Menü Bezárás

2018-as táborok

az EFOP-3.1.6-16-2017-00038 azonosító számú „Esély a jövőnkért, mert mi is létezünk!” című projekt keretében megvalósított

Logikai képességfejlesztés táblajátékkal elnevezésű táborokról

A táborokat egymás utáni három évben, 2018-ban, 2019-ben és 2020-ban szerveztük meg óvodás gyermekek meghívásával. A helyszín mindegyik évben a HBMPSZ Logopédiai Központja volt. (Debrecen, Jerikó u. 17.-21)

A csoportokat három fejlesztőpedagógus vezette: Baloghné Bigus Angéla, Kóczonné Börcsök Erika , mint megvalósító, és a tábor vezetéséért és a dokumentációk leadásáért felelős Nagy Éva Veronika volt.

A résztvevők ltszáma a következőképpen alakult:

2018: 17 fő

2019: 16 fő

2020: 8 fő (Az alacsonyabb létszám oka a pandémiás helyzet volt, mert a helyszín több fő befogadásával nem volt biztonságos.)

Kidolgoztunk egy 5 napra szóló tematikát, melyet minden évben ugyanabban a formában valósítottunk meg kisebb eltérésekkel, alkalmazkodva az éppen adott évben résztvevő gyermekek igényeihez.

A tematika szerint minden nap más-és más játékokkal ismertettük meg a gyerekeket, majd az utolsó napon lehetőségük volt versenyekben kipróbálni magukat. Az alkalmazott táblajátékok mellett szerveztünk ügyességi vetélkedőket, mozgásos, rajzos feladatokat, mesenéző órákat, hogy a gyerekek érdeklődését folyamatosan fenn tudjuk tartani. A visszajelzések alapján sikeresek voltak a programok.

A gyerekek minden évben nagy várakozással érkeztek az első napon, amit a programok hirdetésével, a szabályok rögzítésével kezdtünk. Minden tábori napot beszélgetőkörrel, közös játékokkal kezdtünk és zártunk. Itt lehetőségük volt a gyerekeknek visszajelzést adni arról, hogy mi tetszett nekik a legjobban.

Minden nap más-más kolléga vállalta fel az úgynevezett „tyúkanyó” szerepét, aki a beszélgetőkört és a közös játékokat szervezte.

A táblajátékok tanítását az előzetesen elkészített és a szülők által is megismert program-forgatókönyv szerint bonyolítottuk le.

A tábor ideje alatt elég meleg volt, így gyakran be kellett építenünk a programba szabad játékokat és udvari játékokat, alkalmazkodva a gyerekek tűrőképességéhez.

A tábor ideje alatt nem történt rendbontás és említésre méltó rendkívüli esemény.

A vállalt feladatokat maximálisan teljesítettük.

A szülői elégedettségmérések alapján és a gyerekek visszajelzése alapján igen sikeres programsorozaton vagyunk túl.

Debrecen, 2021.05.21.

Nagy Éva Veronika

Konduktív tábor – beszámoló

EFOP-3.1.6-16-2017-00038 azonosító számú „Esély a jövőnkért, mert mi is létezünk!” című projekt keretében 2018. augusztus 6-10. megrendezésre került az első konduktív tábor, ami a HBM-i Pedagógiai Szakszolgálat életében már a harmadik alkalommal valósult meg.

Gyermekek

A táborban 8 olyan gyermek vett részt, akiket korábbi években korai fejlesztésben, illetve jelenleg is a HBM-i Pedagógiai Szakszolgálat Debreceni, illetve a Hajdúszoboszlói Tagintézményének konduktorai fejlesztenek. Ezek a gyerekek mozgás- és kognitív állapotuk alapján konduktív pedagógiai fejlesztésre alkalmasak.

Két gyermek szeptembertől lesz óvodás, a többiek már tavaly elballagtak a korai fejlesztésből. A gyermekek életkora: 4-6 év.

Nemek szerint: 3 lány, 5 fiú.

