Menü Bezárás

Az EFOP-3.1.6-16-2017-00038. azonosító számú „Esély a jövőnkért, mert mi is létezünk!” című projekt keretében szerveztük meg „Élményre fel!” elnevezésű táborunkat. 2018. június 18. – 2018. június 22-ig terjedő időintervallumban, naponta 800 – 1600 óráig, 15 fő 5-8 éves korú gyermekek/tanulók részvételével.

Táborszervező/megvalósító: Nagyné Orosz Csilla

Tábormegvalósítók: Molnárné Tóth Erika és Gulyás Krisztina

A részt vevő gyermekek/tanulók mindegyike korábban már az intézményünk látókörébe került, beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézség kialakulásában veszélyeztetettnek diagnosztizált, szakvéleménnyel rendelkező kliens. A tábori tematikus tervben kitűzött céljainkat elértük.

Megvalósult céljaink:

 • az idegrendszeri érettség fokozása és az organikus sérülések kompenzálása szenzomotoros torna segítségével,
 • az alapmozgások megfelelő koordinációjának javítása és ezáltal az egyidejű többcsatornás figyelem fejlesztése,
 • bővüljön aktív és passzív szókincsük, fejlődjön kommunikációjuk a beszédfejlesztő vagy nyelvi játékok segítségével,
 • legyenek képesek a feladatok, szabályok megértésére, betartására és egymás elfogadására,
 • tudják késleltetni vágyaikat, indulataikat,
 • tapasztalják meg a csend pozitív hatásait és szerepét az életünkben,
 • fejlődjenek kognitív képességeik.

A kitűzött célok elérésében, a tábor megvalósítása során az alábbi tevékenységi formákat alkalmaztuk:

 • változatos munkaformák (frontális tevékenykedtetés, kiscsoportos cselekedtetés),
 • élményszerzés,
 • változatos tevékenységek – mozgás, gerinctorna, kézműveskedés, nyelvi játék, relaxáció, játszóház, csendjáték, tánc, séta, közös étkezés, udvari játék, beszélgető kör, értékelés, éneklés,
 • a pedagógiai módszerek sokszínűsége – szemléltetés, cselekedtetés, értékelés, differenciálás, pozitív megerősítés, egyéni bánásmód.

Az EFOP-3.1.6-16-2017-00038. azonosító számú „Esély a jövőnkért, mert mi is létezünk!” című projekt keretében megrendezésre került a 2019. június 17 – június 21-ig tartó „Élményre fel!” címmel futó táborunk 15 fő 5-8 éves életkorú óvodás gyermek és három lelkes pedagógus részvételével.

Táborszervező/megvalósító: Nagyné Orosz Csilla

Tábormegvalósítók: Gulyás Krisztina és dr. Lajosné Dóka Tímea

A résztvevő gyermekek mindegyike rendelkezik szakvéleménnyel

Gyermekeink változatos kórképpel: súlyos beszédhibával, mozgáskoordinációs nehézséggel, idegrendszeri éretlenséggel, dongalábbal, ekcémával, beilleszkedési és magatartási nehézséggel, hátrányos helyzettel érkeztek táborunkba.

Naponta változatos programokkal töltöttük fel „órarendünket”, olyan feladatokkal és gyakorlatokkal, amelyek a rövid és hosszútávú céljaink megvalósulását hívatottak előidézni.

A foglalkozások megtartása után célunk és fontos törekvésünk volt a szabadban való tartózkodás igényének kiépítése, ezért valamennyi napon, változatos helyszíneken szerveztünk gyermekeink számára szabadidős tevékenységet: tájházak à népi játékok kipróbálása, játszótér látogatás – változatos mozgásformák kipróbálása, udvarrészek meglátogatása – versenyjátékok, sportjátékok, célbadobós játékok, stb.

Mivel a hetünk fő vezérfonala a bohóc-projekt volt, ezért ez a kedves figura végig kísérte valamennyi tevékenységünket: bohócos névkártya, kitűző, jutalomfüzet, golyó-elkapó, bohóc „legérem”, emléklap, célbadobó, karikadobáló, stb.

A tábor végét is nagyon jó hangulatban töltöttük, ekkor került sor a tombolasorsolásra, az emléklapok – és a „legdíjak” átadására, programunkat egy fergeteges táncpartival zártuk.

Reményeink szerint sikerült hozzájárulnunk gyermekeink gazdagabb személyiségének megalapozásához, nyelvi és kommunikációs készségeik javulásához, mozgáskoordinációjuk összerendezettségéhez.

Az EFOP-3.1.6-16-2017-00038. azonosító számú „Esély a jövőnkért, mert mi is létezünk!” című projekt keretében megrendezésre került a 2020.07.01-03. és 2020.07.06-07.-ig tartó „Élményre fel!” című táborunk 15 fő 6-7 éves életkorú óvodás gyermek és három lelkes pedagógus részvételével.

Táborszervező/megvalósító: Molnárné Tóth Erika

Tábormegvalósítók: Nagyné Orosz Csilla, Bihariné Hőgye Edina

A résztvevő gyermekek mindegyike rendelkezik logopédiai, nevelési tanácsadós vagy szakértői bizottsági véleménnyel beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézség kialakulásában veszélyeztetettként. A gyermekek különböző nehézségekkel: súlyos beszédhibával, mozgáskoordinációs nehézséggel, idegrendszeri éretlenséggel, beilleszkedési és magatartási nehézséggel, hátrányos helyzettel küzdenek.

A tábor tematikus tervében kitűzött céljaink, feladataink megvalósulása színes programokon keresztül, az életkori sajátosságoknak megfelelő játékossággal, a figyelem terjedelmének és tartósságának figyelembe vételével történt, változatos módszerek alkalmazásával: szemléltetés, cselekedtetés, egyéni bánásmód, megbeszélés, értékelés, pozitív minták megerősítése, bemutatás, magyarázat, játék, stb.

