Menü Bezárás

Szakértői bizottság

A tankerületi szakértői bizottság feladata beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség megállapítása vagy kizárása, felülvizsgálata, sajátos nevelési igény felmerülésének gyanújánál további vizsgálatok kezdeményezésével a gyermek továbbküldése a Vármegyei Szakértői Bizottsághoz a sajátos nevelési igény megállapítása, vagy kizárása céljából, illetve az iskolába lépéshez szükséges fejlettség megállapítása.

A tankerületi szakértői bizottság feladata:

  •  korai fejlesztésre jogosultág megállapítása, vagy kizárása
  • A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség megállapítása vagy kizárása és az ehhez kapcsolódó kontrollvizsgálatok elvégzése.    

Tankerületi szakértői bizottsági szolgáltatásra jogosultak azok a gyerekek/tanulók, akik a tankerülethez tartozó lakhellyel rendelkeznek, vagy a tankerület nevelési-oktatási intézményének tanulói.

Tankerületi szakértői vizsgálat indítható a szülő kérelmére, illetve – ha az eljárást nem a szülő kezdeményezi – a szülő egyetértésével. Ha a gyermek óvodai nevelésben, iskolai nevelésben-oktatásban részesül, az óvoda és az iskola köteles közreműködni vizsgálat iránti kérelem elkészítésében. A szülő által aláírt szakértői vizsgálati kérelmet az óvoda/iskola megküldi a területileg illetékes szakértői bizottságnak.

A vizsgálat folyamata:

  • A szakértői vizsgálat helyéről, idejéről a szülő/gondviselő, beküldő intézmény, egyes esetekben a az illetékes tankerületi központ írásos értesítést kap.
  • A vizsgálathoz a szülői felügyeletet gyakorló mindkét szülő együttes jelenléte szükséges. Amennyiben csak az egyik szülő jelenik meg, nyilatkozata alapján vélelmezni kell, hogy jogosult a távol lévő szülő képviseletére.
  • A szakértői bizottság a gyermek/tanuló komplex pszichológiai, pedagógiai-gyógypedagógiai, esetleg logopédiai vizsgálata alapján szakértői véleményt készít. Az előzetes vizsgálati vélemény tartalmát a vizsgálatvezető ismerteti a szülőkkel, gondviselőkkel. A vizsgálati véleményben foglaltak tudomásul vételét a szülő a rövidített javaslatot tartalmazó formanyomtatványon aláírja, egyúttal jelzi, egyetért-e a javaslattal.
  • A vizsgálatok eredményei alapján a szakértői bizottság javaslatot tesz a korai fejlesztésre, a  beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló/gyermek ellátására, az ellátás módjára, formájára, helyére, a szükséges szakemberre és annak feladataira; valamint a neveléssel, oktatással kapcsolatos követelményekre, fejlesztési feladatokra, időkeretre.
  • Abban az esetben, ha a tankerületi szakértői bizottság megítélése szerint a gyermeknél a sajátos nevelési igény gyanúja merül fel, a vizsgálati dokumentációt és annak eredményeit megküldi a Vármegyei szakértői bizottság részére.