Menü Bezárás

Gyógytestnevelés

A gyógytestnevelés célja a mozgásszervi, belgyógyászati problémákkal küzdő tanulók problémáinak csökkentése, az egészség helyreállítása, valamint a testi képességek fejlesztése, a mozgásigény kielégítése, a testnevelés és sport módszereivel, differenciáltan, egyénre szabottan.

A tanuló akkor jogosult a foglalkozásokon való részvételre, ha az iskolaorvos vagy szakorvos gyógytestnevelésre utalta, II/a vagy II/b kategóriába sorolta.

  • II/a kategória
    • Orvosi javaslat alapján testnevelés órán is részt vehet (a számára káros gyakorlatokat nem végezheti), a gyógytestnevelés órákon való jelenléte kötelező. A mindennapos testnevelés során előírt heti 5 óra a testnevelés és gyógytestnevelés órákból együttesen teljesítendő.
    • A tanuló féléves és év végi osztályzatát a gyógytestnevelő tanár a testnevelő tanárral együttműködve állapítja meg, mely a bizonyítványba a testnevelés tantárgy megnevezéshez kerül.
  • II/b kategória
    • Csak a gyógytestnevelés órákon vehet részt, ezeken a megjelenése kötelező, hiszen ezzel teljesíti a testnevelés tantárgyi követelményét. A tanuló féléves és év végi osztályzatát a gyógytestnevelő tanár állapítja meg, mely a bizonyítványba a testnevelés tantárgy megnevezéshez kerül.

A tájékoztatás gyógytestnevelési tájékoztató füzeten keresztül történik, melyben a gyógytestnevelő tanár vezeti a részvételt az órákon (dátum, aláírás), és beírja a gyermek osztályzatait.