Menü Bezárás

Munkatársak

Intézmények

Székhelyintézmény

NévMunkakörSzakképzettség
Csermelyné Gáspár Tímeafőigazgatópszichológus, pszichológiai szakos középiskolai tanár, szakpszichológus krízistanácsadás specializációval
Sári Péter Attilánéfőigazgató-helyettesáltalános iskolai tanító, oligofrénpedagógia szakos gyógypedagógia tanár, mentálhigiénes szakember, szakvizsgázott pedagógus (közoktatás vezetői), szakvizsgázott pedagógus (tankerület-igazgatási és köznevelési vezető), okleveles coach
Hajnócziné Molnár Terézfőigazgató-helyettesoligofrénpedagógia –logopédia szakos gyógypedagógiai tanár, általános iskolai tanár,
Ács DánielrendszergazdaEurópai Számítógép-használói Jogosítvány, informatikai rendszerüzemeltető
Angyal Katalinszakszolgálati titkárkommunikáció-művelődésszervező (HR, PR, andragógia szakirányon), számítógépkezelő, marketing-reklám menedzser, kulturális rendezvényszervező
Angyal Zitaszakszolgálati titkárérettségi, gépíró és gyorsíró, számítógépkezelő
Balogh Andreaszakszolgálati titkártársadalombiztosítási ügyintéző
Bordás-Földi Zsuzsannaszakszolgálati titkárművelődésszervező, számítástechnikai szoftverüzemeltető, ügykezelői alapviszga, közigazgatási alapvizsga, közigazgatási szakvizsga,
Dr. Várhelyiné Dr. Torday Juditorvosáltalános orvos
Fekete Andreaszakszolgálati titkárcsecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó, belkereskedelmi áruforgalmi és gazdálkodási szakképesítés
Györffy Emesepszichológusklinikai és mentálhigiéniai gyermek- és ifjúsági szakpszichológus, pszichológus, pszichológia szakos tanár, óvodapedagógus
Harangi Lőrincpszichológuspedagógiai szakpszichológus, pszichológus
Horváth Noémi  pszichológusokleveles pszichológus, viselkedéselemző pedagógiai- és családsegítő munkatárs            
Kaskötő Ibolya Ágnespszichológustanácsadás pszichológia, pszichológus- és pszichológia szakos középiskolai tanár
Kovács Antalpszichológuspszichológus
Kovácsné Simon Máriagyógypedagógus- logopédusszakvizsgázott pedagógus, tanító (magyar nyelv és irodalom területén, gyógypedagógus. logopédia szakos tanár
Kozmáné Pályi Nóra Szilviapszichológuspedagógiai szakpszichológus, pszichológus
Kurtán-Veress Viktóriapszichológusklinikai szakpszichológus
Lukács Angélagyógypedagógusgyógypedagógus-értelmileg akadályozott szakirány, orvosi laboratóriumi és képalkotó analitikus
Nábrádi Anett GYEDgyógypedagógusgyógypedagógus óvodapedagógus
Radóczné Boros Juliannaszakszolgálati titkárkörnyezetmérnök, általános vegyipari technikus
Tóth Istvánrendszergazdaszámítástechnikai szoftverüzemeltető, web- programozó, számítástechnikai programozó, informatikai statisztikus és gazdasági tervező
Uray Dorina Rebeka  pszichológusokleveles pszichológus, viselkedéselemző, angol-magyar bölcsészettudományi szakfordító

Balmazújvárosi Tagintézmény

NévMunkakörSzakképzettség
Ferencziné Sós Évaügyviteli alkalmazottszakközépiskolai érettségi, gépírói szövegszerkesztő
Hajdu Katalinigazgató-helyettes, pszichológusoligofrénpedagógia és logopédia szakos gyógypedagógiai tanár, okleveles pszichológus
Keksz Andreagyógypedagógusgyógypedagógus, értelmileg akadályozottak pedagógiája szakos tanár
Lupó Andrealogopédusáltalános iskolai tanító, oligofrénpedagógia tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos gyógypedagógiai tanár, gyógypedagógus, logopédia szakos tanár
Szilágyi Kingapszichológusokleveles pszichológus
Tóth-Béke Tímeagyógypedagógusgyógypedagógus, hallássérültek pedagógiája szakos tanár, pszichopedagógia szakos terapeuta
Végső Klaudiapszichológusokleveles pszichológus
Virágné Nagy Melinda Piroskalogopédusgyógypedagógus logopédia szakirányon, okleveles általános iskolai tanító, okleveles nyelv- és beszédfejlesztő tanár, tanügyigazgatási szakértő – megbízási szerződéssel
Jeszták Emíliagyógypedagógustanulásban akadályozottak szakos gyógypedagógiai tanár

