Menü Bezárás

Nevelési Tanácsadás Munkaközösség

Vezetője:   Négyessiné Marján Éva

                    fejlesztőpedagógus

A nevelési tanácsadás feladatai

–          segítségnyújtás a gyermek óvodai neveléséhez, a tanuló iskolai neveléséhez és oktatásához, ha a gyermek, a tanuló egyéni adottsága, fejlettsége, képessége, tehetsége, fejlődésének üteme indokolja;

–          az intézmény vagy a szülő megkeresésére pedagógiai, pszichológiai támogatás, fejlesztés, pszichoterápiás gondozás nyújtása a gyermeknek, a tanulónak a szülő bevonásával;

–          a pedagógus nevelő és oktató munkájának pedagógiai és pszichológiai támogatása, segítése

Milyen jellegű problémával fordulhatnak hozzánk?

–          megkésett beszéd-és mozgásfejlődés

–          eltérő ütemű képességfejlődés kisgyermekkorban vagy óvodás korban

(nem szeret rajzolni, nem érdeklődik a számosság iránt, nehezen tanul verseket, mondókákat, nem érdekli a puzzle stb.)

–          a gyermek, a kamasz, a fiatal felnőtt korábban rá jellemző viselkedése, hangulata a környezete számára látható módon megváltozik

–          magatartási, beilleszkedési problémák

(gyakoriak az iskolai konfliktusai, agresszív, vagy ő az elszenvedője mások agresszív viselkedésének, a szabályokat nem tartja be, az óra menetét zavarja, nehezen alakít ki kapcsolatot, nincsenek barátai, visszahúzódó, mások agressziójának elszenvedője)

–          nyugtalan viselkedés

(szétszórt, feszült, túlmozgásos, figyelmetlen, könnyen felcsattan, ingerlékeny)

–          megváltozott családi-élethelyzetek

(válás, költözés, a szülő új párra talál, haláleset, testvér születése)

–          kamaszkori nehézségek

–          szorongások

(fél az iskolai dolgozatoktól, felelésektől, rágja a körmét, bepisil éjszaka vagy nappal, visszatartja a székletét, álmatlansággal küzd, gyakori rémálmai vannak, dadog, vagy nem beszél, tickel)

–          teljesítménye a korábbiakhoz viszonyítva leromlik

(figyelmi, koncentrációs nehézségek, érdeklődés csökkenése, hiánya)

–          nevelési problémák

(csúnya beszéd, feleselés, hiszti, dac)

–          olyan testi betegségektől szenved, melynek hátterében szervi ok orvosi kivizsgálást követően nem fedezhető fel

(hasfájás, fejfájás, szédülés stb.)

–          nehezen szokik be az óvodába/iskolába

(sokat sír, nehezen szakad el a szülőktől)

–          képességfeltárás

–          iskolai alulteljesítés

(a képességei alapján elvárt szinttől elmarad az iskolai teljesítménye)

Milyen módszerekkel segítenek a szakemberek?

A leggyakoribb pszichológiai módszerek:

–          egyéni terápiák

(játékterápia[u1] , integrált szemléletű terápia, viselkedés- és kognitív terápia, autogén tréning)

–          csoportterápiák, csoportos foglalkozások

(serdülő önismereti csoport[u2] , relaxációs csoport, szülőcsoport, figyelemfejlesztő csopo[u3] rt, tanulásmódszertani csoport, szocializációs csoport, szorongást oldó csoport, személyiségfejlesztő csoport)

–          családterápia

–          konzultáció, tanácsadás szülőknek és pedagógusoknak

A leggyakoribb pedagógiai módszerek:

–          egyéni és csoportos mozgásterápiák

(tervezett szenzomotoros [u4] tréning – TSMT, Ayres terápia)

–          általános képességfejlesztés

–          iskola-előkészítő foglalkozások

–          írás, olvasás, számolási képességek fejlesztése

(diszlexia prevenció és reedukáció a Meixner- módszer [u5] alapján)

–          grafomotoros fejlesztés

–          konzultáció, tanácsadás szülőknek és pedagógusoknak

Kik vehetik igénybe szolgáltatásainkat?

Segítségünket a szülő bármikor kérheti. Az ellátás/tanácsadás történhet a 16. évet betöltő serdülő kérésére, illetve a pedagógus, a gyermek-, ifjúság- és családvédelmi, az egészségügyi szolgáltatásban dolgozó szakemberek javaslatára is.

A szülők a 0-3 éves korú gyermekeikkel kapcsolatban szülőtanácsadásra jelentkezhetnek.

Ellátást 3 éves kortól egészen a középfokú, nappali rendszerű oktatásban részesülő tanuló fiatalok számára biztosítunk.

A problémák megoldásán a szülőkkel szorosan együttműködve, az adatvédelmi és titoktartási kötelezettségünk szem előtt tartásával dolgozunk.

Hogyan vehetők igénybe szolgáltatásaink?

Az intézmény szolgáltatásait – konzultáció, vizsgálat, fejlesztés, terápia – a szülő vagy a 16. évet betöltő serdülő személyesen[u6]  vagy telefonon keresztül, az intézmények pedig az erre rendszeresített formanyomtatványon[u7]  kérhetik.

A behívás előjegyzés alapján történik. Az első alkalom időpontjáról levélben vagy telefonon értesíti a szakszolgálat a szülőt és/vagy az illetékes intézményt.

Hová forduljanak?

Igényükkel a gyermek/tanuló lakóhelye vagy tartózkodási helye, illetve a gyermek/tanuló nevelési-oktatási intézménye szerint illetékes tagintézményünket kereshetik meg, melyről főoldalunkon[u8]  tájékozódhat.

Az intézmény működési rendje

A Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Tanácsadás tevékenységeit folyamatos nyitva tartás mellett végzi.

Hétfő csütörtök: 8:00-16:30

Péntek: 8:00-14:00

 Bibliográfia bővebben…

 Bibliográfia

Deákné B. Katalin Óvodások tankönyve II. Nagycsoportos óvodások részére

Deák és Társa Kiadó

Színezd ki… és rajzolj Te is (íráskészséget fejlesztő feladatlap gyűjtemény 4-7 éves gyermekeknek)

Göncöl kiadó 1519 Budapest Pf. 351 Szerkesztette: Rosta Katalin

Színezd ki… és számolj Te is (számoláskészséget fejlesztő feladatlap gyűjtemény 4-7 éves gyermekeknek)

Göncöl kiadó 1519 Budapest Pf. 351 Szerkesztette: Rosta Katalin

Szászné Csikós Klára-Varga Katalin Segítőkészség

Ec-Pec Alapítvány

Csabai Katalin Lexi iskolás lesz

Nemzeti Tankönyvkiadó

Nebuló képességfejlesztő feladatgyűjtemény

Ferlingné Csányi Edit- Ferling Ferenc: Játszunk együtt! I. rész

Játékosan – játékgyűjtemény a részképességek fejlesztéséhez

Eu-Synergon 2003

Kovács Györgyné: Folytassuk tovább! Mondd ki, írd le, törd a fejed!

Nemzeti Tankönyvkiadó Bp.

Kovács Györgyné-Torda Ágnes: Folytassuk! Mondd ki, írd le, törd a fejed!

Nemzeti Tankönyvkiadó Bp.

Székely Balázsné: (R)észképességek I. –II.

Műszaki Kiadó

Ványi Ágnes-Schwalmné Navratil Katalin: Mi? Mi? avagy Diszlexiás (kép)regény

Műszaki Kiadó Bp.

Tamás Eszter: Iskolába készülök (játékos feladatgyűjtemény iskolakezdéshez és diszlexia prevenciós terápiához)

Krasznár és Fiai szakkönyvesbolt

B. Gaál Katalin: Legyőzöm a diszlexiát!

Tinta könyvkiadó Bp. 2010

Kocsis Lászlóné- Rosta Katalin: Ez volnék én? (testséma fejlesztő feladatlap-gyűjtemény)

Gabosné Balogh Judit: Jobb és Balkezes (írás és képességfejlesztő feladatlapok óvodásoknak)

Tóth Ernőné: Játékos Okoskodás (feladatgyűjtemény)

School Bt. Nyíregyháza 2009.

Én is tudok számolni! (Feladatlap-gyűjtemény 1-2. osztályos számolásgyenge, dyscalculiás gyermekek részére)

Készítette: Kormosné Kovács Tünde, Tokai Csilla Ofszet Nyomdai Bt.

I. Kép- és szöveggyűjtemény számolni tanuló gyerekeknek

Összeállította: Dékány Judit Logopédiai kiadó GMK. Bp.

II. Kép- és szöveggyűjtemény számolni tanuló gyerekeknek

Összeállította: Dékány Judit Logopédiai kiadó GMK. Bp.

Diszkalkuliáról-pedagógusoknak             Szerkesztette: Mesterházi Zsuzsa

Deákné B. Katalin: Változz Te is pillangóvá!

