Menü Bezárás

KIP

Debrecen

Tehetséggondozás óvodáskorban táblajátékokon keresztül

Programleírás

     A Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat kiemelt feladatának tekinti, hogy a gyermekeket a szükségleteiknek megfelelő ellátásban részesítse, csökkentse a fejlődési – képességbeli, magatartási, pszichés, szociális – diszfunkcióik előfordulását, ezáltal törekedve arra, hogy a súlyosabb zavarok kialakulását megakadályozza. Feladatunk azon gyermekek, tanulók szakellátásának biztosítása, akiknek egyéni állapota, fejlődésének egyéni jellemzői szükségessé teszik a különböző pedagógiai, pszichológiai fejlesztő, korrekciós, kompenzációs terápiás ellátást.

Ugyanakkor kiemelt feladatunk az esélyegyenlőség megteremtése érdekében a tehetségígéretek kibontakozásának megsegítése is. Ennek hatékony eszközévé válhat a táblajátékok alkalmazása a fejlesztési folyamatban.

      A programunk saját fejlesztésű, melynek alapjául a K. Nagy Emese által kidolgozott Gondolkodásfejlesztés táblajátékkal című kiadványa és az általuk Hejőkeresztúron bevezetett gyakorlati program szolgált. A programunk sajátossága, hogy óvodáskorban kívánjuk a táblajátékokat, mint a tehetséges gyermekek fejlesztéséhez szükséges eszközt alkalmazni.

Ennél a korosztálynál viszont csak úgy lehetünk sikeresek, ha nagy hangsúlyt fektetünk a játékok játszásához szükséges előzetes ismeretek és fogalmak feltárására, szükség esetén megtanítására! Ilyen fogalmak például a függőleges, vízszintes, átló, a becslés, stratégia, de a számfogalom is.

Az óvodáskorú gyermekek fejlesztéséhez a játékokon keresztül vezet az út. A játék közben fejlődik kreativitásuk, kognitív funkciójuk (érzékelés, észlelés, figyelem, emlékezet), problémamegoldó képességük, matematikai készségeik, hallás utáni emlékezetük és nem utolsó sorban a szociális érzékenységük, és érzelmi intelligenciájuk.

     A programunkkal a gyermekek logikai képességeinek korai fejlesztésével elősegítjük, hogy a későbbiekben az iskolai pályafutásuk során a logikus gondolkodást igénylő tantárgyakban sikeresebben teljesítsenek, ezáltal csökkenthetjük az iskolai lemorzsolódásukat is.

A programunkat kísérleti jelleggel a 2017-es tanévben indítottuk el először néhány óvodában. Az indítás előtt részt vettünk egy továbbképzésen, ahol megismerkedhettünk a játékokkal, azok hasznosságával, alkalmazhatóságával az általános iskolai kereteken belül.

     A programot 37 hétre terveztük, mely idő alatt 10 játékot tanítunk a gyermekeknek. Egy-egy játékkal, 4-4 alkalommal foglalkozunk.

Ezek a következők:

 • Reversi vagy Othello
 • Halma
 • Amőba
 • Quarto
 • Szoliter
 • Dobókocka játék: Kockázat
 • Tőtikék
 • Pylos
 • Malom játékok
 • Blocus

A csoportokat átlagosan 4 fősre szerveztük. Ettől nagyobb létszám esetén már nem tudtuk volna a játékokat átlátni, irányítani. A csoportokba az óvónők ajánlása és a szülői kérelmek alapján az esélyegyenlőség biztosításával kerülhettek be a gyermekek. Tanév elején egy megfigyelő lapot töltenek ki azokról a gyerekekről, akiket javasolnak a programba, melyen a gyerekek kiemelt, a játékokhoz szükséges képességeit írják le.

A bázisintézményi feladatok ellátásához rendelkezünk megfelelő személyi és tárgyi feltételekkel: 8 fő fejlesztő pedagógussal, vásárolt és sok saját készítésű játékkal, eszközzel. Rendelkezünk az igényes műhelyfoglalkozásokhoz és bemutatókhoz szükséges projektorral, vetítő állvánnyal, a játékok elkészítéséhez szükséges alapanyagokkal.

A jógyakorlatot bevezetni kívánó intézmények számára a következő lehetőségeket tudjuk felajánlani:

 • Előadások, bemutató foglalkozások szervezése
 • Több alkalmas műhelyfoglalkozások vezetése, mely képessé teheti a résztvevőket az eszközök célcsoportra szóló adekvát használatára. A műhelyfoglalkozásokon lehetőségük nyílik:
  • saját élmény szerzésére, a játékok kipróbálására
  • a szükséges játékok sajátkezű elkészítésére
  • ötleteket adunk arra, hogy a játékok, mint eszközök hogyan alkalmazhatóak a fejlesztő munkánk során, és hogy milyen képességterületek fejlesztését szolgálhatják.