Berettyóújfalui Tagintézmény

NévMunkakörSzakképzettség
Antós Katalin Petrafejlesztő pedagógusszociálpedagógus, fejlesztőpedagógus, gyógypedagógus- tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos tanár (folyamatban)  
Ceglédiné Kántor Beátagyógytestnevelőtestnevelő tanár, gyógytestnevelő szakvizsgázott pedagógus, közoktatás vezető  
Gyenge Zsuzsannagyógypedagógusáltalános iskolai tanító, gyógypedagógus tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirányon, általános iskolai tanító gyógypedagógia szakkollégiumi képzéssel
Harasztiné Tornyi Rozálialogopédusoligofrénpedagógia szakos gyógypedagógia tanár, logopédia szakos gyógypedagógiai tanár, szakvizsgázott pedagógus – megbízási szerződéssel
Hijné Tar Éva Mónikagyógypedagógusszociálpedagógus, gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos tanár, szakvizsgázott pedagógus (mentálhigiéné)  
Iványi Anitatakarítóérettségi
Jónás Krisztinapszichológuspszichológus, klinikai szakpszichológus, integratív gyermekterapeuta, általános iskolai tanító – vizuális nevelés műveltségterülettel  
Karácsony Imrénéigazgató, gyógypedagógusóvodapedagógus, általános iskolai tanító – technika műveltségterülettel, gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos tanár, szakvizsgázott pedagógus – gyógypedagógiai szakismeret és gyakorlat megújítása és gyógypedagógiai szakértő, gyógypedagógiai gyakorlatvezető, vezetőtanár specializáció gyógypedagógus – szomatopedagógia szakirányú továbbképzés (folyamatban)  
Kelemen Annamariepszichológuspszichológus –  Fejlődés és klinikai gyermeklélektan szakirány  
Ludmann Szilviatehetséggondozó koordinátormagyar nyelv és irodalom és történelem szakos bölcsész és tanár, szakvizsgázott pedagógus (tehetségfejlesztés, tehetséggondozás), fejlesztőpedagógus  
Nagy Anna Krisztinapszichológuspszichológus – tanácsadás és iskolapszichológia szakirány, viselkedéselemző, művelődési és felnőttképzési menedzser, magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár, tanácsadó szakpszichológus – családi és párkapcsolati tanácsadás specializáció  
Nagyné Kertész Bernadettgyógypedagógiai asszisztensgyógypedagógiai asszisztens
Szabóné Kiss Emesefejlesztő pedagógusóvodapedagógus, differenciáló fejlesztőpedagógus, szakvizsgázott pedagógus, közoktatás vezető  
Tahóczki-Kogyila Ildikóügyviteli dolgozóközgazdasági érettségi, számítógép-kezelő (OKJ)
Vasné Szalai Nóragyógypedagógiai asszisztensszociálpedagógus, gyógypedagógiai asszisztens  
Zákány Katalinlogopédusóvodapedagógus, gyógypedagógus – logopédiai szakirány  
Zsigáné Bodnár Erikaügyviteli dolgozóközgazdasági érettségi, számítógép-kezelő (OKJ)

Debreceni Tagintézmény

NévMunkakörSzakképzettség
Moczokné Már Nikolettgyógypedagógusszakvizsgázott gyógypedagógus
Németh Anita Évatanácsadó pedagógusáltalános iskolai tanító testnevelési műveltségi területen, okleveles tehetségfejlesztő tanár
Balogh Anitapszichológusokleveles egészségpszichológus, viselkedéselemző, angol-magyar bölcsészettudományi szakfordító, művelődésszervező
Baloghné Bigus Angélafejlesztő pedagógusoklevles teológus, fejlesztő pedagógus, történelem szakos tanár
Barak-Monár Zsuzsannapszichológuspszichológia és pszichológus szakfordító
Barna Beáta Irma ügyviteli dolgozóérettségi, építésztechnikus, humánpolitikai fejlesztő és gazdálkodó, társadalombiztosítási ügyintéző
Bátori Éva Katalingyógypedagógusgyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos tanár, gyógypedagógiai asszisztens, gyermek- és ifjúsági felügyelő
Bézi-Varga Beatrixgyógytornászgyógytornász-fizioterapeuta
Biró Zoltánnétakarítónő8 általános iskola
Csáki Leonóra Virágiskola- és óvodapszichológia koordinátoraklinikai és mentálhigiéniai felnőtt szakpszichológus, pszichológia szakos tanár, pszichológus
Dalanics-Molnár Ágnesgyógypedagógusgyógypedagógus, értelmileg akadályozottak pedagógiája szakirányon, pedagógia alapszakos bölcsész
Deckner Szilviapszichológusklinikai és mentálhigiéniai gyermek- és ifjúsági szakpszichológus, pszichológus, pszichológiai szakos tanár
Deczkiné Mikecz Juliannagyógypedagógusgyógymasszőr, gyógypedagógus értelmileg akadályozottak pedagógiája szakirányon, gyógypedagógus tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirányon
Dobi Erzsébetgyógypedagógusáltalános iskolai tanító, szakvizsgázott pedagógus, gyógypedagógia tanár, okleveles tehetségfejlesztő tanár, módszertani szaktanácsadó a tehetséggondozásban
Dr. Petruskáné Margittay Gabriellafejlesztő pedagógusáltalános iakolai tanító, drámapedagógus, tanító, fejlesztési (differenciáló)
Erdős Mónikagyógypedagógusóvodapedagógus és szociálpedagógus, gyógypedagógus, szomato-pedagógia szakos tanár
Fábián Fruzsinalogopédusgyógypedagógiai szak logopédus szakirány, tanulásban akadályozottak szakirány
Gállné Vizler Beátapszichológuspszichológus, néprajz szak – etnográfus
Gerőcs Adél Annafejlesztő pedagógusáltalános iskolai tanító, tanító fejlesztési (diferenciáló) szakvizsga
Hunyadi Fannilogopéduslogopédus, gyógypedagógus
Jónás Péter pszichológusviselkedéselemző, grafológus, okleveles pszichológus
Kacsoh Emeselogopédusgyógypedagógus, logopédia szakos tanár és terapeuta, szakvizsgázott pedagógus tehetséggondozás, tehetségfejlesztés szakterületen
Kardos Anikógyógypedagógusóvodapedagógus, gyógypedagógus, szomatopedagógia szakos tanár, gyógypedagógus értelmileg akadályozottak pedagógiája szakos tanár és tanító
Kató Szabolcspszichológus viselkedéselemző, okleveles pszichológus 
Kegyesné Szemerédi Szilviagyógypedagógusáltalános iskolai tanító, gyógypedagógia, pszichopedagógia szakos tanár, tanügyigazgatási szakértő,  speciális pedagógia szakos tanár és szakpedagógus
Keresztes Adriennkonduktorkonduktor, általános iskolai tanító, szakvizsgázott pedagógus
Kiss Anna Ágneslogopédusgyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirány, logopédiája szakirány
Klapkáné Mercz Zsuzsanna fejlesztő pedagógusáltalános iskolai tanító gyógypedagógia szakkollégiumi képzéssel, fejlesztő pedagógus, szakvizsgázott pedagógus
Kóczonné Börcsök Erikafejlesztő pedagógusszakvizsgázott gyakorlatvezető, szakvizsgázott pedagógus (tanító-fejlesztő pedagógiájú), általános iskolai tanító
Kósa Erikagyógytestnevelő tanárgyógytestnevelő tanár, orosz- és testnevelés szakos általános iskolai tanár
Kotánné Kádár Évapszichológuspszichológus, pedagógiai szakpszichológus (gyermek- és ifjúságvédelem, nevelési tanácsadás és iskolapszichológia specializáció)
Kovácsné Szabó Saroltalogopédusoligofrénpedagógia-logopédia szakos gyógypedagógiai tanár, szakvizsgázott pedagógus
Kummer Kármenlogopédusóvodapedagógus, gyógypedagógus logopédia szakos tanár, szakvizsgázott pedagógus
Kun Hedviglogopédusgyógypedagógus logopédia szakos tanár, általános iskolai tanító, grafológus
Lakatos Tamás Zsoltnégyógypedagógusáltalános iskolai tanító, gyógypedagógus pszichopedagógia szakirányon
Lakatosné Deák Ágnesigazgató/ gyógypedagógustanulásban akadályozottak pedagógiája szakos gyógypedagógiai tanár, szomatopedagógiai szakos gyógypedagógiai tanár, közoktatás nevelői szakvizsga
Lévainé Marsi Juditfejlesztő pedagógusáltalános iskolai tanító, tanító fejlesztési (differenciáló) szakvizsga
Macskásné Kotlóczki Ildikótehetséggondozó koordinátoráltalános iskolai tanító, szakvizsgázott pedagógus