Nagyon jól sikerült összeválogatni a csoportot: 4 mozgásában súlyosabban érintett és 4 már önállóan járó hemiplég (féloldali bénult) gyermek jelentkezett ebbe a táborba. Mindenki verbális kommunikációra képes volt, egyeseknek picivel több idő kellett, hogy megoldódjon a nyelvük. Az oldott hangulatot elősegítette, hogy a csoport nagy része már korábbi konduktív táborokból, rehabilitációs terápiákról, illetve a Támasz Debrecen Közhasznú Egyesület családi napjáról ismerte egymást. Mindenki gyermekközösséghez szokott, szülők jelenlétét már nem igényló volt, ennek ellenére az első napokban még egy kisfiú sírása a csoport néhány tagját magával ragadta, így vigasztalásra szorultak.

Szakemberek

A négy fős team 3 konduktorból (Csiszár Annamária, Keresztes Adrienn, Szilágyi-Benedek Réka) és egy önkéntes gyógypedagógiai asszisztensből (Csernaburczky Zoltán) állt.

A tábor napirendje

Minden nap 8-tól 12 óráig tartottak a foglalkozások. A napirendet igyekeztünk a gyermekek állapotához és a konduktív pedagógia alapelveinek megfelelően összehangolni. Ennek megfelelően többször eltértünk a megtervezett programunktól, hol azért mert a gyermekek elfáradtak, hol pedig azért, mert láttuk, hogy egyes tevékenységek jobban megragadják aznap a figyelmüket. Figyelembe vettük, hogy ezek a gyermekek ezen a nyáron már 2-3 egyéb intenzív gyógytornán vettek részt, többen közülük korán keltek, hogy vidékről beérjenek a 8 órási kezdésre. Fontos szempont volt, hogy minél több időt adjunk a gyerekeknek a közös játékra (1.kép). Ennek meg is lett az eredménye, a tábor végére már valóban együtt játszottak.

Mivel a csoport mozgásállapotban különböző volt, ketté vettük a mozgásfejlesztésnél őket. A „jól mozgók” egy konduktorral és az asszisztenssel átsétáltak a tornaszobába, ahol nyújtó és lazító átmozgatás után nehezített járásfeladatokat (2-3.kép) végeztek játékosan az akadálypályán. Előkerültek a taposó biciklik és a poharas lépegető is, de a golyóágyban is szívesen labdáztak.

A „fekvő állapotúak” tornaszőnyegen passzívan és aktívan át lettek mozgatva, majd az alapvető hely- és helyzetváltoztatásokat tanulták. Nekik állás-járás feladatokra is szükségük volt bordásfalnál (4-5.kép).

A tízórai és az önellátás/önkiszolgálás is hangsúlyos volt a napirendben. Még az első nap a tapasztalatlanságunkból adódóan előfordult, hogy nem ivott eleget a nap folyamán egy-egy gyermek, vagy nem ment ki elégszer a vécére, s bepisilt, a többi nap már előhagytuk a kulacsokat és italokat, hogy a nagy melegre való tekintettel gyakrabban kínáljuk meg őket folyadékkal, és célirányosan kérdeztük meg, kinek kell pisilni. A legfiatalabb gyermek is pelenka nélkül (bepisilés nélkül) töltötte a napot. A tízórai mindenki számára pihenést jelentett, eleinte még zenét is hallgattunk, de hamar ráéreztek a gyerekek, milyen jó csendben, egymással, vagy velünk beszélgetve enni. Voltak akik egymás közt csereberélték az elemózsiájukat, vagy mindenkit megkínáltak a sajátjukból. Mindenki önállóan pohárból ivott, ami  a négyvégtagi spasztikus (feszes izomtónusú) gyermekeknek igazi kihívás, hisz amikor megemelik két kézzel a poharat, az egyensúlyukat is meg kell tartaniuk (6-7.kép).

