Menü Bezárás

Kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása

Tehetséges gyermekről/tanulóról akkor beszélünk, amikor egy gyermek a kiváló képességeit és ötleteit valami olyan „produktumba” vagy teljesítménybe igyekszik fordítani, amely mind saját, mind környezete előre jutásához hozzájárul.

A köznevelési törvény értelmében kiemelten tehetséges tanuló „az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki átlag feletti általános vagy speciális képességek birtokában magas fokú kreativitással rendelkezik, és felkelthető benne a feladat iránti erős motiváció, elkötelezettség.”

A tehetség megjelenési formái

Ha csak a legáltalánosabb kategóriákban gondolkodunk Gardner nyomán, akkor is megkülönböztetünk nyolc különböző képességterületet:

 • nyelvi,
 • logikai-matematikai,
 • téri (vizuális),
 • zenei,
 • testi-mozgásos,
 • intraperszonális (önelemző, gondolkodó),
 • interperszonális (társas),
 • természeti intelligenciát.

A valóságban ezeknek a kategóriáknak további változatai léteznek. Egy sokszínű, összetettségéből adódóan sérülékeny, kiteljesedését tekintve számos feltételhez kötött, igen ritka „jelenségről” van szó.  

A tehetség kibontakozásához jó intellektuális képességek, kiváló, átlag feletti specifikus képességek, megfelelő érzelmi bázis, a kudarctűrés képessége, szociális érettség, kreativitás, motiváció- kitartás- szorgalom – mint adottságok és kedvező, támogató környezet együttes jelenléte szükséges!

Kétszeresen kivételes tanulók

Fontos tudni, hogy a kiemelkedő képességek nem minden esetben járnak együtt az iskolai sikerekkel. Vannak olyan kiegyenlítetlen képességprofillal vagy egyéb fejlődési sajátosságokkal rendelkező gyerekek, akik a kiemelkedő adottságok mellett más területen viszont képességdeficittel, részképességproblémával, érzelmi vagy alkalmazkodási nehézségekkel küzdenek, ami megnehezíti a tehetség megjelenését, pozitív értelmezését. Gyakori, hogy a tehetség felismerésének hiányában vagy annak kezdeti szakaszában ez utóbbi kategória több bonyodalmat hoz a gyermek és családja életébe, mint sikert.  

A Pedagógiai Szakszolgálat tehetséggondozó tevékenysége

A Pedagógiai Szakszolgálat által végzett tehetséggondozó munka több partner (gyermek, szülő, intézmények, pedagógusok, edzők) egyidejű bevonásával igyekszik támogatni a gyerekeket.

A feladatellátási körünkbe tartozó kiemelten tehetséges gyermekek/tanulók gondozásának célja

 • a tehetségek felismerése
 • azonosítása,
 • konzultáció a szülővel
 • konzultáció a pedagógusokkal
 • a tehetségterületnek megfelelő fejlesztő foglalkozások keresése, ajánlása
 • ezzel párhuzamosan szakszolgálati eszközökkel való fejlesztése (önismereti érzékenyítés, kommunikáció fejlesztése, személyiségfejlesztés)
 • pályázati és versenyeztetési lehetőségek felkutatása
 • kapcsolattartás tehetséggondozó szervezetekkel, naprakész tájékoztatás biztosítása

Ennek megfelelően dolgoztuk ki azt az eljárásrendet, melyben mindezen szolgáltatásokat biztosítjuk a gyerekeknek.

Tehetségazonosítás, tehetséggondozás

Szakszolgálatunk tehetséggondozó koordinátorai csoportos tehetségazonosítást végeznek a járási általános iskolák ötödik évfolyamán. A gyerekek szűrése a megyei protokoll alapján alkalmazott diagnosztikai eszközök alkalmazásával történik (képesség-, kreativitás-, motiváció-tesztek, egyéb eszközös), melynek eredményéről tájékoztatást nyújtanak az érdeklődő szülőknek, illetve az intézménynek. A pedagógusokkal történő konzultáció egészíti ki az azonosítási folyamatot.

Tehetségkoordinátoraink szintén a járási iskolákban, a hatodik évfolyamon szervezik meg a tehetséggondozó, érzékenyítő önismereti foglalkozásokat, melyben minden gyermeket meghívnak, akik a tehetségazonosítás során valamilyen területen különleges/kiemelkedő teljesítményt nyújtottak. A foglalkozások során intézményünk profiljának megfelelően az önismereti folyamatokat igyekszünk támogatni. A foglalkozásokat pszichológus végzettségű koordinátoraink tartják.

Emellett szakembereink egyéni konzultációt, tehetség-tanácsadást is biztosítanak azon szülők, pedagógusok számára, akik úgy érzik, hogy a lentiekben vázolt témában, nehézségekben érintettek, feltehetően tehetséges gyermeket nevelnek és ehhez iránymutatásra, segítségre lehet szükségük.

Bejelentkezés

Az ellátás önkéntes, mind egyéni, mind csoportos helyzetben a szülő kérésére vagy hozzájárulásával valósul meg.

Egyéni konzultációra bejelentkezni Szakszolgálatunk központi elérhetőségein lehet telefonon, emailen vagy személyesen. Emellett a csoportos azonosítási és gondozási folyamat során  közvetlenül a tehetségkoordinátorok elérhetőségein is kérhető konzultációs időpont, melyet az azonosításkor eljuttatunk az érintett szülőknek.

Munkatársaink:
Nagy-Pető Virágpszichológus
Szabó Tündetanácsadó szakpszichológus