól elválaszthatatlanok a diagnosztikus és terápiás folyamatok, hiszen állapotfelmérésre, vizsgálati eredményekre, s az ezekből levont következtetésekre épül a terápia.

A logopédiai ellátás feladatai közé tartoznak: A hang-, beszéd-, és nyelvfejlődés elmaradásának fejlesztése, a beszédhibák és nyelvi kommunikációs zavarok javítása, a beszéd technikai és tartalmi fejlesztését szolgáló terápiák, a diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia prevenciója, valamint a beszédindítás.

A szűrés és a beszédhibás gyermekek ellátása is abban az intézményben történik, ahol a gyermek jogviszonyban áll.

A logopédusok az egyéni vagy csoportos terápiákat a beszédhibák típusának figyelembevételével szervezik. A terápiában részt vevő gyermekekkel, a velük foglalkozó pedagógusokkal és a pedagógiai munkát segítő felnőttekkel folyamatos kapcsolatot tartanak fenn, mely elengedhetetlen feltétele a gyermek fejlődésének. Ezen a területen kiemelten fontos a szülőkkel való folyamatos kooperáció, hisz a terápián megjelenő gyermek a füzetében instrukciókkal ellátott feladatot kap, melyet otthon a szülővel kell gyakorolnia, ez által a szülő is aktív részese lesz a fejlesztésnek, a közös munkának.

Gyógytestnevelés

A gyógytestnevelés célja a mozgásszervi, belgyógyászati problémákkal küzdő tanulók problémáinak csökkentése, az egészség helyreállítása, valamint a testi képességek fejlesztése, a mozgásigény kielégítése, a testnevelés és sport módszereivel, differenciáltan, egyénre szabottan.

A tanuló akkor jogosult a foglalkozásokon való részvételre, ha az iskolaorvos vagy szakorvos gyógytestnevelésre utalta, II/a vagy II/b kategóriába sorolta.

 • II/a kategória
  • Orvosi javaslat alapján testnevelés órán is részt vehet (a számára káros gyakorlatokat nem végezheti), a gyógytestnevelés órákon való jelenléte kötelező. A mindennapos testnevelés során előírt heti 5 óra a testnevelés és gyógytestnevelés órákból együttesen teljesítendő.
  • A tanuló féléves és év végi osztályzatát a gyógytestnevelő tanár a testnevelő tanárral együttműködve állapítja meg, mely a bizonyítványba a testnevelés tantárgy megnevezéshez kerül.
 • II/b kategória
  • Csak a gyógytestnevelés órákon vehet részt, ezeken a megjelenése kötelező, hiszen ezzel teljesíti a testnevelés tantárgyi követelményét. A tanuló féléves és év végi osztályzatát a gyógytestnevelő tanár állapítja meg, mely a bizonyítványba a testnevelés tantárgy megnevezéshez kerül.

A tájékoztatás gyógytestnevelési tájékoztató füzeten keresztül történik, melyben a gyógytestnevelő tanár vezeti a részvételt az órákon (dátum, aláírás), és beírja a gyermek osztályzatait.

Iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás:

Az iskolapszichológiai, óvodapszichológiai feladatok tartalma a nevelési-oktatási intézményekben dolgozó pszichológusok munkájának összefogása és segítése, az iskola- és óvodapszichológusi feladatok koordinálása. Lehetőséget kell biztosítani a szülők, gyermekek és a pedagógusok számára szakmai konzultációra, és az iskolapszichológusok, óvodapszichológusok számára egyéni szakmai segítségadásra és esetvezetési segítségnyújtásra.

Mivel a járásunkban levő nevelési-oktatási intézmények nem rendelkeznek óvoda/iskolapszichológussal, ezért szakszolgálatunk szükség szerint a helyszínen nyújt segítséget ennek a feladatnak az ellátásában. A foglalkozások lehetőséget adnak arra, hogy munkatársaink sok esetben már a problémák kialakulása előtt, preventív jelleggel nyújthassanak segítséget. Ennek módjai: információs segítség, krízis helyzetek megoldása, előadások, terápiák, drogprevenció, konfliktus- és agressziókezelés. Segítik a tanulók beilleszkedését, a gyermeket szükség esetén megfelelő szakemberhez irányítják, készség- és képesség fejlesztő foglalkozásokat tartanak.

Kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása

Az előírások szerint elsősorban a koordináció és a szakmai tanácsadó, támogató háttér biztosítása, és a kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása a feladat.

A következő tevékenységekkel támogatjuk a különböző intézményi szakemberek tehetségsegítő munkáját:

 • Az intézmények kérésére nagy létszámú, csoportosan végezhető vizsgálatokat szervezünk, a tehetségígéretek megtalálásának érdekében.
 • Jelzések alapján tehetségazonosító tevékenységet végzünk a kiemelten tehetséges gyerekek/tanulók esetében.
 • Javasoljuk az intézmények tehetségpontként való regisztrációját, abban közreműködünk, tanácsadással segítjük a pedagógusok kapcsolattartását, a hálózatban való működést.
 • Csoportos konzultációs lehetőséget szervezünk a tehetségműhelyek vezetőinek, és lehetőséget biztosítunk az egyéni megbeszélésekre is.
 • Tehetség fórumokat szervezünk, vagy felkérésre előadóként közreműködünk.
 • A már meglévő intézményi tehetségsegítő tevékenységeket a következő területeken támogatjuk:
  • önismereti személyiségfejlesztő csoportokat szervezünk és vezetünk,
  • tanulásdiagnosztikai vizsgálatokat végzünk, és tanulásfejlesztési foglalkozásokat tartunk,
  • tanácsadást tartunk tehetséges gyerekek/tanulók szüleinek, pedagógusaiknak
  • szükség esetén személyiségfejlesztő foglalkozásokat szervezünk a tehetségeknek
  • vállaljuk kimeneti mérések elvégzését
 • Folyamatosan figyeljük a pályázati lehetőségeket a Nemzeti Tehetségprogram és a MATEHETSZ (Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége) kiírásaiban egyaránt, igény esetén tanácsadással segítjük a programok megírását.
 • Szakmai kapcsolatokat építünk a tehetségkoordinátorok megyei munkaközösségében és az országos hálózatban.

Óvoda-, iskolapszichológia

Lehetőség szerint előadóként meghívásra részt veszünk a regionális és országos szakmai rendezvényeken.

A tagintézmény nyitvatartása:

 • Hétfőtől-csütörtökig: 7.30-16.00. óráig
 • Pénteken:                 7.30-13.30 óráig                                          

A tagintézmény elérhetősége: