Menü Bezárás

Hajdúböszörményi Tagintézmény

Elérhetőség

Cím: 4220 Hajdúböszörmény, Polgári utca 48-50.
Telefon: 52/229-160
E-mail: info@hbnevtan.edu.hu

Hajdúdorogi Telephely
Cím: 4087 Hajdúdorog, Sarok utca 1.

Hírek


Hajdú-Bihar Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat Hajdúböszörményi Tagintézménye Hajdúböszörmény és Hajdúdorog városban lakó, és gyermekintézményeibe járó gyermekek, valamint a pedagógiai intézményeinek ellátására a Debreceni Tankerületi Központ által fenntartott intézmény. Szolgáltatása ingyenesen vehető igénybe.

Tagintézmény-vezető – igazgató:

Kathyné Slakta Sarolta

Telefonszám:

52/229-160

E-mail cím:

info@hbnevtan.edu.hu

Bemutatkozó kisfilmünk az alábbi linkre kattintva tekinthető meg:

https://drive.google.com/file/d/1Udk5b_gHLCN2BCr1G_uEvhRQDbzHcW32/view?ts=61ad135c

https://youtu.be/nkCyoNvBqHQ


SZOLGÁLTATÁSAINK:

Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás

0-6 éves korú nem óvodás gyermekek számára – külön szakértői vélemény szerint.

Feladata a komplex koragyermekkori intervenció és prevenció.

Szakértői bizottsági tevékenység

Feladatai:

– A beilleszkedési, a tanulási, a magatartási nehézség megállapítása vagy kizárása, az ezt megelőző pszichológiai, pedagógiai-gyógypedagógiai vizsgálatok elvégzése, s az ehhez kapcsolódó felülvizsgálatok elvégzése.

– Sajátos nevelési igény gyanúja esetén a megyei szakértői bizottság vizsgálatának a kezdeményezése.

– A 18 hónap alatti, szakorvosi javaslattal rendelkezők számára szakértői vélemény elkészítése és az ehhez kapcsolódó felülvizsgálatok elvégzése a korai fejlesztés igénybevételéhez.

Tagintézményünkben járási szakértői tevékenységet látunk el. A vizsgálathoz a szakértői vizsgálat iránti kérelem kitöltése és megküldése szükséges. A nyomtatványt a szülő és a pedagógusok közösen töltik ki. Komplex gyógypedagógiai és pszichológiai vizsgálat során a tanulási, beilleszkedési és magatartási nehézség megállapítása/kizárása történik. Amennyiben felmerül a sajátos nevelési igény gyanúja, úgy további vizsgálatot kezdeményezünk a megyei szakértői bizottság felé.

Nevelési tanácsadás

Pszichológiai, pedagógiai, gyógypedagógiai segítségnyújtás, fejlesztés, terápia általánosságban 0-18 éves korig.

– A gyermek, tanuló viselkedésének felmérése, segítség nyújtása a gyermek családi és óvodai neveléséhez, iskolai neveléséhez és oktatásához.

– Pszichológiai, pedagógiai szakvélemények készítése.

– Prevenciós tevékenység a gyermek korai fejlődési szakaszában, óvodás korában.

– Pszichológiai és pedagógiai-gyógypedagógiai vizsgálatok, gondozás, terápiás ellátás.

Logopédiai ellátás

– A beszédindítás, a hang- beszéd- és nyelvfejlődési elmaradás, a beszédhibák és a nyelvi-kommunikációs zavarok javítása, a diszlexia,a diszortográfia, a diszkalkulia kialakulásának megelőzése a logopédiai terápiás foglalkozáson.

– Az óvodai nevelésben részt vevő harmadik és ötödik életévüket betöltött gyermekek logopédiai szűrővizsgálata.

Gyógytestnevelés

A gyógytestnevelés feladata a gyermek, a tanuló speciális egészségügyi célú testnevelési foglalkoztatása, ha az iskolaorvosi vagy szakorvosi szűrővizsgálat gyógy-vagy könnyített testnevelésre utalja.

Konduktív pedagógiai ellátás

Feladata a központi idegrendszeri sérültek konduktív nevelése, fejlesztése és gondozása.

Iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás

– A nevelési-oktatási intézményekben dolgozó pszichológusok munkájának összefogása és segítése.

– Szükség esetén az ellátási igény kielégítéséhez támogatás nyújtása.

Tagintézményünk pszichológus munkatársai óvodapszichológiai ellátást biztosítanak Hajdúböszörmény, Bodaszőlő és Hajdúdorog óvodáiban, az egyes intézmények kérése alapján.

Az ellátás részét képezik az egyéni konzultációk, gyermekmegfigyelések óvodai csoportban, pszichológiai ismeretek átadása pedagógusoknak és szülőknek, egyéni és csoportos foglalkozások szervezése.

Kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása

Korai tehetség-felismerés, tehetségazonosítás, gondozás.

Milyen esetekben lehet a Pedagógiai Szakszolgálathoz fordulni?

– Magatartási gondok (szorongás, nyugtalanság, szétszórtság, visszahúzódás, agresszivitás, stb.).

– Beiskolázási, iskolaérettségi kérdések (pl.: maradjon-e még óvodában a gyermek, vagy már érett az iskolára?).

– Tanulási problémák (írás-, olvasás-, számolási képesség zavara, fejletlen mozgás, kézügyesség, stb.).

– Családi problémák (válás, betegség, haláleset).

– Lelki eredetű testi tünetek – amikor az orvosi leletek negatívak (pl.: fejfájás, hasfájás, stb.).

– Túlzott mértékű félelmek, fóbiák (pl.: iskolától, állattól, sötéttől).

– Megkésett beszédfejlődés.

– Beszédhiba esetén, ha a gyermek valamilyen ok miatt kimaradt a szűrővizsgálatokból.

– Minden egyéb, a 0-18 éves korosztály pszichológiai és képességeket érintő problémái miatt.

A törvényi előírásoknak megfelelően kérésre különböző vizsgálatokat végzünk, szakvéleményeket, szakértői véleményeket készítünk, segítjük az átlagtól eltérő képességű és fejlődési ütemű gyermekeknek az ellátását, együttműködünk a nevelési-oktatási intézményekkel.

Gyermeket csak a szülő beleegyezésével, vagy kérésére vizsgálunk. Ez alól jogszabály által meghatározott esetben teszünk kivételt.

A szakszolgálat dolgozóinak titoktartási kötelezettségük van.

Bejelentkezés:

A Pedagógiai Szakszolgálatot önkéntes szülői megkereséssel, továbbá az intézmények javaslatára, vagy orvosi beutalóval vehetik igénybe a kliensek.

Telefonon, vagy személyesen lehet bejelentkezni, előjegyzés alapján tudunk időpontot adni tanácsadásra, vagy vizsgálatra, s szükség esetén terápiára.

Ha úgy érzik, hogy elbizonytalanodtak,

hogy nehéz egyedül küzdeniük problémáikkal,

osszák meg velünk gondjaikat!

A működés rendje:

A működés rendjét az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata (SzMSz) tartalmazza.

A szülőkkel való kapcsolattartás formája, módja:

Bejelentkezés történhet személyesen vagy telefonon – nyitvatartási időben – az 52/229-160 elérhetőségen.

NYITVA TARTÁS:     hétfő-csütörtök 8-16.30 óra

                                    péntek: 8-14 óra

A foglalkozásokra, órákra folyamatosan járó gyerekek, tanulók szüleinek előzetes egyeztetés után rendelkezésre állnak szakembereink.

Kathyné Slakta Sarolta – igazgató fogadó órája: hétfő 11-12 óra között,

Molnárné Tóth Erika – igazgatóhelyettes fogadó órája: hétfő 12-13 óra között

A Hajdúböszörményi Tagintézmény címe:

4220 Hajdúböszörmény, Polgári u. 48-50. sz.

A Hajdúdorogi Telephely címe:

4087 Hajdúdorog, Sarok u. 1.

Az 52/ 229-160-as telefonszámon kereshetik intézményünket a hajdúdorogi szülők is.

 Munkatársaink várják jelentkezésüket!