Menü Bezárás

2018-as Táborok

Iskolaelőkészítő Tábor Nádudvar

Nádudvaron 2018. június 25-től 29-ig tartottunk iskolaelőkészítő tábort tanköteleskorú gyermekek számára.

Az iskola előkészítő tábor fő célkitűzése olyan fejlesztő és logopédiai terápiában részesülő gyermekek fejlesztése volt öt napon keresztül, akik iskolakezdés előtt állnak. A meséken keresztül motiváltuk a gyermekeket a kognitív, anyanyelvi-logopédiai, mozgásfejlesztő foglalkozásokra. A különböző feladatokkal intenzív fejlesztés zajlott minden területen játékos formában. A kézműves foglalkozásokon a meséhez kapcsolódó bábokat, rajzokat készíthettünk különböző textúrákkal, más-más technikákkal. Minden nap végén az alkotásokat összegyűjtöttük a gyermekek mappájába, melyet az utolsó napon hazavittek. Az iskolai környezetben belekóstolhattak az iskolai életbe, a hét elején közösen felállított szabályokkal fejleszthettük szabálytudatukat. A gyermekek az eredményes munkájukért, aktív részvételükért oklevélben részesültek.

A tábor  Kovácsné Papp Lívia klinikai szakpszichológus, Farkas Orsolya szakvizsgázott fejlesztő pedagógus, Őzné Czakó Éva szakvizsgázott fejlesztő pedagógus, mesterpedagógus koordinálásával valósult meg.

A kollégákkal a minden napra való készülésünket inspirálta a gyermekek mosolya, a feladatokhoz való kitartó hozzáállásuk.

Őzné Czakó Éva táborvezető

Iskolaelőlészítő tábor Hajdúszoboszló

Beszámoló az Iskolaelőkészítő Tábor tevékenységéről

 „Esély a jövőnkért, mert mi is létezünk!”

2018. június 25-29. között a HBVM-i Pedagógiai Szakszolgálat Hajdúszoboszlói Tagintézményénél 17 gyermek vett részt iskolára felkészítő táborban. A gyermekek a mesék világán keresztül, játékos formában komplex tréningen vehettek részt, amely magában foglalta a mozgás-, anyanyelvi és kognitív fejlesztést, valamint a kézműves foglakozásokat is. Mindezek hozzájárultak az iskolakezdéshez szükséges alapkészségek komplex fejlesztéséhez.

Az AURA Segítő Kutya Alapítvány segítségével a gyerekeket két terápiás segítőkutya, Kavics és Szikra is meglátogatta. A két labrador jelenléte már önmagában is számos kedvező hatást gyakorolt a gyerekekre (pl. szorongás oldása, hangulat javítása, önbizalom erősítése, komfortérzet biztosítása, figyelem felkeltése és fenntartása stb). A nevetés, érintés, mozgás, lazítás része az állatterápiás folyamatnak.                                                        

 A tábor végén a gyermekek oklevéllel térhettek haza, valamint közös zene, tánc, arcfestés, pezsgőbontás zárta a heti programot.                         

Táborban közreműködő szakemberek:

  Soós Csilla szakvizsgázott gyógypedagógus-logopédus, mesterpedagógus, táborvezető

  Peles-Nagy Marianna szakvizsgázott gyógypedagógus

 Szabóné Budai Ildikó gyógypedagógus - logopédus

Lovasterápiás-állatasszisztált tábor

                                r A Hajdú-Bihar Vármegyei Pedagógiai Hajdúszoboszlói Tagintézményének szakemberei és a Hajdúszoboszlói Porszem Lovas Egyesület lovasoktatói és terapeutája öt napon keresztül – 2018. július 2- től 6-ig - segítette a táborozók fejlődését. A tábor fő eleme a ló és lovaglás nyújtotta élmények és tapasztalatok voltak. A lovasterápiás foglalkozások különböző kreatív foglalkozásokkal és játékokkal egészültek ki. A terápia magába foglalta a lovaglást, lovastornát és a lógondozást is. Célunk a komplex fejlesztés volt, amibe a mozgás-, készség-, képességfejlesztés és a beszédfejlesztés is belekapcsolódott. A fejlesztés a ló hátán történt, - amikor hason feküdtek, oldalülésben ültek, álltak  - ezáltal fejlesztettük az egyensúlyt, a mozgáskoordinációt és a mozgásoknak a megtervezését, kivitelezését. A célbadobós feladatokkal a vizoumotoros koordinációit próbáltuk fejleszteni. A ló jelenléte növelte a gyerekek önbizalmát, felelősségérzetét, szociális képességeit. A gyermekek számára élmény volt a gyakorlás, az egyhetes tábor minden pillanatában azt tapasztaltuk, hogy végig motiváltak voltak a gyerekek. A lovasterápiás foglalkozások akkor igazán hatékonyak, ha rendszeres és hosszabb távon végezzük. Mivel a gyermekek fejlődése egyéni, az eredményeket is egyénileg fogjuk áttekinteni. A tábor pozitív velejárója az is, hogy az állatok, lovak szeretete egy életre beleívódott a gyermekekbe. A tábor ideje alatt a gyerekek biztonsága kiemelten fontos volt számunkra, ehhez a képzett teraputa, a lovasoktatók nyújtották az alapot. Lukács Péter Vastag Csilla Szentesi-Rőth Erika  