Az akadálypálya számomra nem várt lelkesedést váltott ki a csoportban. Olyan mozgásokat tanultak és próbálhattak ki, amelyeket a játszótéren kell alkalmazni (8.kép). A tornazsámolyból épített piramison keresztül juthattak el a bordásfalra, amin oldalazva érték el a csúszdát, de a padon és az alagútban mászás is izgalmas volt a gyerekeknek. A súlyos állapotú gyerekek is minden erejüket bevetették, hogy felevickéljenek a számukra nagyon magas piramis csúcsára. Úgy érezték magukat, mintha nem is lennének korlátaik, hisz ugyanazt az akadályt küzdötték le, mint a jól mozgó társaik.

A hét témája

Mivel a konduktív pedagógia komplex módszer, a kognitív képességeket is fejlesztettük. A hét témája: a „test” volt.

Első nap általánosságban a testsémát, a testérzetet tanítottuk. Fekvő feladatsor alatt babzsákkal lesúlyoztuk a végtagokat, majd egymás hátára pakolták a gyerekek a babzsákokat, versenyezve, ki mennyit bír el (9.kép). A manipuláció fejlesztés keretén belül mindenkinek körbe rajzoltuk a testét, majd a megfigyelt szempontok szerint kifestették a képen a ruhájukat. (10.kép) Ezek a képek a falra kerültek, így láthatták, ki a legnagyobb, büszkén mutatták meg szüleiknek a test-képüket.

Második nap a fej és az arcon szereplő érzékszervek volt a téma. Tükör előtt megfigyelték magukat, majd arcfestékkel kifestették magukat (11-12.kép). Az előre körberajzolt fejük képén elhelyezték és felragasztották az érzékszerveket, kiszínezték a szemüket, hajat rajzoltak, majd kiegészítették a fejjel az előző nap elkészített test-képet.

Harmadik nap a szájjal és az orral, az ízleléssel és a szaglással foglalkoztunk. Különböző illatokat és ízeket kellett bekötött szemmel felismerni. Ez a foglalkozás is lázba hozta a gyerekeket. A szülők pedig csodálkoztak, mitől van levendula, eukaliptusz és férfi parfüm illata a gyerekeiknek. A citrom kóstolásnál jót mulattak egymáson, amikor elfanyalodott az arcuk (13.kép).

Negyedik nap a hallásé, a hallási figyelem fejlesztésé volt. Különböző zajokat, hangokat kellett felismerni, majd hangosan-halkan szavakat ismételni, mély és magas hangon beszélni. A közös zenélés és éneklés gitárral volt a nap fénypontja. A foglalkozás végén, amikor a kolléganőm elpakolta a hangszert, minden gyerek segíteni akart benne (14.kép).

Az utolsó napra a szem és a bőr, a látás és a tapintás maradt. Megkerestük magunkon és egymáson ezeket a érzékszerveket, megmasszírozták egymás fejét, vállát és hátát, a Csip-csip csóka dal eljátszása után megbeszéltük ki csípte meg erősen a másik kezét, majd bekötött szemmel ki kellett találni mi van a dobozban (rizs, bab, labda, kanál stb.), melyik testrészüket csiklandoztuk meg.

Tábori hagyományunkhoz híven, az utolsó nap meglepjük a szülőket, nagyszülőket és testvéreket egy műsorral, amelyben a héten tanultakat mutatjuk meg. Idén a Test-dalt, a Medve-vadászatot és egy dalcsokrot adtunk elő. A szülők meghatottan nézték és hallgatták a csillogó szemű, csilingelő hangú gyermekeiket (14.kép).

Összegzés:

Lelkes és fáradhatatlan szülők életvidám, cserfes és egymásra figyelni tudó gyermekeiket bízták kreatív, mosolygós, nyugalmat és biztonságot sugárzó, megalapozott szakmai tudású kollégáimra. Köszönöm Panni és Réka!

Ezúton is köszönjük Csernaburczky Zoltán, gyógypedagógiai asszisztens segítségét. Nélküle nem lett volna ilyen könnyed hangulata a tábornak.

