Menü Bezárás

Nevelési tanácsadás

Feladata: a szülővel az első problémafeltáró beszélgetés lebonyolítása, a gyermek, a tanuló adaptív viselkedésének, szociális érettségének felmérése, ennek eredményeképpen tanácsadásban részesítés vagy a szakszolgálati ellátásba vétel szükségességének meghatározása. A nevelési tanácsadás feladatait a pszichológusok és a fejlesztő – és gyógypedagógusok összehangolt egymásra épülő munkavégzéssel valósítják meg, a gyógypedagógiai és pszichológiai szemléletmód jelentősen összekapcsolódik, így az egyéni kompetencia is sokszínűvé válik. A szakmai team kommunikációját a heti közös

esetmegbeszélések segítik intézményünkben.

Derecske Járás településein a 0-18 éves korosztály gondozása.

Az első problémafeltáró beszélgetés lebonyolítása, amelynek eredményeképpen

tanácsadásban részesítés vagy szakszolgálati ellátásba vétel szükségességének meghatározása. Segítség nyújtása a pedagógusoknak, a szülőknek, a gyermekek/tanulók óvodai, iskolai és otthoni nevelésével, oktatásával kapcsolatos feladatok, nevelési helyzetek megoldásában. Pedagógiai, pszichológiai támogatás, fejlesztés, terápia: pszichés zavarok, neurotikus tünetek, részképesség zavarok és tanulási problémák esetén.

Folyamatdiagnosztika. Konzultációk, a titoktartási kötelezettség betartása mellet egyes esetekben a nevelési-oktatási intézmények pedagógusaival, a gyermekjóléti szolgálat szakembereivel. Pszichés állapot feltárását célzó vizsgálat elvégzése.

A nevelési tanácsadás tevékenységének ellátásához szükséges végzettség és szakképzettség

· fejlesztőpedagógus (bármely pedagógus, és a beilleszkedési, a tanulási, a magatartási nehézségekkel küzdő gyermekek, tanulók szűrésére, csoportos és egyéni foglalkoztatására jogosító szakirányú továbbképzésben szerzett szakképzettség, oligofrénpedagógia szakos gyógypedagógiai tanár, tanulásban akadályozottak pedagógiája vagy logopédia vagy pszichopedagógia szakos gyógypedagógus, gyógypedagógiai tanár, vagy terapeuta, gyógypedagógus tanulásban akadályozottak pedagógiája vagy logopédia vagy pszichopedagógia szakirányon)

· gyógypedagógus (oligofrénpedagógia szakos gyógypedagógiai tanár, tanulásban akadályozottak pedagógiája vagy logopédia vagy pszichopedagógia szakos gyógypedagógus, gyógypedagógiai tanár, vagy terapeuta, gyógypedagógus tanulásban akadályozottak pedagógiája vagy logopédia vagy pszichopedagógia szakirányon)

· pszichológus (klinikai gyermek szakpszichológus, tanácsadó szakpszichológus,

tanácsadó szakpszichológus pedagógiai szakpszichológus, óvoda- és iskola

szakpszichológus, klinikai és mentálhigiénés (felnőtt) szakpszichológus)