2019-es Táborok

Iskolaelőlészítő tábor Nádudvar

Beszámoló az iskola előkészítő tábori tevékenységről

2019.06.24.-28.

Az iskola előkészítő tábor fő célkitűzése olyan fejlesztő-, logopédiai- és pszichoterápiában részesülő gyermekek fejlesztése öt napon keresztül, akik iskolakezdés előtt állnak. A gyermekeket a meséken keresztül motiváltuk a mozgásfejlesztő, a kognitív, és az anyanyelvi-logopédiai foglalkozásokra. Intenzív fejlesztés zajlott a különböző feladatokon keresztül minden területen játékos formában. A kézműves foglalkozásokon a meséhez kapcsolódó bábokat, rajzokat készíthettünk különböző textúrákkal, más-más technikákkal. Az alkotásokat minden nap végén összegyűjtöttük a gyermekek mappájába, melyet az utolsó napon hazavittek. A szülőkkel e-mail csoportot hoztunk létre és naponta figyelemmel kísérhették a pillanatképek által az adott napi tevékenységeket. A gyermekek az iskolai környezetben belekóstolhattak az iskolai életbe, a hét elején közösen felállított szabályokkal fejleszthettük szabálytudatukat. A tábor zárásaként a táborozók az eredményes munkájukért, aktív részvételükért oklevélben részesületek.

A kollégákkal a minden napra való készülésünket inspirálta a gyermekek mosolya, a feladatokhoz való kitartó hozzáállásuk.

A tábor  Kovácsné Papp Lívia klinikai szakpszichológus, Németh Edit szakvizsgázott gyógypedagógu-logopédus, Őzné Czakó Éva szakvizsgázott fejlesztő pedagógus, mesterpedagógus koordinálásával valósult meg.

                                                                          Őzné Czakó Éva

                                                                            táborvezető

Iskolaelőlészítő tábor Hajdúszoboszló

Beszámoló a Hajdúszoboszlói Iskolaelőkészítő Tábor tevékenységéről

2019.06.24. – 2019.06.28.

2019. június 24-28. között került megvalósításra Hajdúszoboszlón az iskolaelőkészítő tábor. A táborban 15 nagycsoportos óvodás vett részt, akik a HBVM-i Pedagógiai Szakszolgálat Hajdúszoboszlói Tagintézményének ellátásában álltak az idei tanév során. A gyerekek főleg a logopédiai és a fejlesztőpedagógiai, gyógypedagógiai foglalkozások részvevői közül kerültek ki, de voltak köztük, akik ezek mellett pszichológiai ellátásban is részesültek. Lakóhelyüket tekintve Hajdúszoboszlóról és Ebesről érkeztek gyermekek. A szülők nagy örömmel fogadták a lehetőséget, amikor felajánlottuk a tábori részvételt a gyermekük számára.

A tábort megelőző hetekben már aktívan készültünk a foglalkozásokra, beépítettük a tavalyi tanévben szervezett tábor tapasztalatait is, így megtartva bizonyos elemeket, másokat pedig kiegészítettünk, módosítottunk vagy mással helyettesítettünk. A tervezett foglalkozásokra az eszközöket összegyűjtöttük és előkészítettük napi bontásban. A gyerekek számára névre szóló dossziékat készítettünk, melyekbe a hét során megoldott feladatlapokat gyűjthették, oklevelet csináltunk számukra névre szólóan, valamint a kézműves tevékenységek mintadarabjait is előállítottuk. A tábort megelőző héten minden szülővel telefonon egyeztettünk a tábori mentrendről, programról és megválaszoltuk a felmerülő kérdéseiket. Ekkor derült, hogy az egyik gyermek elhúzódó vírusos betegség miatt nem vehet részt a táborban a háziorvos javaslata alapján. Mivel a tábor iránt rendkívül nagy érdeklődés mutatkozott a családok körében, így szerencsére szinte azonnal újra betelt a tábor létszáma. Végül teljes létszámmal felsorakozva, azaz 15 fővel megindítottuk és bonyolítottuk le a hetet.