Mártáné Papika Anitapszichológusnémet nyelv és irodalom szakos tanár, szociálpszichológus, viselkedéselemző, pszichológus, okleves pszichológus
Metenkánics Krisztinapszichológusokleveles pszichológus
Mogyorósi Anikóügyviteli dolgozójogi asszisztens, irodavezető, TB ügyintéző, számítógép-kezelő, érettségi
Molnár János Istvánudvaros8 általános iskola
Molnár Zita Juditgyógypedagógustörténelem – ének zene szakos általános iskolai tanár, gyógypedagógus-tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos tanár, drámapedagógia szakos tanár
Nagy Eszter Rékagyógypedagógiai asszisztensérettségi, gyógypedagógiai segítő munkatárs
Nagy Éva Veronikafejlesztő pedagógusáltalános iskolai tanító, tanító , fejlesztési (differenciáló) szakvizsga, mérlegképes könyvelő
Nagy Irén Andreagyógytestnevelő tanáróvónő, gyógytestnevelő, gyógytestnevelő tanár és szakvizsgázott óvodapedagógus gyógytestnevelés szakirányon
Nagy Józsefnélogopédusgyógypedagógus, logopédia szakos tanár, nyelv- és beszédfejlesztő pedagógus, általános iskolai tanító, óvónő, az inkluzív nevelés okleveles tanára
Nagy Veronika pszichológuspszichológia-angol szakfordító 
Nagyné Major Anikófejlesztő pedagógustanító, fejlesztési (differenciáló) 
Négyessiné Marján Évafejlesztő pedagógusszakvizsgázott pedagógus, testnevelés szakos általános iskolai tanár, általános iskolai tanító
Ojo Nóra pszichológusviselkedéselemző, okleveles pszichológus
Papp – Simon Dóragyógypedagógustanulásban akadályozottak pedagógiája szakos gyógypedagógiai tanár 
Páskuly Gáborgyógytestnevelő tanártestnevelés szakos tanár, biológia szakos tanár, gyógytestnevelő tanár
Pintye Józsefnéügyviteli dolgozóérettségi, képesített könyvelői, vállalati terverző statisztikus
Pókay Beátagyógypedagógusáltalános iskolai tanító, gyógypedagógus, pszichopedagógia szakos tanár, szakvizsgázott pedagógus (tehetségfejlesztés, tehetséggondozás területen)
Polgár Lilla Csillagyógypedagógustanulásban akadályozottak pedagógiája szakos gyógypedagógiai tanár 
Pózmán Katalingyógypedagógusáltalános iskolai tanító, gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirányon, fejlesztő-differenciáló szakpedagógus
Prem Ingridpszichológus okleveles pszichológus, okleveles pszichológus és pszichológia szakos tanár
Ruszkabányai Viktorné Rácz Saroltalogopédusgyógypedagógus, logopédiai szakirányon, angol nyelvtanár – kommunikációs szakember
Szabóné Szigeti Bernadett fejlesztő pedagógusóvónő, általános iskolai hitoktató, óvodapedagógus, számítógép-kezelő, tanító, fejlesztési (differenciáló) szakirányon, szakvizsgázott pedagógus a differenciáló és fejlesztő szakpedagógia területen
Szalayné Ignáth Ildikótakarítónőnőiruha készítő, óvodai dajka, gyors étkeztetési eladó
Szászné Fülöp Anitalogopédusgyógypedagógus, logopédia szakos tanár, magyar nyelv és irodalom szakos tanár
Szepesi Anikó Iréngyógypedagógusáltalános iskolai tanító, oligofrén pedagógia szakos gyógypedagógiai tanár , szakvizsgázott pedagógus
Szilágyi Marianngyógypedagógus történelem szakos tanár, szociálpedagógus, pszichopedagógia szakos gyógypedagógiai tanár
Szokolai Krisztinagyógypedagógiai asszisztensgyógypedagógiai segítő munkatárs
Sztancs Gáborné Kovács Évalogopédusfelsőfokú óvónő, értelmileg akadályozottak pedagógiája és logopédia szakos gyógypedagógiai tanár
Taizsné Miglódi Anitagyógypedagógusszakvizsgázott pedagógus (közoktatásvezető), látássérültek pedagógiája szakos gyógypedagógiai tanár és tanulásban akadályozottak pedagógiája gyógypedagógiai tanár,
Tóth Adriennlogopédusgyógypedagógiai szak logopédus szakirány
Tóth Ágneslogopédusgyógypedagógus, logopédia szakos tanár
Tóth Enikő Ilonapszichológuspszichológus
Tóth Erikalogopédusbiológia szakos tanár, könyvtáros, gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos tanár, okleveles gyógypedagógus, gyógypedagógiai terápia szakirányon, gyógypedagógus, logopédia szakos tanár – megbízási szerződéssel
Ujlaky-Nagy Mariannagyógypedagógusszakvizsgázott pedagógus, gyógypedagógus, értelmileg akadályozottak pedagógiája szakos tanár, etnográfus-néprajz-pedagógia szakos tanár, gyógypedagógiai asszisztens
Varga Boglárkalogopédusgyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirány, logopédiája szakirány
Varga Rékapszichológus viselkedéselemző, okleveles pszichológus
Vetési Rékagyógytestnevelő tanárokleveles testnevelő tanár, gyógytestnevelő tanár szak, sportedző
Wladimírné Krivián Krisztinapszichológusklinikai mentálhigiéniai gyermek- és ifjúsági szakpszichológus, pszichológus, pszichológus szakfordító

