Menü Bezárás

Konduktív pedagógiai ellátás

A 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet a következőképpen definiálja ezt az ellátási formát:

„A konduktív pedagógiai ellátás feladata a központi idegrendszeri sérültek konduktív nevelése, fejlesztése és gondozása. A konduktív pedagógiai ellátás az óvodai neveléshez, iskolai neveléshez és oktatáshoz kapcsolódóan vagy egyéni fejlesztő foglalkozás keretében nyújtható.

A konduktív pedagógiai ellátás feladatainak megvalósításában a szülő közreműködhet.”

Ez a meghatározás a gyakorlatban a következőket jelenti: a konduktív pedagógiai ellátás célja a gyermek komplex, azaz minden területre ható fejlesztése az agyi plaszticitás kihasználásával. Ez egy mozgásos alapokon nyugvó terápia, mely a célok tudatosításával, elemeikre bontásával, mozgás és beszéd összehangolásával dolgozik. Fontos ugyanakkor, hogy a gyermek életkori sajátosságaihoz is igazodik, hogy a legoptimálisabban tudja segíteni az idegrendszer érését/fejlődését. Mindezek mellett a szülők, a család számára is segítséget nyújt a célok és egyéni megoldási módok megtalálásával, valamint a megküzdéshez szükséges attitűdök formálásával.

A konduktív pedagógiai ellátásra jogosultak köre igen széles. A jogosultságot nem befolyásolja a kórforma, a sérülés foka és a károsodás létrejöttének ideje. Néhány fontos szempontot azonban lényeges figyelembe venni a konduktív pedagógiai ellátás célcsoportja meghatározásánál.

A konduktív pedagógiai ellátás ajánlott:

  • A CP minden formájában, illetve annak gyanújelei észlelésekor, lehetőleg hároméves kor előtti kezdéssel, függetlenül kórformától és eredettől, aki esetében a motoros fejlődés jelentős késése vagy patológiás motoros fejlődés mutatkozik.
  • A dystoniás/dyskineticus CP bármely formájában.
  • Lassan progrediáló, dystoniás/dyskineticus tünetekkel járó alapbetegségek esetén.
  • Genetikai vagy egyéb, ismeretlen eredetű mozgássérülés, mozgászavar esetén.
  • Spina bifida esetén.
  • Ataxia esetén

Egyéni elbírálás alapján konduktív nevelési indikáció lehet:

  • Spinális és/vagy cerebralis fejlődési rendellenesség.
  • Spinális tumorokat, traumákat követő állapotok.
  • Koponyatraumák, agyvérzést követő állapotok, agytumorok posztoperatív állapota.

A konduktív pedagógiai ellátás során a konduktor a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat
Mozgásvizsgáló és Gyógypedagógiai Tanácsadó, Korai Fejlesztő, Oktató és Gondozó Tagintézmény szakértői bizottsága által hozzá irányított, különböző életkorú mozgássérültekkel foglalkozik.

A konduktív terápiás ellátás bemutatása, menete:

A feladatellátás során a konduktor multidiszciplináris és interdiszciplináris kapcsolatrendszert alakít ki és működtett az általa fejlesztett gyermekek, tanulók lehető legteljesebb ellátása érdekében.

Az első és egyik legfontosabb lépés a szülő bevonása a konduktív pedagógiai ellátásba. A szülők szerepe alapvető és lényeges, mivel a komplex konduktív pedagógiai fejlesztés során az aktív tanulás a gyermek minden tevékenységére, a család életmódjára, szemléletére ki kell, hogy terjedjen. Az otthoni program kialakítása a szülővel együttműködve, konduktív operatív megfigyelés alapján történik, mely a gyermek minden funkciójára, tevékenységére kiterjed.

A konduktív pedagógiai ellátás illeszkedhet a korai fejlesztés feladatellátásához, amikor is a korai életkorban a konduktor a szülőt vezeti rá arra, hogy hogyan tudja elősegíteni gyermeke korának megfelelő tevékenysége, kommunikációja, önkiszolgálása, hely- és helyzetváltoztatása, manipulációja sikerességét.

A konduktor határozza meg a célok eléréséhez szükséges feladatokat, de az egyéni megoldási módokat a fejlesztő munka során alakítja ki. A célokat a szülővel közösen tűzi ki. A feladatok, melyeket a gyermekek, tanulók számára összeállítunk a program során, a szülő számára a nevelési célok elérésének eszközei. A konduktor segítségével a mozgássérült családja átszerveződik egy aktív közösségé, olyan munkacsoporttá, amely a problémák megoldását nem passzívan, külső segítségtől várja, hanem a konduktorral együttműködve maga is keresi a megoldásmódokat, kreatívan közreműködik a gyermek fejlesztésében. Az együttműködés nem azt jelenti, hogy a szülőből a konduktor terapeutát akar nevelni. Őt – szülői szerepében megerősítve – sérült gyermekével kapcsolatban olyan képességek kialakítására tanítja meg, amelyek egyébként minden ép gyermeket nevelő családnál természetesek. A gyermekek elsajátítják a cselekvéses alkalmazkodás alapjait, tevékeny életmódhoz szoknak.

Családjukban kialakul a megfelelő szerepük, szociálisan éretté válnak arra is, hogy az óvodai, iskolai közösségbe is beilleszkedjenek.

Ha a szülők részesei a gyermekük fejlődésének, megtanulják erőfeszítéseit és értékeit tisztelni és a konduktív nevelési folyamat további szakaszaiban az eredményeket fenntartani.

A szülőkkel való kapcsolattartás másik fontos eleme a segítő tanácsadás. A sajátos nevelési igényű gyermek létének tényét nem könnyű tudomásul venni. A mozgássérültség tényének megismerésekor olyan krízishelyzetet élnek át a családok, amely csak lassan, kis lépésekben oldódik meg, idő és nem egyszer külső segítség kell hozzá. Minden sérült gyermeket nevelő szülőnél bizonyos időközönként vannak olyan mélypontok, amelyek hátterében a nehezített szülőszerep áll. Fontos, hogy önbizalmat adjunk a szülőnek, mert egy kiegyensúlyozott szülő többet ér önmaga és a gyermek számára is.

Munkatársunk:
Hadházi Juditkonduktor