A programok minden nap 8 órakor kezdődtek és 16 óráig tartottak. Reggel, a gyerekek érkezése után egy-egy előre meghatározott mese felolvasásával indítottuk a napot. A történet meghallgatása után a gyerekeket 3 csoportra osztottuk, így 5 fős csoportokban zajlottak a fejlesztő foglalkozások egymással párhuzamosan, 45 perces váltásokkal. Az első csoport mozgásfejlesztésen, a második kognitív fejlesztése, míg a harmadik anyanyelvi fejlesztésen vett részt, melyekbe szociális készségfejlesztésre irányuló feladatok is kerültek. Az első 45 perces órák után tízóraiztak a gyerekek, majd lezajlott a következő két 45 perces turnus. Minden gyermek részt vett mindhárom foglalkozáson délig. Délben ebédeltek, majd rövid pihenő következett, ami alatt mesét vagy diafilmet vetítettünk, vagy relaxáltak a gyerekek. Ezalatt előkészültünk a kézműves tevékenységre, amelyben nagyon lelkesen vettek részt a fiúk és lányok egyaránt. Szebbnél-szebb alkotások készültek, amiket délután megmutattak a szülőknek és haza is vihették. A szülők minden nap nagy lelkesedéssel fogadták gyermekeik elkészült műveit. A kézműveskedés és a hazaindulás között az udvaron játszottak a gyerekek, aszfaltkrétával rajzoltak, körjátékokat játszottak, ugróiskoláztak, vagy csak együtt fogócskáztak. A napi mesét és programot minden reggel egy táblára írtuk ki a szülők számára, így mindig tudták milyen tematikára épül az adott napi tevékenység.

A tábor első napján, reggel 8-ra érkeztek a kissé megszeppent, de egyben kíváncsi és izgatott gyermekek szüleik kíséretében. Hamar feloldódott a kezdeti félénkségük, gyorsan összebarátkoztak és a programok is tetszettek nekik. Az első nap meséje a Szóló szőlő, mosolygó alma, csengő barack volt. Ez alapján a gyümölcsök voltak a meghatározóak a feladatokban. Ezekkel számoltak, memorizáltak, észleltek, szókincset bővítettek és ehhez kapcsolódtak a mozgásos feladatok is. A délután során különféle technikákkal készültek gyümölcsök, hercegnők, malacok, és hercegek.

A második napon, kedden, kutyaterápiás foglalkozás zajlott, ez volt az adott nap fő programja, amely a mozgásos feladatokba lett bekapcsolva. A kognitív és anyanyelvi fejlesztésen kutyás támájú feladatlapok, és eszközök kerültek terítékre, így például jutalomfalattal lehetett logikát és irányokat erősítő kirakót készíteni. Ebéd előtt elbúcsúztunk a kutyusoktól, majd délután kutyás zacskóbábok, és fonallal díszített testű pulikutyák készültek az állatos színezők mellett.

Szerdán Az öreg halász és a nagyravágyó felesége című mesét hallgatták meg a gyerekek. Ennek megfelelően a vízi világ és a halak, halászat volt a fő témakör, amelyre épültek a foglalkozások feladatai. Számolhattak halpikkelyekkel, halfigurákkal memóriajátékot játszhattak és halas témájú feladatlapokat tölthettek ki. Ebéd után papírtányér alapú akváriumok és vécépapír gurigából készült polipok, valamint halacskák készültek. A nap zárásaként pedig a gyerekek kis horgászokká változtak és labdákat pecáztak ki merőkanállal a vízből. Ez a vizes program különösen kellemes volt a nagy melegben és még jól is mulattak pancsolás közben. Végül pedig egy jégkrémmel búcsúztunk a gyerekektől mielőtt hazaindultak.