Derecskei Tagintézmény

NévMunkakörSzakképzettség
Ágoston Dorottyagyógypedagógusgyógypedagógus, tanulásban akadályozott szakirányon
Barta Anna Évalogopédusszakvizsgázott logopédus-gógypedagógus, mesterpedagógus
Csernyi Mariannpszichológustanácsadó szakpszichológus
Galiné Csuvarszki Veralogopédus (GYED)logopédus-gyógypedagógus
Kelemen Tímeafejlesztő pedagógus (GYED)szakvizsgázott fejlesztőpedagógus
Lajter Eunika Bettynalogopéduslogopédus-gyógypedagógus
Szabó-Horváth Erikapszichológusklinikai szakpszichológus
Szabó-Szemán Anitapszichológustanácsadó szakpszichológus
Veres Józsefnéügyviteli alkalmazottközépfokú kereskedelmi képesítés
Veresné Maár Ilona Mariannaigazgató, logopédusszakvizsgázott logopédus-gógypedagógus
Zákány Rékafejlesztő pedagógus (GYED)szakvizsgázott fejlesztőpedagógus

Hajdúböszörményi Tagintézmény

NévMunkakörVégzettség/ Szakképzettség
Dr. Bérczesné Kovács Adrienngyógypedagógus-logopédusgyógypedagógus, logopédia szakos tanár, szakvizsgázott pedagógus, tanító (ember és társadalom műveltségi területen)
Bihariné Hőgye Edinagyógypedagógus-logopédusgyógypedagógus, logopédia szakos tanár, szakvizsgázott pedagógus, óvodapedagógus
Elekné Kapros Anikófejlesztőpedagógusgyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája;  szociálpedagógus, fejlesztő-differenciáló szakpedagógus, szakvizsgázott pedagógus (egyéni bánásmód, differenciált tanulásszervezés szakterületen);
Kathyné Slakta Saroltaigazgató, gyógypedagógus-logopédusgyógypedagógus, logopédia szakos tanár, szakvizsgázott pedagógus, szakvizsgázott pedagógus és közoktatási vezető, differenciáló fejlesztő pedagógia, általános iskolai tanító
Dr. Lajosné Dóka Tímeagyógypedagógus-logopédusoligofrénpedagógia- pszichológia szakos gyógypedagógiai tanár, gyógypedagógus, logopédia szakos tanár, szakvizsgázott pedagógus (Játék- és szabadidő pedagógia)
Molnárné Tóth Erika Editigazgató-helyettes, gyógypedagógus-logopédusgyógypedagógus, logopédia szakos tanár, oligofrénpedagógia- szurdopedagógia szakos gyógypedagógiai tanár, szakvizsgázott pedagógus, művelődésszervező
Nagyné Orosz Csilla Rózsafejlesztőpedagógusfejlesztőpedagógus, szakvizsgázott pedagógus preventív differenciáló pedagógia, óvodapedagógus, szociálpedagógus
Nagyné Sörös Emőkepszichológusokleveles pszichológus (tanácsadás- és iskolapszichológia szakirány), tanácsadó szakpszichológus, magyar nyelv és irodalom szakos tanár
Oroszné Erdei Gabriellagyógytestnevelőtanító (magyar nyelv és irodalom műv. terület), testnevelés és sport műveltségi terület, gyógytestnevelés tanítására felkészített pedagógus, szakvizsgázott pedagógus gyógytestnevelés területen
Papp-Varga Eszterpszichológusokleveles pszichológus (fejlődés- és klinikai gyermekpszichológia), gyógypedagógus, értelmileg akadályozottak pedagógiája szakirányon és logopédia szakirányon
Pánya Juditpszichológusokleveles pszichológus, klinikai és mentálhigiéniai gyermek- és ifjúsági szakpszichológia szakpszichológus, magyar nyelv és irodalom szakos tanár
Dr. Szabó Csabánéfejlesztőpedagógusfejlesztőpedagógus, szakvizsgázott pedagógus (tanulási zavarok preventív pedagógusa), magyar- ének-zene szakos általános iskolai tanár
Szekeresné Komjáti Anikógyógypedagógusgyógypedagógus (tanulásban akadályozottak pedagógiája), szakvizsgázott pedagógus (differenciáló és fejlesztő pedagógia), szociálpedagógus
Tóthné Kondor Melánia Katalingyógypedagógusgyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája; szociálpedagógus
Tóvizi Anitagyógytestnevelőtanító- gyógytestnevelés, általános iskolai tanító (testnevelés)
Váradi Évapszichológusklinikai és mentálhigiéniai gyermek- és ifjúsági szakpszichológus, pszichológus (pszichológia szakos tanár)
Zsebeházy-Rákos Piroskapszichológuspedagógiai szakpszichológus, pszichológus- pszichológus szakfordító
Erdős Anikószakszolgálati titkáriskolatitkár, érettségi, számítógép kezelő
Orosz Tündeügyviteli dolgozóérettségi, gép és gyorsíró
Győriné Ajzner Mártagyógytestnevelőgyógytestnevelő – megbízási szerződéssel
Poczetnyik Máriagyógytestnevelőgyógytestnevelő – megbízási szerződéssel