Az EFOP-3.1.6-16-2017-00038 azonosító számú „Esély a jövőnkért, mert mi is létezünk!” című projekt keretében szerveztük meg a „Tunyogi Játszóház” elnevezésű táborunkat. 2018. július 02. – 2018. július 06.-ig terjedő időintervallumban, naponta 8.00 – 16.00 óráig, 9 fő, 0-6 éves korú gyermekek részvételével.

Táborszervező/megvalósító: Erdős Mónika

Tábormegvalósítók: Csiszár Annamária és Csernaburczky Zoltán

Célcsoport:

 • azok a sajátos nevelési igényű gyermekek, akik a 2017/2018-as fejlesztési évben korai fejlesztésben részesültek, azon belül a Tunyogi – féle gyógyító játékterápiában
 • azok a sajátos nevelési igényű gyermekek, akik a 2018/2019-es fejlesztési évben korai fejlesztésben részesülnek, s a Tunyogi – féle gyógyító játékterápiában kívánnak rész venni.

A tábor célja:

Játékos élményszerzés a 0-6 éves korú sérült gyermekek részére, szüleik bevonásával. A táborban a gyerekek életkori sajátosságait és egyéni szükségleteit figyelembe véve, megfelelő és változatos eszközök használatával felkeltjük az érdeklődésüket, a testmozgás iránti vágyat. A közösen végzett feladatok a játékos készség és ügyességfejlesztés során, a kognitív képességek, kommunikációs és a szociális készségek és képességeket is fejleszti. Külön időt fordítunk a mindennapi tevékenységekre, önállóság és önellátás kialakítására (étkezés, szobatisztaságra való nevelés).

A kitűzött célok elérésében, a tábor megvalósítása során az alábbi tevékenységi formákat alkalmaztuk:

 • élményszerzés
 • változatos munkaformák (egyéni és csoportos munkaforma)
 • változatos tevékenységek (reggeli kör, mozgás, hallásnevelés, tánc, kézműves foglalkozás, játszóház, közös étkezés, szokások kialakítása, érzékszervek fejlesztése, értékelés, pozitív megerősítés)
 • változatos pedagógiai módszerek (szemléltetés, cselekedtetés, differenciálás, magyarázat, ellenőrzés, értékelés, pozitív megerősítés, egyéni bánásmód).

A tábori tematikus tervben kitűzött céljainkat elértük.

A tábor feladata:

Játékkal, mozgásneveléssel, kognitív képességek fejlesztésével, kreativitással, ötletekkel, mindezek bemutatásával és alkalmazásával, olyan ismeretek átadása, amely a gyermek szemszögéből segíti az önmegvalósítást, a felszabadultság, öröm érzését, az élmény lehetőségét, a szülő pedig lehetőségéhez mérten támogatja, segíti, aktívan közreműködve serkenti a gyermeket a célok megvalósítására.

A tábor  eredményei:

 • önállóságra való nevelés, önálló feladatvégzés
 • örömszerzés, felszabadultság, mosoly, jókedv
 • egymásra való odafigyelés erősödése
 • helyes mozgásminták kialakítása, gyakorlása szükség esetén eszköz ellátottsággal
 • aktív mozgásra való serkentés
 • motoros képességek (kondicionális és koordinációs képességek) fejlesztése
 • beszédkedv felkeltése
 • aktív és passzív szókincs bővítése
 • ismeretek szerzése
 • információáramlás szülők között, valamint szülő és szakember között
 • kreativitás fejlődése
 • új anyagokkal való megismerkedés
 • új technikák megismerése
 • bátrabb eszközalkalmazás, használat
 • társas kapcsolatok erősítése, barátságok kialakulása
 • anya-gyerek kapcsolat javulása
 • önbizalom növelése

A tábor zökkenőmentesen zajlott, semmilyen rendkívüli esemény, baleset nem történt. Élményekben gazdag, tartalmas, szülői és gyermeki elégedettséget kivívó tábort zárhattunk le.

