Menü Bezárás

Hajdúhadházi Tagintézmény

Elérhetőség

Cím: 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 14.
Levelezési cím: 4029 Debrecen, Monti ezredes utca 7.
Telefon: 30/941-07-34
E-mail: hadhaz.tagint@hbmpsz.edu.hu

Bemutatkozás

Tagintézményünk 2022. február 15-től működik önálló tagintézményként. Alapfeladatunk az ellátási területhez tartozó települések gyermekeinek, tanulóinak, szüleinek, a nevelési-oktatási intézmények pedagógusainak, a társintézmények szakembereinek támogató megsegítése, szakszerű ellátása. 

Ellátott települések: 

  • Bocskaikert
  • Hajdúhadház
  • Téglás

Szolgáltatásaink:

 Szakértői bizottsági tevékenység

  • Korai fejlesztésre jogosultág megállapítása, vagy kizárása
  • Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség megállapítása vagy kizárása és az ehhez kapcsolódó kontrollvizsgálatok elvégzése.   
  • Sajátos nevelési igény felmerülésének gyanújánál további vizsgálatok kezdeményezésével a gyermek tovább küldése a Megyei Szakértői Bizottsághoz a sajátos nevelési igény megállapítása, vagy kizárása céljából, illetve az iskolába lépéshez szükséges fejlettség megállapítása.

A szakértői vizsgálat indítható a szülő kérelmére, illetve – ha az eljárást nem a szülő kezdeményezi – a szülő egyetértésével. Ha a gyermek óvodai nevelésben, iskolai nevelésben-oktatásban részesül, az óvoda és az iskolaköteles közreműködni a vizsgálat iránti kérelem elkészítésében.

Nevelési tanácsadás

Feladata: a szülővel az első problémafeltáró beszélgetés lebonyolítása, a gyermek, a tanuló adaptív viselkedésének, szociális érettségének felmérése, ennek eredményeképpen tanácsadásban részesítés vagy a szakszolgálati ellátásba vétel szükségességének meghatározása.

Az óvodákban rendszeresen elvégezzük a fejlettségi szintmérő vizsgálatokat, aminek eredménye alapján a fejlesztésre szoruló gyermekek fejlesztőpedagógusaink segítségével fejlesztő foglalkozásokon vehetnek részt. Ezek a preventív foglalkozások az iskolai kudarcok megelőzését szolgálják.

A fejlesztés legtöbb esetben a gyermek nevelési/oktatási intézményében zajlik, és csak indokolt esetben történik a pedagógiai szakszolgálat épületében.

Logopédiai ellátás:

A logopédiai ellátás feladatai: A hang-, beszéd-, és nyelvfejlődés elmaradásának fejlesztése, a beszédhibák és nyelvi kommunikációs zavarok javítása, a beszéd technikai és tartalmi fejlesztését szolgáló terápiák, a diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia prevenciója, valamint a beszédindítás.

A logopédia ellátásba a logopédia szűrővizsgálat alapján lehet bekerülni.

Minden 5. életévét betöltött óvodás gyermek kötelező logopédiai szűrővizsgálaton vesz részt, mely alapján a logopédus kiállítja a logopédiai véleményt, szükség esetén a gyermeket ellátásba veszi.

Egyéb esetben az ellátásba vétel történhet a szülő, a nevelési-oktatási intézmény, a szakértői bizottság kezdeményezésére.

Iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás:

Feladata a nevelési-oktatási intézményekben dolgozó pszichológusok munkájának összefogása és segítése, az iskola- és óvodapszichológusi feladatok koordinálása.

Lehetőség biztosítása a szülők, gyermekek és a pedagógusok számára szakmai konzultációra, és az iskolapszichológusok, óvodapszichológusok számára egyéni szakmai segítségadásra és esetvezetési segítségnyújtásra.

Mivel az intézményünkhöz tartozó oktatási/nevelési intézmények nagyrészt nem rendelkeznek óvoda/iskolapszichológussal, ezért szakszolgálatunk szükség szerint a helyszínen nyújt segítséget ennek a feladatnak az ellátásában.

Kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása

Az előírások szerint elsősorban a koordináció és a szakmai tanácsadó, támogató háttér biztosítása, és a kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása a feladat.