Csütörtökön ismét kutyás mese következett, Mazsi és a velős csont címmel. Ezen a napon meglepetésként ismét érkezett a gyerekekhez egy kutyus, Mazsi, aki napközben jelen volt a foglalkozásokon, délután pedig lehetett játszani vele. A négylábú vendég hatására ismét felélénkültek a gyerkőcök, bár már a hét második felére látható volt a fáradás rajtuk, ami a figyelmi kapacitás és a türelem csökkenésében volt tetten érhető. A lelkesedésük és motivációjuk azonban megtartott maradt. A mese témája a barátság volt, így a napi feladatok a kapcsolatokra, együttműködésre, barátságra épültek állatokhoz kapcsolva. A mozgások során együtt kellett végrehajtani a feladatokat, valamint a kognitív és anyanyelvi területen is segítették egymást a feladatmegoldásban, ahol az érzékszerveken volt a fő hangsúly ezen a napon. Délután állatos maszkok és vécépapír gurigából készült kutyák és kakasok születtek, majd Mazsival lehetett az udvaron játszani.

Pénteken a Mindent látó királylány meséje zárta a hetet. A gyerekek már nagyon várták, hogy mivel készülünk nekik a nap végén, de ennek ellenére ügyesen csinálták a feladatokat egész nap. A mozgásfejlesztés során a kedvenc eszközeikkel lehetett dolgozni és várat is építettek, míg a kognitív és anyanyelvi fejlesztéseken a feladatlapok mellett több beszélgetős és aktivitást igénylő feladatban vehettek részt, például megmutathatták a meseszereplők érzéseit bábukon, beszámolhattak a heti élményeikről. Délután díszes, színes és csillogó koronák által váltak ők maguk is királylányokká és királyfikká, valamint készültek varázspálcák és spatula hercegek és hercegnők is a színezők és kivágók mellett.

A tábor zárásaként pénteken délután sor került az oklevelek átadására, ahol mindenkinek külön-külön gratuláltunk a sikeres részvételhez és legalább ilyen eredményes iskolai éveket kívántunk számukra. Az oklevél mellé kölyökpezsgő is járt, amivel végül közösen koccintottunk, aztán a szülők érkezéséig lehetett táncolni gyerekdalokra és még egy jégkrém is járt a nagy meleg ellenére is helyálló lurkóknak.

A gyermekek vidám arca és a szülők visszajelzései mind azt erősítették meg, hogy a gyerekek szívesen jöttek, jól érezték magukat és pozitív élményekkel tértek haza, miközben fejlődtek is. A szülők búcsúzáskor megköszönték a lehetőséget és hálásak voltak a hazavihető alkotásokért és feladatlapokért is. Továbbá, a tábor során készült képeket egy Google drive-on megtekinthetővé tettünk számukra, amit külön kiemeltek többen, hogy nagyon tetszett nekik, mivel a napi eseményeket itt visszanézhették. Ezeket az érzéseket tükrözik a kitöltött elégedettségi kérdőívek is, melyek alapján egyöntetűen, kivétel nélkül 5 pontra értékelték a táborra vonatkozó összes kérdést. Írásbeli értékelés egy szülőtől érkezett, amely szintén nagyon pozitív. Ez rendkívül szívet melengető számunkra, hiszen sok-sok előkészület előzte meg a tábort, illetve a lebonyolításban is rengeteg energia és munka volt, hogy magas szakmai színvonal mellett a gyermekek mégis játékként élhessék meg a feladatokat és ne teljesítményhelyzetként.

Úgy gondolom, a gyerekek öröme és a szülők elégedettsége a legjobb visszajelzés számunkra, tehát megérte a befektetett munkát, időt és energiát.

Zárásként idézném az írásos visszajelzést, amelyet egy szülőtől kaptunk: „A gyermekem nagyon szeretett járni. Mindig élményekkel telve jött haza. Nagyon szépen köszönjük ezt a lehetőséget.”

A tábort Peles-Nagy Marianna szakvizsgázott gyógypedagógus, Farkas Orsolya szakvizsgázott gyógypedagógus, és Vastag Csilla klinikai szakpszichológus vezette.

Lovasterápiás tábor

Beszámoló a Lovasterápiás-állatasszisztált tábori tevékenységről

2019. 07.01.-2019.07.05.

A Hajdú-Bihar Vármegyei Pedagógiai Hajdúszoboszlói Tagintézményének szakemberei és a Hajdúszoboszlói Porszem Lovas Egyesület lovasoktatói és terapeutája öt napon keresztül segítette a táborozók fejlődését. A tábor fő eleme a ló és lovaglás nyújtotta élmények és tapasztalatok voltak.