2019-es Táborok

2019. július 15. – 2019. július 19.-ig „Élményre fel!” címmel szerveztük meg táborunkat, melyet a Hajdú Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Debreceni Tagintézményében (4034 Debrecen, Faraktár u. 65.) tartottunk.

A tábor céljaként a jó hangulatú időtöltésen túl a manipuláció, finommotorika, nagymozgás, szociális kompetenciák fejlesztését határoztuk meg.

Minden napot nagymozgásos játékokkal, feladatokkal kezdtünk, a sorversenyek, különböző szabályjátékok remekül összekovácsolták a kis társaságot.

A kreatív foglalkozások alkalmával gyönyörű tablókat, állatkertet, matricákat, bábokat, s egy közös kézlenyomatokkal díszített lepedőt készítettünk. Az elkészült műveket, amennyiben igény volt rá, haza is vihették a gyerekek.

Az érzékenyítések során (Maci kártyák, Points of You, relaxálás, zeneterápia, stb.) meglepően együttműködőek voltak a gyerekek, még a legkisebb gyermek is figyelmesen végighallgatta társait.

A szabadjáték alatt egyre inkább az együttjátszás, a társasjátékok kerültek a középpontba, a közös főzés is hozzájárult a közösség építéséhez.

Igen tartalmas egy hetet töltöttünk együtt! A tábor végén minden gyermek emléklapot kapott.

Idén negyedik alkalommal került megrendezésre a HBM-i Pedagógiai Szakszolgálat konduktív tábora. Az EFOP-3.1.6-16-2017-00038 azonosító számú „Esély a jövőnkért, mert mi is létezünk!” című projekt keretében pedig második éve.

Mint minden évben, most is nagy izgalommal készültünk erre a táborra, mert nekünk konduktoroknak mindig nagy élmény jó intellektusú mozgássérült gyerekekkel foglalkozni. Jó látni, ahogy évről évre növekednek testben, lélekben, értelemben, és megcsillantják számunkra is a kibontakozó személyiségüket.

Örömmel láttuk, hogy a szülők is egyre magabiztosabbak, kemény csatákat vívtak az életben a gyerekükért eddig, s fel vannak vértezve a további küzdelemre, mert vannak, akik most szeptembertől már iskolát kezdenek, másoknak pedig marad még 1-2 évük, hogy megtalálják gyermekeik számára a megfelelő oktatási intézményt. Óvodát sem volt könnyű találni, de az iskolaválasztás még nehezebb. Van szülő, aki évek óta azon dolgozik, hogy mire a lánya iskolás lesz, legyen egy szegregált osztály valamelyik többségi iskolában.

Ez a hét nemcsak a 7 mozgássérült, CP-s gyerekről szólt, hanem a testvéreikről is, hiszen szinte minden nap bejöhettek a testvérek is a foglalkozásokra. Jó volt látni, az amúgy többségi (normál) környezetben bátortalan mozgássérült gyerekeket, a saját (szegregált) közösségükben milyen magabiztosan irányítják és bátorítják az ép testvérüket.

A tábor egyik fő célja volt az elmúlt időszakban ortopédiai műtéten átesett gyerekek (re)-habilitációja. Az egy hét természetesen nem elég erre, de apró javulásoknak tanúi lehettünk, pl. a gipsz levétele óta először állt Nándi önállóan.

A tábornak másik feladata volt azokat a kompetenciákat erősíteni, amire szükségük lesz az iskolaérettséghez, így pl. a síkban és térben való tájékozódás, testséma és testtudat, térirányok, viszonyfogalmak, ok-okozat felismerése, szám- és mennyiség fogalom, sorrendiség, Gestalt-látás, hallási figyelem, grafomotoros készség, kommunikációs készség stb.