Hajdúhadházi Tagintézmény

NévMunkakörSzakképzettség
Ecsedy Ádámgyógypedagógusáltalános iskolai tanító, gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos tanár
Kemecsei Dóra  pszichológusviselkedéselemző, okleveles pszichológus         
Kövér Jánosnélogopédusokleveles magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár, művelődésszervező, magyar nyelv és irodalom szakos tanár, gyógypedagógus tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirányon, gyógypedagógus logopédia szakirányon
Madai Anitafejlesztőpedagógusáltalános iskolai tanító ének-zene műveltségi területen, fejlesztő pedagógus
Márkiné Kovács Jolángyógypedagógus, logopédushibás beszédűek, értelmi fogyatékosok oktatására képesített gyógypedagógiai tanár – megbízási szerződéssel
Péter Éva Máriaigazgató, gyógypedagógusáltalános iskolai tanító, gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos tanár
Dickmann Rolandpszichológuspszichológus, klinikai és mentálhigiéniai felnőtt szakpszichológus

Hajdúnánási Tagintézmény

NévMunkakörSzakképzettség
Bartókné Nagy Beátaigazgató, pszichológuspszichológus, viselkedéselemző,tanácsadó szakpszichológus
Ferencziné Répánszki Tímeafejlesztőpedagógusáltalános iskolai tanító orosz nyelv szakkollégiumi képzéssel, szakvizsgázott fejlesztőpedagógus – tanító szakterületen
Gyöngyösiné Sárkány Anettügyviteli alkalmazottérettségi, marketing és reklám ügyintéző
Kékiné Tar Katalinfejlesztőpedagógusáltalános iskolai tanító, fejlesztő pedagógus, a preventív differenciáló nevelés, a gyermek-, ifjúság- és családvédelem pedagógiai-pszichológiai módszertani ismeretei – differenciáló, fejlesztő pedagógiai ismeretek
Lászlóné Lelesz Ildikótehetséggondozó koordinátoráltalános iskolai tanító könyvtár szakkollégiumi képzéssel, fejlesztőpedagógus, szakvizsgázott pedagógus gyógytestnevelés területen, szakvizsgázott pedagógus tehetséggondozás, tehetségfejlesztés szakterületen
Lefter Mariannagyógypedagógusáltalános iskolai tanító, gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos tanár, okleveles gyógypedagógus, szakvizsgázott pedagógus, szakvizsgázott pedagógus a differenciáló és fejlesztő szakpedagógia területen
Nagy Angéla Zsuzsannagyógypedagógus-logopédusáltalános iskolai tanító német idegen nyelvi műveltségi területen, okleveles történelemtanár, okleveles pedagógiatanár, gyógypedagógus, hallássérültek pedagógiája szakirányon, gyógypedagógus logopédia szakirányon, gyógypedagógus, hallássérültek pedagógiája szakirányon, szakvizsgázott pedagógus nyelv- és beszédfejlesztő területen
Pap Sándor Józsefnéfejlesztőpedagógus, mozgásterapeutaóvodapedagógus, a preventív differenciáló nevelés, a gyermek-, ifjúság- és családvédelem pedagógiai-pszichológiai módszertani ismeretei
Szabó Márta  gyógypedagógusgyógypedagógus, gyógypedagógiai terápia szakirányon gyógypedagógus, pszichopedagógia szakos tanár, az inkluzív nevelés okleveles tanára, gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos tanár és terapeuta
Tiliczky-Molnár Erzsébetgyógypedagógus-logopédusgyógypedagógus, logopédia szakos tanár, óvodapedagógus, szakvizsgázott pedagógus drámapedagógiai szakterületen
Tóthné Szombati Enikőpszichológuspszichológus, viselkedéselemző, tanácsadó szakpszichológus
Tóth-Reszegi Rékagyógypedagógus-logopédusáltalános iskolai tanító család és háztartástan műveltségi területen, gyógypedagógus logopédia szakirányon, gyógypedagógus tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirányon, szakvizsgázott pedagógus tanító fejlesztési (differenciáló) területen