 A terápia magába foglalta a lovaglást, lovastornát és a lógondozást is. A foglalkozások különböző kreatív foglalkozásokkal és játékokkal egészültek ki.

A lovasterápia nagyon intenzívre sikeredett. A szakszerűen végrehajtott terápiás foglalkozás során a páciensek rengeteg impulzust kaptak, mely élénken szervezte és fejlesztette az idegrendszert.  A ló természetes mozgása által, a hátán dolgozó gyermek izomtónus szabályozása, fej és törzskontroll szabályozása, mozgásérzékelése, a testséma fejlődése, az egyensúlya, mozgáskoordinációja egyaránt fejlődött. A sokféle kedvező hatás mellett pozitív tapasztalatunk volt, hogy élénkült a figyelem.

Nem kevésbé fontos változásokat indítottak el a foglalkozások szociális szempontból is: rendkívül gyorsan fejlődött a kapcsolatteremtő és fenntartó képesség a lóval, a lovaglást vezető szakemberrel és a táborozó társakkal. Az érzelmi, a kommunikációs és interakciós képességek javulása szintén jelentős.

Az elégedettségi kérdőív összesítése alapján megállapítható a szülők teljeskörű megelégedése, hiszen minden területen maximális pontszámmal díjazták a munkánkat.

Végül a számos pozitív hatás mellett talán a legfontosabb a táborozó gyermekek öröme, mosolya és ragyogó tekintete, ami a tábor ideje alatt csak fokozódott. Minden túlzás nélkül elmondható, hogy az állatok és a természet szeretete egy életre beleívódott minden kisgyermek személyiségébe.

A tábort Soós Csilla szakvizsgázott gyógypedagógus-logopédus, Zsigmond Mónika szakvizsgázott logopédus, és Szentesi-Rőth Erika szakvizsgázott gyógypedagógus vezette.

Szentesi-Rőth Erika

táborvezető

2020-as Táborok

Iskolaelőlészítő tábor Nádudvar

Beszámoló az iskola előkészítő tábori tevékenységről

2020.07.20.-24.

Az iskola előkészítő tábor fő célkitűzése olyan fejlesztő-, logopédiai- és pszichoterápiában részesülő gyermekek fejlesztése öt napon keresztül, akik iskolakezdés előtt állnak.

A gyermekeket a meséken keresztül motiváltuk a mozgásfejlesztő, a kognitív, és az anyanyelvi-logopédiai foglalkozásokra. Intenzív és komplex gyógypedagógiai fejlesztés zajlott a különböző feladatokon keresztül minden, az alapkultúrtechnikák elsajátításához szükséges képességterületen, mindez játékos formában.

A kézműves foglalkozásokon a meséhez kapcsolódó bábokat, képeket, várat készíthettünk különböző textúrákkal, más-más technikákkal. Az alkotásokat minden nap végén összegyűjtöttük a gyermekek mappájába, melyet az utolsó napon hazavittek.

A szülőkkel Facebook csoportot hoztunk létre, aminek segítségével naponta figyelemmel kísérhették a pillanatképek által az adott napi tevékenységeket.

A gyermekek az iskolai környezetben belekóstolhattak az iskolai életbe, a hét elején közösen felállított szabályokkal fejleszthettük szabálytudatukat.

A tábor zárásaként a táborozók az eredményes munkájukért, aktív részvételükért oklevélben részesületek.

A kollégákkal a minden napra való készülésünket inspirálta a gyermekek mosolya, a feladatokhoz való kitartó hozzáállásuk.

A tábor végén kitöltött elégedettségi kérdőív alapján a szülők maximálisan elégedettek voltak a táborban résztvevő kollégák munkájával, valamint a szervezéssel, és lebonyolítással.

A tábort Oláh Lászlóné szakvizsgázott gyógypedagógus, mesterpedagógus,  Farkas Orsolya szakvizsgázott gyógypedagógus és Peles-Nagy Marianna szakvizsgázott gyógypedagógus vezette.

Nádudvar, 2020.07.24.

                                                                                      Peles-Nagy Marianna táborvezető

Iskolaelőlészítő tábor Hajdúszoboszló

Beszámoló az iskola előkészítő tábori tevékenységről

2020.07.20.-24.

” Esély a jövőnkért, mert mi is létezünk!” című projekt keretében július második felében iskola-előkészítő tábort szerveztek a  Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Hajdúszoboszlói Tagintézményének gyógypedagógusai.

