Menü Bezárás

Iskola- és óvodapszichológiai ellátás

A nevelési-oktatási intézményekben dolgozó pszichológusok munkájának összefogása és segítése, melyet Tagintézményünk iskola- és óvodapszichológiai feladatok koordinátora látja el. Preventív szűrések tankerületi szintű koordinációja, együttműködés a pszichológiai tárgyú mérésekben és az eredmények kommunikációjában. A nevelési-oktatási intézményekben foglalkoztatott pszichológusok számára legalább havi rendszerességgel szakmai konzultációs foglalkozások szervezése.

A nevelési-oktatási intézményekben dolgozó pszichológusok által ellátásban részesített gyermekeket/tanulókat érintően szakmai konzultációs lehetőség biztosítása a pedagógiai szakszolgálati, vagy az egészségügyi ellátás illetékességi körébe tartozó vizsgálat kezdeményezésére vonatkozó döntés kialakításában, javaslattétel annak irányultságára, helyére. A nevelési-oktatási intézményekben dolgozó pszichológusok megkeresésére egyéni szakmai segítés, esetvezetési segítségnyújtás, kettős vezetést igénylő csoportfoglalkozásokban való közreműködés. A nevelési-oktatási intézmény, vagy az intézményekben dolgozó pszichológusok megkeresésére esetmegbeszélő, tanári képességfejlesztő csoportfoglalkozások megszervezése, közreműködés annak megvalósításában.

Egyéni tanácsadás, konzultáció a nevelési-oktatási intézményekből érkező pedagógusok számára. Ha a Tagintézmény működési körzetében működő nevelési-oktatási intézményben az iskola- óvodapszichológus munkakör nem került betöltésre, megkeresésre a Tagintézmény támogatást nyújthat az ellátás iránti igény kielégítéséhez. A pedagógiai szakszolgálatnál bejelentkező szülők és gyermekek óvodai iskolai problémákkal összefüggő ellátása, szakmailag indokolt esetben – a titoktartás szakmai és etikai elveinek betartása mellett – az érintett intézményben dolgozó pszichológussal, pedagógussal való konzultáció.

Az iskolapszichológiai- és óvodapszichológiai tevékenység ellátásához szükséges végzettség és szakképzettség:

· iskola-és óvodapszichológia koordinátora (óvoda- és iskola szakpszichológus, tanácsadó szakpszichológus)