A „Brémai muzsikusok” mese nagy segítségünkre volt, a gyerekek élvezték: az állatok és egymás árnyékának felismerését, a fejbábok elkészítését többféle technikával, a feladatlapon való tájékozódást, az élőszereplős memória játékot és a mesedramatizálást, a bábozást, a közös építést, a nehezített járás feladatokat az akadálypályán, a vicces fekvő feladatsort és a felszabadult birkózást egymással és Zoli bácsival.

Csernaburczky Zoltán, gyógypedagógiai asszisztens végtelen türelmével, -Luca (6 éves) szerint- „vicceskedő” jelenlétével minden nap biztosította a biztonságos légkört és az önfeledt játékot, ha kellett vigasztalta a síró gyereket, fogócskázott a pimaszkodó lányokkal, ha kellett társasjátékozott, vagy házat épített kockákból a gyerekekkel. Pedagógiai érzéke is megmutatkozott, amikor egy-egy fogalmat szemléletesen elmagyarázott a csoportnak.

Papp Zita első alkalommal táborozott velünk, de pillanatok alatt beilleszkedett, megismerte és megszerette a gyerekeket. Fantasztikus ötletekkel, óvónői tapasztalatával érdekesebbé, élvezhetőbbé tette a foglalkozásokat. Tiszta ének- és beszédhangjával elvarázsolta és a mese világába repítette a hallgatóságát. Derűs és mosolygós személyisége fiatalos könnyedséget adott a tábori programoknak. Szülőkkel is azonnal jó kapcsolatot alakított ki, bizalommal fordultak hozzá. Nagyon értékes és ritka jó kolléga Zita, mert nem arra vár, hogy majd a „főnök” megoldja, hanem szelíden a tettek mezejére lép. A tábor lebonyolításának súlyából és felelősségéből hatalmas részt vett le a vállamról. Két kollégámnak (Zitának és Zolinak) köszönet a munkájukért, nélkülük nem lett volna ilyen sikeres ez a tábor.

Az EFOP-3.1.6-16-2017-00038 azonosító számú „Esély a jövőnkért, mert mi is létezünk!” című projekt keretében szerveztük meg a „Tunyogi Játszóház” elnevezésű táborunkat, immár 2. alkalommal, 2019. június 24. – 2019. június 28.-ig terjedő időintervallumban, naponta 8.00 – 16.00 óráig, 10 fő, 0-6 éves korú gyermekek részvételével.

Táborszervező/megvalósító: Erdős Mónika

Tábormegvalósítók: Kovács Dóra és Csernaburczky Zoltán

A tábor lehetőséget biztosított, hogy testvérek is részt vehessenek programjainkon. Ezt főleg a kirándulás napján (szerdán) vették igénybe.

Célcsoport:

 • azok a sajátos nevelési igényű gyermekek, akik a 2018/2019-es fejlesztési évben korai fejlesztésben részesültek, azon belül a Tunyogi – féle gyógyító játékterápiában
 • azok a sajátos nevelési igényű gyermekek, akik a 2018/2019-es fejlesztési évben korai fejlesztésben részesülnek, s a Tunyogi – féle gyógyító játékterápiában kívánnak rész venni.

A tábor célja:

Játékos élményszerzés a 0-6 éves korú sérült gyermekek részére, szüleik bevonásával. A táborban a gyerekek életkori sajátosságait és egyéni szükségleteit, képességeit figyelembe véve, megfelelő és változatos eszközök és módszerek használatával, alkalmazásával felkeltjük az érdeklődésüket, a testmozgás iránti vágyat. A közösen végzett feladatok a játékos készség és ügyességfejlesztés során, a kognitív képességek, kommunikációs és a szociális készségek és képességeket is fejleszti. Külön időt fordítunk a mindennapi tevékenységekre, önállóság és önellátás kialakítására (étkezés, szobatisztaságra való nevelés). A kirándulás alkalmával a családok összetartozását, lelki feltöltődését is kívántuk biztosítani.

