Menü Bezárás

Logopédiai ellátás

A logopédiai munka meghatározása:

A logopédiai tevékenység keretei között logopédus szakemberekeink diagnosztikus, konzultációs és terápiás munkájuk révén segítik a járásunkban élő gyermekek és tanulók beszéd- és nyelvi fejlettségét.

Az ellátás menete:

Az ellátást a nevelési intézményekben három- és ötéves korban végzett; valamint az oktatási intézményekben az iskoláskorú gyermekek körében végzett szűrések alapján szakembereink javasolják a gyermekek, tanulók számára. Az eredményt egyéni, személyes konzultáció során a szülővel megbeszéljük. A teljesebb kép érdekében szükséges a gyermek legkorábbi, ill. ezt követő életeseményeire fókuszáló beszélgetést is folytatnunk (anamnézis). A konzultáció alkalmával megajánljuk a gyermekek különböző megsegítéseinek lehetséges módjait is. A terápia szükségességét mindig a gyermeket/tanulót vizsgáló logopédus dönti el, komplex szakmai tudása és szempontrendszere alapján. Az óvodáskorúak szűrési folyamatában szükség esetén konzultálunk az óvónőkkel is az eredmény tükrében, a javaslatokról pedig írásos szakvélemény is készül. A logopédiai terápiához is szükséges a szülői beleegyezés.

A logopédusok tevékenységének részletei, az ellátás jellemzői:

  • Az ellátási körzetükbe tartozó gyerekek/tanulók beszéd- és nyelvi fejlettségét szűrik, mely kiterjed a részképességek területére is.
  • A logopédiai ellátást igénylő gyermekek/tanulók részletes logopédiai vizsgálatát végzik.
  • Szükség esetén, a súlyosabb esetekben a gyermek/tanuló további vizsgálatára, ellátására tesznek javaslatot . A beszédhiba jellege, súlyossága, esetleg halmozottsága határozza meg, hogy milyen kiegészítő vizsgálatra, esetleg vizsgálatokra van szükség (ideggyógyászati, fül-orr- gégészeti, foniátriai, pszichológiai).
  • Ellátnak speciális problémával , pl.: dadogással, nyelvlökéses nyeléssel, nyelvi késéssel küzdő gyermekeket is.
  • A kapott és a saját vizsgálati eredmények alapján megtervezik a gyermekek/tanulók fejlesztését, a beszédjavítás módszerét, gyakoriságát.
  • A gyermekeket/tanulókat rendszeres fejlesztésbe vonják.
  • A gyermek egész személyiségét fejlesztik.
  • A fejlesztő eljárást dokumentálják, és a foglalkozás hatékonyságát időszakonként ellenőrzik.
  • Kapcsolatot tartanak a szülőkkel, a gyermek pedagógusaival, a gyermekkel foglalkozó más szakemberekkel.

A szülő/gondviselő és a logopédus együttműködése a terápiában:

Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy a logopédus szakembereink a szülőkkel, gondviselőkkel megfelelő kapcsolatot, partneri viszonyt létesítsenek. Ennek egyik első lépése, hogy a terápia kezdetén megbeszéljük a szülővel a logopédiai foglalkozás szükségességének okát, a terápiák tervezett tartalmát, és válaszolunk a felmerülő kérdésekre. Az együttműködést és az otthoni gyakorlást nagyban segíti, ha rendszeresítjük az üzenő-gyakorlófüzetet. Ha a logopédus és a szülő között jó az együttműködés, az a gyermek terápiájának hatásosságát is erősíti.

Egy speciális ellátási forma: a nyelvi késéssel küzdő gyerekek terápiája:

Logopédusaink a három éves korban még nem beszélő gyerekek számára, megfelelő diagnosztikus eljárást követően, beszédindító terápiát biztosítanak. A terápia szükségességét mindig a gyermeket/tanulót vizsgáló logopédus dönti el. Intézményünkben állatasszisztált terápiával is segítjük a nyelvi késéses gyermekek ellátását, az Aura Segítő Kutya Alapítvány közreműködésével. Szakembereink tapasztalatai szerint ez a terápiás forma sokrétűen fejleszti a gyermekek beszéd-, szociális- és kognitív készségeit is.

Intézményünkben logopédiai munkacsoport működik, melynek vezetője Soós Csilla logopédus-gyógypedagógus. 

Bejelentkezés a logopédiai ellátásra:

A bejelentkezés személyesen, telefonon vagy emailben is lehetséges, a honlapunkon feltüntetett elérhetőségeinken. Szakembereink a hajdúszoboszlói járásba tartozó települések gyermekeinek ellátását végzik, részben a nevelési-oktatási intézményekben; részben ügyviteli helyünkön (Hajdúszoboszló) és telephelyünkön (Nádudvar).

Munkatársaink:

Hajdúszoboszlón:
Soós Csillalogopédus, munkacsoport vezető
Maczkó Tímealogopédus
Szabóné Budai Ildikólogopédus
Zsigmond Mónikalogopédus
Kissné Dinók Szilvialogopédus
Nádudvaron:
Németh Editlogopédus
Maczkó Tímealogopédus
Ebesen:
Zsigmond Mónikalogopédus
Hajdúszováton:
Szabóné Budai Ildikólogopédus
Nagyhegyesen:
Maczkó Tímealogopédus