Hajdúszoboszlói Tagintézmény

NévMunkakörSzakképzettség
Bertliné Palczert Melinda Ivettpszichológuspszichológia szakos tanár,  tanácsadó szakpszichológus krízistanácsadási specializációval
Bobik Rékagyógypedagógus-logopédusgyógypedagógus logopédia szakirányon
Bökönyi Évaügyviteli alkalmazottgyors és gépíró, érettségi
Császiné Széles Éva Anettpszichológustanácsadó szakpszichológus, krízis-tanácsadás specializációval, pszichológia szakos tanár
Dóró Albertnéügyviteli alkalmazottérettségi, mérlegképes könyvelő
Gálné Erzse Juditgyógytestnevelőgyógytestnevelő tanár, biológia-testnevelés szakos tanár, úszás sportedző
Garainé Tóth Évaigazgató gyógypedagógusközoktatási vezető, speciális pedagógia szakos tanár és szakpedagógus, gyógypedagógus, pszichopedagógia szakos tanár, óvodapedagógus
Karászi-Bencsik Marianngyógypedagógusszociálpedagógus, gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos tanár
Kovácsné Papp Líviapszichológuspszichológus, klinikai és mentálhigiéniai gyermek- és ifjúsági szakpszichológus
Maczkó Tímeagyógypedagógus-logopédusgyógypedagógus, logopédia- és pszichopedagógia szakirány, szociálpedagógus
Miléné Galajda Erika Erzsébetgyógypedagógusgyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirány,  szakvizsgázott pedagógus, fejlesztési (differenciáló) szakirányon, általános iskolai tanító
Nagy-Pető Virág Ritapszichológusokleveles egészségpszichológus
Németh Editgyógypedagógus-logopédusszakvizsgázott pedagógus, oligofrénpedagógia- logopédia szakos gyógypedagógiai tanár, beszédtréner
Oláh Lászlónégyógypedagógusszakvizsgázott pedagógus, gyógypedagógus, pszichopedagógia szakos tanár, óvónő, mesterpedagógus
Őzné Czakó Évafejlesztőpedagógusszakvizsgázott pedagógus, fejlesztési (differenciáló) szakirányon, általános iskolai tanító-hitoktató, tehetségfejlesztés, tehetséggondozás szakvizsgázott pedagógus, mesterpedagógus
Rákóczi-Rétyi Szilviagyógypedagógusszociálpedagógus, szakvizsgázott pedagógus, gyógypedagógus, tanulásban akadályozott pedagógiája szakirány
Rőth Erikagyógypedagógusszakvizsgázott pedagógus, gyógypedagógus, értelmileg akadályozottak pedagógiája szakos tanár, szociálpedagógus
Soós Csilla Sáragyógypedagógus-logopédusszakvizsgázott pedagógus, szurdopedagógia szakos gyógypedagógia tanár, oligofrénpedagógia- logopédia szakos tanár, mesterpedagógus
Szabó Tündepszichológuspszichológus, tanácsadó szakpszichológus
Szabóné Budai Ildikó Idagyógypedagógus-logopédusoligofrénpedagógia- logopédia szakos tanár
Szmutkó Anettigazgató-helyettes, pszichológuspszichológus, egészség –és klinikai pszichológia, személyiségpszichológia szakirány
Vigh-Smidróczki Adriennpszichológuspszichológus, klinikai és mentálhigiéniai gyermek- és ifjúsági szakpszichológus
Zsigmond Mónikagyógypedagógus-logopédusszakvizsgázott pedagógus, gyógypedagógus logopédia szakirányon, általános iskolai tanító
TARTÓSAN TÁVOLLÉVŐ MUNKATÁRSAINK
Károlyiné Pécsi Évagyógypedagógus-logopédusgyógypedagógus logopédia szakirányon
Maczkó Tímeagyógypedagógus-logopédusgyógypedagógus logopédia szakirányon
Orsóné Vastag Csilla Anitapszichológuspszichológus, klinikai és mentálhigiéniai gyermek- és ifjúsági szakpszichológus
Peles-Nagy Mariannagyógypedagógusszakvizsgázott pedagógus, gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos tanár, tanító (ember és társadalom műveltség területén), kommunikációs szakember
Szilágyi-Benedek Réka Barbarakonduktorkonduktor
Tüzér-Farkas Orsolyagyógypedagógusszakvizsgázott pedagógus, fejlesztő óvodapedagógus szakirányon, óvodapedagógus, gyógypedagógus, tanulásban akadályozott pedagógiája szakirány
MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉSSEL FOGLALKOZTATOTT MUNKATÁRSAINK
Chamorro-Carreras Viviengyógypedagógus- logopédusgyógypedagógus logopédia szakirányon
Csendesné Palczert Csilla Beátagyógypedagógusgyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos tanár – megbízási szerződéssel
Guti Szilviagyógypedagógusgyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirány
Hadházi Juditkonduktorkonduktor – megbízási szerződéssel
Mészárosné Györfi Juditfejlesztőpedagógusfejlesztőpedagógus, óvodapedagógus, tanító
Sztancs Gáborné Kovács Évagyógypedagógusgyógypedagógus, értelmileg akadályozottak pedagógiája és logopédia szakirányok
Tóthné Czeglédi Erzsébet Iréngyógytestnevelőgyógytestnevelő tanár – megbízási szerződéssel