A kitűzött célok elérésében, a tábor megvalósítása során az alábbi tevékenységi formákat alkalmaztuk:

 • élményszerzés
 • változatos munkaformák (egyéni és csoportos munkaforma)
 • változatos tevékenységek (reggeli kör, mozgás, hallásnevelés, tánc, kézműves foglalkozás, játszóház, közös étkezés, szokások kialakítása, érzékszervek fejlesztése, értékelés, pozitív megerősítés)
 • változatos pedagógiai módszerek (szemléltetés, cselekedtetés, differenciálás, magyarázat, ellenőrzés, értékelés, pozitív megerősítés, egyéni bánásmód).

A tábori tematikus tervben kitűzött céljainkat elértük.

A tábor feladata:

Játékkal, mozgásneveléssel, kognitív képességek fejlesztésével, kreativitással, ötletekkel, mindezek bemutatásával és alkalmazásával, olyan ismeretek átadása, amely a gyermek szemszögéből segíti az önmegvalósítást, a felszabadultság, öröm érzését, az élmény lehetőségét, a szülő pedig lehetőségéhez mérten támogatja, segíti, aktívan közreműködve serkenti a gyermeket a célok megvalósítására.

A tábor  eredményei:

 • önállóságra való nevelés, önálló feladatvégzés
 • örömszerzés, felszabadultság, mosoly, jókedv
 • egymásra való odafigyelés erősödése
 • helyes mozgásminták kialakítása, gyakorlása szükség esetén eszköz ellátottsággal
 • aktív mozgásra való serkentés
 • motoros képességek (kondicionális és koordinációs képességek) fejlesztése
 • beszédkedv felkeltése
 • aktív és passzív szókincs bővítése
 • ismeretek szerzése
 • információáramlás szülők között, valamint szülő és szakember között
 • kreativitás fejlődése
 • új anyagokkal való megismerkedés
 • új technikák megismerése
 • bátrabb eszközalkalmazás, használat
 • társas kapcsolatok erősítése, barátságok kialakulása
 • anya-gyerek kapcsolat javulása
 • önbizalom növelése

A tábor zökkenőmentesen zajlott, semmilyen rendkívüli esemény, baleset nem történt. Élményekben gazdag, tartalmas, szülői és gyermeki elégedettséget kivívó tábort zárhattunk le.

2020-as Táborok

2020. július 27. – 2020. július 31.-ig „Élményre fel!” címmel szerveztük meg táborunkat, melyet a Hajdú Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Debreceni Tagintézményében (4034 Debrecen, Faraktár u. 65.) tartottunk.

A tábor céljaként a jó hangulatú időtöltésen túl a manipuláció, finommotorika, nagymozgás, szociális kompetenciák fejlesztését határoztuk meg.

Közösen kirándultunk a Hármashegyaljai kilátóhoz, illetve tóhoz a Zsuzsi Erdei Kisvasúttal, illetve egy feledhetetlen „strandolós” napot töltöttünk a SZUSZ Szabadidő parkban.

A kreatív foglalkozások alkalmával gyönyörű matricákat, festményeket, egyedi festéssel készített kavicsokat alkottak a gyermekek. Az elkészült műveket, amennyiben igény volt rá, haza is vihették a gyerekek.

A gyerekeknek lehetőségük nyílt állat-asszisztált érzékenyítésre, melynek során a kutyával való együtt játszás, az állat mozdulatainak utánzása, a bátorság-próba új lehetőséget adott a szocializáció fejlődésére, a csoport összekovácsolódására.

A szabadjáték alatt egyre inkább az együttjátszás, a társasjátékok kerültek a középpontba, a közös főzés is hozzájárult a közösség építéséhez.

Igen tartalmas egy hetet töltöttünk együtt! A tábor végén minden gyermek emléklapot kapott.

Az EFOP-3.1.6-16-2017-00038 azonosító számú „Esély a jövőnkért, mert mi is létezünk!” című projekt keretében szerveztük meg a „Tunyogi Játszóház” elnevezésű táborunkat, immár 3. alkalommal, 2020. július 13. – 2020. július 17.-ig terjedő időintervallumban, naponta 8.00 – 16.00 óráig, 5 fő (+ 2 testvér), 0-6 éves korú gyermekek részvételével.