Az idén immár harmadik alkalommal került megrendezésre az egy hetes, ingyenes tábor, azon tanköteleskorú, ősszel iskolát kezdő gyerekek számára, akik a tanév során logopédiai, fejlesztőpedagógiai, pszichológiai terápiában részesültek.

A tapasztalattal rendelkező szakemberek öt fős csoportbontásban intenzív anyanyelvi, kognitív képesség- és mozgásfejlesztő foglalkozások során az olvasás, írás, számoláshoz szükséges alapkészségek megerősítésére szolgáló,  játékos feladatokkal készültek.

A foglalkozásokat kézműveskedéssel, kutyás terápiával, irányított szerep- és  szabályjátékokkal, énekléssel, tánccal  egészítették ki.  Mivel a járás környező településeiről is részt vettek gyerekek Hajdúszoboszló nevezetességeit valamint  az Aqua Palace épületében látható Playmobil kiállítást is megtekintették a gyerekek nagy örömére.

A tábor részvevői vidám pillanatokkal, rengeteg élménnyel gazdagodva, „okosodva” zárták a hetet. Sok kacajt, nevetést és felhőtlen gyerekmosolyt örökítettek meg a szervezők.

Táborzáráson az aznapi témához kapcsolódva indián táncot adtak elő együtt, majd pezsgőztek és oklevéllel valamint csoportképpel jutalmazták a kis táborozókat a heti próbák teljesítéséért.

A táborvezető megköszönve a szülők bizalmát, sikeresnek és egyben  hasznosnak ítélte a tábort, a 2019/2020-as tanév  személyes és online fejlesztések összefoglalójának nevezte.

A szülők nagyon hálásak voltak a színvonalas munkájért, a gyerekekkel való odaadó törődésért.

A tábor Rákóczi-Rétyi Szilvia szakvizsgázott gyógypedagógus, Karászi- Bencsik Mariann szakvizsgázott gyógypedagógus, Zsigmond Mónika tanító, szakvizsgázott gyógypedagógus-logopédus táborvezető koordinálásával valósult meg

                                                                  Zsigmond Mónika táborvezető

Lovasterápiás tábor

Beszámoló a Lovasterápiás-állatasszisztált tábori tevékenységről

                                                            2020. 08.03.-2020.08.07.

A Hajdú-Bihar Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat Hajdúszoboszlói Tagintézményének szakemberei és a Hajdúszoboszlói Porszem Lovas Egyesület lovasoktatói és terapeutája öt napon keresztül segítette a táborozók fejlődését. A tábor fő eleme a ló és lovaglás nyújtotta élmények és tapasztalatok voltak.

 A terápia magában foglalta a lovaglást, lovastornát és a lógondozást is. A foglalkozások különböző kreatív foglalkozásokkal és játékokkal egészültek ki.

A szakszerűen végrehajtott terápiás foglalkozás során a gyerekek rengeteg impulzust kaptak, mely élénken szervezte és fejlesztette az idegrendszert.  A ló természetes mozgása által, a hátán dolgozó gyermek izomtónus szabályozása, fej és törzskontroll szabályozása, mozgásérzékelése, a testséma fejlődése, az egyensúlya, mozgáskoordinációja egyaránt fejlődött, önbizalmuk, magabiztosságuk erősödött. Nem kevésbé fontos változásokat indítottak el a foglalkozások szociális szempontból is: rendkívül gyorsan fejlődött a kapcsolatteremtő és fenntartó képesség a lóval, a lovaglást vezető szakemberrel és a táborozó társakkal. Az érzelmi, a kommunikációs és interakciós képességek javulása szintén jelentős.

Az elégedettségi kérdőív összesítése alapján megállapítható a szülők teljeskörű megelégedése, hiszen minden területen maximális pontszámmal díjazták a munkánkat.

Végül a számos pozitív hatás mellett talán a legfontosabb a táborozó gyermekek öröme, mosolya és ragyogó tekintete, ami a tábor ideje alatt csak fokozódott. Reméljük, hogy az állatok és a természet szeretete egy életre beleívódott minden kisgyermek személyiségébe.

A tábort Szentesi-Rőth Erika szakvizsgázott gyógypedagógus, Szabóné Budai Ildikó gyógypedagógus-logopédus és Soós Csilla szakvizsgázott gyógypedagógus-logopédus, mesterpedagógus vezette.                                                                                                    Soós Csilla táborvezető