Nyíradonyi Tagintézmény

NévMunkakörVégzettség 
Bakó Veronikapszichológus (GYED)okleveles pszichológus, szexuálpszichológiai szakpszichológus 
Császár-Illés Zitafejlesztő pedagógus (GYED)általános iskolai tanító testnevelés és sport műveltségi területen, fejlesztő pedagógus, szakvizsgázott pedagógus 
Iszály Andreaigazgató, pszichológuspszichológia szakos középiskolai tanár, humán erőforrás menedzser,
Kiss Judit Beátapszichológuspszichológus 
Pálosi Juditfejlesztő pedagógusnémet nyelv és irodalom szakos tanár, történelem szakos tanár, fejlesztőpedagógus, szupervizor-coach, preventív és korrektív pedagógiai pszichológia, szakvizsgázott pedagógus tehetséggondozás, tehetségfejlesztés szakterületen; 
Perge Zsoltnéfejlesztő pedagógusóvodapedagógus, fejlesztő pedagógus, szakvizsgázott pedagógus differenciáló és fejlesztő szakpedagógia területen 
Szilágyi Marietta Izabellaügyviteli alkalmazottigazgatásszervező, gyógypedagógiai segítő munkatárs, 
Turóczi Dorottyagyógypedagóguscsecsemő- és kisgyermeknevelő, gyógypedagógus tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirányon 
Kékesi-Demkó Anikópszichológusokleveles egészségpszichológus, viselkedéselemző
Vincze Zsuzsagyógypedagógusgyógypedagógus tanulásban akadályoztattak pedagógiaija szakirányon, gyógypedagógus pszichopedagógai szakirányon, magyar alapszakos bölcsész
Bodroginé Macsiták Anett Annakisegítő dolgozó, takarítónőspeciális szakiskola
Márkiné Kovács Jolánlogopédushibásbeszédűek, értelmi fogyatékosok oktatására képesített gyógypedagógiai tanár, általános iskolai tanító – megbízási szerződéssel

Püspökladányi Tagintézmény

NévMunkakörSzakképzettség
Kárainé Vass Annamáriapszichológusokleveles egészségpszichológus, szakvizsgázott pedagógus tehetséggondozás, tehetségfejlesztés szakterületen
Karikóné Nagy Ágnesgyógypedagóguslogopédus, gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos tanár és terapeuta, pszichopedagógia szakos gyógypedagógiai tanár
Komódiné Keserű Máriagyógypedagógusgyógypedagógus, pszichopedagógia szakos tanár, szakvizsgázott pedagógus
Molnár Verapszichológusokleveles egészségpszichológus, klinikai és mentálhigiéniai gyermek- és ifjúsági szakpszichológus
Molnárné Gidai Valériaigazgató-pszichológusokleveles pszichológus és pszichológia szakos tanár, pedagógiai szakpszichológus
Pércsi István Adorjánnélogopédusgyógypedagógus, logopédia szakos tanár, szakvizsgázott pedagógus
Szabó Tímeagyógypedagógusgyógypedagógus, pszichopedagógia szakos tanár, szociálpedagógus, szakvizsgázott pedagógus
Szabó-Csontos Gabriellafejlesztőpedagógusfejlesztőpedagógus, szakvizsgázott pedagógus fejlesztő, differenciáló pedagógia területen
Szűcs Júliaügyviteli alkalmazottmérlegképes könyvelő
Tomka Erikagyógypedagógusoligofrénpedagógia szakos gyógypedagógia tanár, szomatopedagógia szakos gyógypedagógia tanár, szakvizsgázott pedagógus gyógytestnevelés területen
Fürst Judit Margitgyógypedagógusgyógypedagógus – megbízási szerződéssel
Győriné Hollósi Ildikógyógytestnevelőgyógytestnevelő, orosz nyelv és irodalom szakos általános iskolai tanár, testnevelés szakos általános iskolai tanár, német szakos nyelvtanár – megbízási szerződéssel