Menü Bezárás

Hajdúnánási Tagintézmény

Elérhetőség

Cím: 4080 Hajdúnánás, Óvoda utca 2-10.
Telefon: 0620-2326478
E-mail: hnpedszakszolg@hbmpsz.edu.hu

Az intézmény működési rendje : hétfő – csütörtök: 8-16.30 óra     péntek: 8-14 óra

A Hajdúnánási Tagintézmény a járás településein (Hajdúnánás, Polgár, Görbeháza, Újtikos, Tiszagyulaháza) található nevelési-oktatási intézményeket látja el. Tagintézményünk a Hajdúnánási Bocskai István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola épületében található. Tagintézményünkben a korai fejlesztést és a szakértői bizottsági tevékenység egy részét látjuk el. Szakembereink a gyermekek ellátását túlnyomórészt a járás nevelési-oktatási intézményekbe kiutazva, intézményi helyszíneken végzik.
Szolgálatatásaink ingyenesen vehetők igénybe.

Tagintézményünk a Családbarát Hely tanúsító védjegyét viseli.

TEVÉKENYSÉGEINK:

Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás

Feladata a komplex koragyermekkori intervenció és prevenció: a gyermek fejlődésének elősegítése, a család kompetenciáinak erősítése, a gyermek és a család társadalmi inklúziójának támogatása.
Tevékenységünk során komplex gyógypedagógiai fejlesztés, tanácsadás, a társas, a kommunikációs és nyelvi készségek fejlesztése, a mozgásfejlesztés és a pszichológiai segítségnyújtás történik, egyéni és/vagy csoportos formában.

Tagintézményünknél csoportos formában egy komplex beszédindító program keretében, a szülők aktív bevonásával történik a gyermekek fejlesztése.

0-6 éves korú nem óvodás gyermekek számára – külön szakértői vélemény szerint.

Logopédiai ellátás

A logopédiai ellátás feladata a beszédindítás, a hang-, beszéd- és nyelvfejlődési elmaradás, a beszédhibák és a nyelvi-kommunikációs zavarok javítása, a diszlexia, a diszortográfia, a diszgráfia, a diszkalkulia kialakulásának megelőzése a beszéd technikai és tartalmi fejlesztését szolgáló logopédiai terápiás foglalkozáson.
A logopédiai ellátás keretében el kell végezni az óvodai nevelésben részt vevő, harmadik és ötödik életévüket betöltött gyermekek beszéd- és nyelvi fejlettségének alapvizsgálatát, szűrését, és ennek eredménye alapján szükség szerint a gyermek további pedagógiai, pszichológiai, orvosi vizsgálatának kezdeményezését.

Tagintézményünknél Hajdúnánás oktatási intézményeiben diszlexia prevenciós programban vesznek részt az első osztályos tanulók.

Nevelési tanácsadás

A nevelési tanácsadás során a gyermek/tanuló családi-, és óvodai/iskolai neveléséhez és oktatásához történik segítségnyújtás, ha a gyermek/tanuló egyéni adottsága, fejlettsége, képessége, tehetsége, fejlődésének üteme indokolja.
A fejlesztőfoglalkozások során a gyermekek/tanulók kognitív és mozgásfejlesztésben részesülnek.
Feladataink:
• a gyermek/tanuló számára pedagógiai, pszichológiai támogatás, fejlesztés, terápiás gondozás, egyéni, csoportos terápiák, foglalkozások szervezése,
• a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók fejlesztése, megsegítése, ellátása,
• az óvodákban képességfejlesztő foglalkozások tartása a gyermekek számára;
• mozgásvizsgálat, mozgásfejlesztés, mozgásterápia;
• pszichés állapot feltárását célzó vizsgálatok végzése,
• pszichológiai jellegű nevelési tanácsadás,
• a család nevelő-, a pedagógus nevelő és oktató munkájának támogatása, a családdal való kapcsolattartás segítése,
• konzultációs lehetőség biztosítása a gyermekek/tanulók szülei, pedagógusai részére.

Állatasszisztált fejlesztő foglalkozások is megvalósulnak Tagintézményünknél.

Szakértői bizottsági tevékenység

Tagintézményünk a járási szakértői bizottsági tevékenység keretében a gyermek/tanuló komplex pszichológiai, pedagógiai-gyógypedagógiai vizsgálatát végzi, a tevékenység lezárásaként szakértői véleményt készít.
Feladataink:
• A beilleszkedési, a tanulási, a magatartási nehézség megállapítása vagy kizárása, az ezt megelőző pszichológiai, pedagógiai-gyógypedagógiai vizsgálatok elvégzése, s az ehhez kapcsolódó felülvizsgálatok elvégzése.
• Sajátos nevelési igény gyanúja esetén további vizsgálat kezdeményezése a megyei szakértői bizottságnál.
• Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség megállapítása.
• A 18 hónap alatti, eltérő fejlődési menetű gyermekek vizsgálata, a korai fejlesztés igénybevételéhez.

Kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása

Ezen alapfeladati tevékenység feladata:
• a korai tehetség-felismerés, -azonosítása, -gondozása, a tehetséges gyermek személyiségfejlődésének támogatása,
• szakértői vélemények készítése,
• javaslattétel a tanuló számára a tehetségprogramba történő bekapcsolódásra,
• a tehetséges tanulók számára önismereti csoportok szervezése és vezetése,
• tanácsadás szülőnek,
• konzultáció biztosítása a pedagógus számára,
• kapcsolattartás a feladatellátási körzetben működő tehetségfejlesztő programok vezetőivel és az iskolapszichológussal.

Iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás

Az iskola- és óvodapszichológiai ellátás feladata a pedagógiai szakszolgálati intézményben a járás nevelési-oktatási intézményeiben dolgozó iskola- és óvodapszichológusok munkájának összefogása, segítése, szakmai koordinálása.

Szükség esetén az ellátási igény kielégítéséhez támogatás nyújtása a tagintézményben vagy az oktatási intézményben.

Kapcsolatfelvétel:

Önkéntes szülői megkereséssel, az intézmények javaslatára, vagy orvosi beutalóval vehetik igénybe szolgáltatásainkat.

Telefonon, e-mailben, vagy személyesen lehet bejelentkezni, előjegyzés alapján tudunk időpontot adni.