Feladataink megvalósítása intenzív fejlesztés keretében, forgószínpad szerűen történt, minden egyes gyermek nap mint nap részt vett mozgásterápián, tartásjavító tornán, beszédfejlesztésen és kézműves foglalkozásokon. Naponta változatos programokat szerveztünk, olyan feladatokkal és gyakorlatokkal, amelyek a rövid-hosszútávú céljaink megvalósulását szolgálták.

Mozgásterápián az idegrendszeri érettség fokozására, az organikus sérülések kompenzálására, az alapmozgások megfelelő koordinációjának elérésére, az egyidejű többcsatornás figyelem fejlesztésére törekedtünk tervezett, irányított keretek között.

A beszédfejlesztő foglalkozásokon fókuszban az aktív és passzív szókincs és a kommunikáció fejlesztése állt.

A tartás javító gyakorlatok végzése során erősödött gerinc- és hátizmuk, valamint a helyes testtartást gyakorolták változatos, játékos keretek között, sok-sok eszközt segítségül hívva a fejlesztés során.

A kézműves foglalkozás alatt javult író-rajzolómozgásuk, finommotoros képességük a változatos technikák alkalmazása során (rajzolás, origami, fűzés, vágás, ragasztás, dróthajtogatás, színezés, stb.) pedig alakult a feladathoz való hozzáállásuk, kitartásuk.

A foglalkozások megtartása után célunk és fontos törekvésünk volt a szabadban való tartózkodás igényének kiépítése, ezért valamennyi napon, változatos helyszíneken szerveztünk gyermekeink számára szabadidős tevékenységet: játszótér látogatás – változatos mozgásformák kipróbálása, udvarrészek meglátogatása – versenyjátékok, sportjátékok, célbadobós játékok, stb.

A tábor végét is nagyon jó hangulatban töltöttük, ekkor került sor a zenés- táncos mulatságra tombolasorsolással.

Zárásként a gyermekekkel és szüleikkel közösen értékeltük, összegeztük az öt nap eseményeit, eredményeit.

Élményekben gazdag, tartalmas, szülői és gyermeki elégedettséget kivívó tábort zárhattunk le.

Az EFOP-3.1.6-16-2017-00038. azonosító számú „Esély a jövőnkért, mert mi is létezünk!” című projekt keretében megrendezésre került a 2020.07.01-03. és 2020.07.06-07.-ig tartó „Élményre fel!” című táborunk 15 fő 6-7 éves életkorú óvodás gyermek és három lelkes pedagógus részvételével.

Táborszervező/megvalósító: Molnárné Tóth Erika

Tábormegvalósítók: Nagyné Orosz Csilla, Bihariné Hőgye Edina

A résztvevő gyermekek mindegyike rendelkezik logopédiai, nevelési tanácsadós vagy szakértői bizottsági véleménnyel beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézség kialakulásában veszélyeztetettként. A gyermekek különböző nehézségekkel: súlyos beszédhibával, mozgáskoordinációs nehézséggel, idegrendszeri éretlenséggel, beilleszkedési és magatartási nehézséggel, hátrányos helyzettel küzdenek.

A tábor tematikus tervében kitűzött céljaink, feladataink megvalósulása színes programokon keresztül, az életkori sajátosságoknak megfelelő játékossággal, a figyelem terjedelmének és tartósságának figyelembe vételével történt, változatos módszerek alkalmazásával: szemléltetés, cselekedtetés, egyéni bánásmód, megbeszélés, értékelés, pozitív minták megerősítése, bemutatás, magyarázat, játék, stb.

Feladataink megvalósítása intenzív fejlesztés keretében, forgószínpad szerűen történt, minden egyes gyermek nap mint nap részt vett mozgásterápián, tartásjavító tornán, beszédfejlesztésen és kézműves foglalkozásokon. Naponta változatos programokat szerveztünk, olyan feladatokkal és gyakorlatokkal, amelyek a rövid-hosszútávú céljaink megvalósulását szolgálták.

Mozgásterápián az idegrendszeri érettség fokozására, az organikus sérülések kompenzálására, az alapmozgások megfelelő koordinációjának elérésére, az egyidejű többcsatornás figyelem fejlesztésére törekedtünk tervezett, irányított keretek között.

A beszédfejlesztő foglalkozásokon fókuszban az aktív és passzív szókincs és a kommunikáció fejlesztése állt.

A tartás javító gyakorlatok végzése során erősödött gerinc- és hátizmuk, valamint a helyes testtartást gyakorolták változatos, játékos keretek között, sok-sok eszközt segítségül hívva a fejlesztés során.

A kézműves foglalkozás alatt javult író-rajzolómozgásuk, finommotoros képességük a változatos technikák alkalmazása során (rajzolás, origami, fűzés, vágás, ragasztás, dróthajtogatás, színezés, stb.) pedig alakult a feladathoz való hozzáállásuk, kitartásuk.

A foglalkozások megtartása után célunk és fontos törekvésünk volt a szabadban való tartózkodás igényének kiépítése, ezért valamennyi napon, változatos helyszíneken szerveztünk gyermekeink számára szabadidős tevékenységet: játszótér látogatás – változatos mozgásformák kipróbálása, udvarrészek meglátogatása – versenyjátékok, sportjátékok, célbadobós játékok, stb.

A tábor végét is nagyon jó hangulatban töltöttük, ekkor került sor a zenés- táncos mulatságra tombolasorsolással.

Zárásként a gyermekekkel és szüleikkel közösen értékeltük, összegeztük az öt nap eseményeit, eredményeit.