Táborszervező/megvalósító: Erdős Mónika

Tábormegvalósítók: Horákné Béres Zsuzsanna és Szokolai Krisztina

A tábor lehetőséget biztosított, hogy testvérek is részt vehessenek programjainkon. Ezt főleg a kirándulás napján (szerdán) vették igénybe.

Célcsoport:

 • azok a sajátos nevelési igényű gyermekek, akik a 2019/2020-as fejlesztési évben korai fejlesztésben részesültek, azon belül a Tunyogi – féle gyógyító játékterápiában

A tábor célja:

Játékos élményszerzés a 0-6 éves korú sérült gyermekek részére, szüleik bevonásával. A COVID vírus megelőzése szempontjából igyekszünk a szabályokat betartani. Hosszú hónapok után most vannak újból együtt a gyerekek, családok.  A táborban a gyerekek életkori sajátosságait és egyéni szükségleteit, képességeit figyelembe véve, megfelelő és változatos eszközök és módszerek használatával, alkalmazásával felkeltjük az érdeklődésüket, a testmozgás iránti vágyat. A közösen végzett feladatok a játékos készség és ügyességfejlesztés során, a kognitív képességek, kommunikációs és a szociális készségek és képességeket is fejleszti. Külön időt fordítunk a mindennapi tevékenységekre, önállóság és önellátás kialakítására (étkezés, szobatisztaságra való nevelés). A kirándulás alkalmával a családok összetartozását, lelki feltöltődését is kívántuk biztosítani.

A kitűzött célok elérésében, a tábor megvalósítása során az alábbi tevékenységi formákat alkalmaztuk:

 • élményszerzés
 • változatos munkaformák (egyéni és csoportos munkaforma)
 • változatos tevékenységek (reggeli kör, mozgásnevelés, hallásnevelés, kézműves foglalkozás, játszóház, közös étkezés, szokások kialakítása, érzékszervek fejlesztése, értékelés, pozitív megerősítés)
 • változatos pedagógiai módszerek (szemléltetés, cselekedtetés, differenciálás, magyarázat, ellenőrzés, értékelés, pozitív megerősítés, egyéni bánásmód).

A tábori tematikus tervben kitűzött céljainkat elértük.

A tábor feladata:

Játékkal, mozgásneveléssel, kognitív képességek fejlesztésével, kreativitással, ötletekkel, mindezek bemutatásával és alkalmazásával, olyan ismeretek átadása, amely a gyermek szemszögéből segíti az önmegvalósítást, a felszabadultság, öröm érzését, az élmény lehetőségét, a szülő pedig lehetőségéhez mérten támogatja, segíti, aktívan közreműködve serkenti a gyermeket a célok megvalósítására.

A tábor  eredményei:

 • önállóságra való nevelés, önálló feladatvégzés
 • örömszerzés, felszabadultság, mosoly, jókedv
 • egymásra való odafigyelés erősödése
 • helyes mozgásminták kialakítása, gyakorlása szükség esetén eszköz ellátottsággal
 • aktív mozgásra való serkentés
 • motoros képességek (kondicionális és koordinációs képességek) fejlesztése
 • beszédkedv felkeltése
 • aktív és passzív szókincs bővítése
 • ismeretek szerzése
 • információáramlás szülők között, valamint szülő és szakember között
 • kreativitás fejlődése
 • új anyagokkal való megismerkedés
 • új technikák megismerése
 • bátrabb eszközalkalmazás, használat
 • társas kapcsolatok erősítése, barátságok kialakulása
 • anya-gyerek kapcsolat javulása
 • önbizalom növelése

A tábor zökkenőmentesen zajlott, semmilyen rendkívüli esemény, baleset nem történt. Élményekben gazdag, tartalmas, szülői és gyermeki elégedettséget kivívó tábort zárhattunk le.