Menü Bezárás

TÁ-TI-KA

„Gyermekeink a mondókákban és dalocskákban, nyelvünk erejének lombsusogását és madárcsicsergését hallják meg.

 Sütő András

Tagintézményünknél új innovációként az idei nevelési évben került bevezetésre a korai fejlesztés és gondozás alapfeladatunkban a gyermekek csoportos fejlesztése, a TÁ-TI-KA komplex beszédindító program keretében.

A program a beszédindításra, a beszédkedv felkeltésére és a kommunikációs készségek fejlesztésére helyezi a hangsúlyt, játékos, mozgásos tevékenységbe ágyazottan. Hisz a beszéd- és mozgásfejlődés kéz a kézben jár és mindez mi mással, mint a kisgyermek legfontosabb alaptevékenységével, a játékkal fejleszthető leginkább.

A programunk komplexitását az adja, hogy a beszéd és nyelvi fejlesztéssel együtt a kognitív és szociális készség, valamint az érzelem fejlesztése is történik a foglalkozások során.

Szemléletünk családközpontú, hangsúlyt fektetünk a szülő-gyermek kapcsolatának alakítására, a család gondozására, támogatására, a család kompetenciáinak erősítésére.

Foglalkozások:

Kiscsoportos formában szülő a gyermekével együtt vesz részt a foglalkozásokon, így a szülő nemcsak megfigyelő, hanem aktív részese gyermeke fejlesztésének. Szülőként jöhet anya és/vagy apa. Ha mindkét szülő részt vesz a foglalkozáson, a család támogatása még nagyobb mértékű.

A csoportok kialakításánál figyelembe vesszük a gyerekek életkorát, fejlettségi szintjét.

A foglalkozások heti rendszerességgel valósulnak meg, a gyermek igényeihez igazodó óraszámban.

A programban gyógypedagógus, logopédus, szurdopedagógus, pszichológus szakemberek veszenek részt.

Nagyon fontos eleme a programnak az otthoni gyakorlás. A mondókákat a szülők kézhez kapják így azokat is tudják gyakorolni otthon gyermekükkel. Otthoni kiegészítő gyakorló anyagot, házi feladatot kapnak a szülők.

Fejlődést gyermek, szülő, szakember szoros együttműködésével lehet elérni.

A program kidolgozója: Tóth-Reszegi Réka gyógypedagógus-logopédus