Menü Bezárás

Nevelési tanácsadás

A társadalmi elvárások, változások és szemléletváltások következtében a nevelési tanácsadás feladatköre megváltozott, specializálódott az évek folyamán.

Feladata a gyermek és a szülő tanácsadásban részesítése, vagy a szakszolgálati ellátásba vétel szükségességének meghatározása, az előzetes problémafeltáró beszélgetés, adaptív viselkedés, szociális érettség felmérése után. Ellátásban részesült gyermekek tanulók esetében segítséget kell nyújtani a gyermek családi-, és óvodai iskolai neveléséhez és oktatásához, ha a gyermek, tanuló egyéni adottsága, fejlettsége, képessége, tehetsége, fejlődésének üteme indokolja. Feladata továbbá pszichés állapot feltárását célzó vizsgálat végzése és szakértői vélemény készítése. Fontos feladata van a prevencióban és a komplex pszichológiai és gyógypedagógiai ellátásban.

A jogszabályok mentén, hagyományainkat megőrizve, a partnerek igényeit és a helyi adottságokat figyelembe véve szervezzük mindennapi munkánkat.

A nevelési tanácsadás keretében is elsődleges szempontunk, hogy a szolgáltatást minél közelebb vigyük a gyermekek lakóhelyéhez, vagy ahhoz az intézményhez, amellyel jogviszonyban állnak, ezért a fejlesztés legtöbb esetben az óvodákban, általános iskolákban, középiskolákban zajlik, és csak indokolt esetben történik a pedagógiai szakszolgálat épületében.

Az óvodák rendszeresen kérik a fejlettségi szintmérő vizsgálatokat, illetve az eredmények alapján a gyermekek fejlesztését, amely fejlesztő foglalkozásokon, gyógypedagógusok és fejlesztőpedagógusok közreműködésével történik. Ezek a preventív foglalkozások az iskolai kudarcok megelőzését szolgálják. A foglalkozások menetének tervezésénél figyelembe vesszük azokat a szempontokat, amelyek a gyerekek legoptimálisabb fejlődését segítik elő. A csoportok összeállításánál előtérbe kerülnek azok a közös területek, ahol a gyerekek gyengébb teljesítményei azonosságot mutatnak. A csoportlétszámokat is igyekszünk a hiányosságok mértékének függvényében összeállítani. Egy-egy foglalkozáson 3-6 fő vesz részt.

A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek fejlesztésében fejlesztő pedagógus és egy gyógypedagógus működik közre.

A pszichológus kollegáknál a leggyakrabban a következő problémákkal jelentkeznek a gyermekek: szorongásos zavar, beilleszkedési, indulatkezelési nehézség, magatartási problémák, szociális készségek fejletlensége, tanulási nehézség, családi konfliktus, válás, egyik szülő elvesztése, életvezetési tanácsok kérése, serdülőkori krízis.

Fentieken felül segítséget nyújtunk tanulástechnikai kérdésekben, személyiségfejlesztő, illetve önismereti csoportfoglalkozások tartásában, részt veszünk esetmegbeszéléseken, szülői értekezleten.