Deák és Társa Kiadó

Simonné Zachár Anna: Iskolába készülök (segítő ötletek szülőknek)

Pápa

Robert Fisher: Hogyan tanítsuk gyermekeinket tanulni?

Műszaki Könyvkiadó Bp.2002.

Robert Fisher: Hogyan tanítsuk gyermekeinket gondolkodni?

Műszaki Könyvkiadó Bp.2002.

Robert Fisher: Tanítsuk gyermekeinket gondolkodni erkölcsről és erényekről

Műszaki Könyvkiadó Bp.2003.

Johanna Friedl: Féleleműző játékok

Deák és Társa Kiadó

Pinczésné dr. Palásthy Ildikó: Tanulási zavarok, fejlesztő gyakorlatok

Pedellus Tankönyvkiadó Kft.

Perlai Rezsőné: Az óvodáskor fejlesztőjátékai

Flaccus Kiadó 2014.

Torsten Kunz: Pszichomotoros fejlesztés az óvodában

Dialóg Campus Kiadó- Pécs-Budapest 1999.

Sarina Simon: Játszol Velem?

Popper P.-Ranschburg J.- Vekerdy T.- Herskovits M.: Jövőnk titka: a gyerek

Saxum Kiadó Bt. 2012.

Szabó Ottilia: Számtól számig I. kötet

Meixner Alapítvány Bp. 2001

Mérei Ferenc-V. Binét Ágnes: Gyermeklélektan

Gondolat Bp.

Billenések (Tanulmányok a dinamikus szenzoros integrációs terápia köréből

Szerkesztette: Szvatkó Anna Oriold és Társai Bp. 2016

Add a kezed! Szerkesztette: Rosta Katalin Logopédiai Kiadó

Deákné B. Katalin: Változz te is pillangóvá!

Pinczésné dr. Palásthy Ildikó: Tanulási zavarok, fejlesztő gyakorlatok

Pedellus Tk.

Nebuló képességfejlesztő feladatgyűjtemény

Büchler Júlia: Ötlettár

Flaccus Kiadó Bp. 2005.

Kissné Takács Erika-Rákóczi Zoltánné: Az óvodáskorú gyermek megismerésének, fejlesztésének    rendszere és eszköztára Pedellus Tankönyvkiadó

Gergényiné Németh Erika- Dr. Szamosiné Nagy Sára: Gyakorló feladatok Diszgráfiás és Diszlexiás gyerekeknek C+S kiadó

Bibliográfia

Deákné B. Katalin Óvodások tankönyve II. Nagycsoportos óvodások részére

Deák és Társa Kiadó

Színezd ki… és rajzolj Te is (íráskészséget fejlesztő feladatlap gyűjtemény 4-7 éves gyermekeknek)

Göncöl kiadó 1519 Budapest Pf. 351 Szerkesztette: Rosta Katalin

Színezd ki… és számolj Te is (számoláskészséget fejlesztő feladatlap gyűjtemény 4-7 éves gyermekeknek)

Göncöl kiadó 1519 Budapest Pf. 351 Szerkesztette: Rosta Katalin

Szászné Csikós Klára-Varga Katalin Segítőkészség

Ec-Pec Alapítvány

Csabai Katalin Lexi iskolás lesz

Nemzeti Tankönyvkiadó

Nebuló képességfejlesztő feladatgyűjtemény

Ferlingné Csányi Edit- Ferling Ferenc: Játszunk együtt! I. rész

Játékosan – játékgyűjtemény a részképességek fejlesztéséhez

Eu-Synergon 2003

Kovács Györgyné: Folytassuk tovább! Mondd ki, írd le, törd a fejed!

Nemzeti Tankönyvkiadó Bp.

Kovács Györgyné-Torda Ágnes: Folytassuk! Mondd ki, írd le, törd a fejed!

Nemzeti Tankönyvkiadó Bp.

Székely Balázsné: (R)észképességek I. –II.

Műszaki Kiadó

Ványi Ágnes-Schwalmné Navratil Katalin: Mi? Mi? avagy Diszlexiás (kép)regény

Műszaki Kiadó Bp.

Tamás Eszter: Iskolába készülök (játékos feladatgyűjtemény iskolakezdéshez és diszlexia prevenciós terápiához)

Krasznár és Fiai szakkönyvesbolt

B. Gaál Katalin: Legyőzöm a diszlexiát!

Tinta könyvkiadó Bp. 2010

Kocsis Lászlóné- Rosta Katalin: Ez volnék én? (testséma fejlesztő feladatlap-gyűjtemény)

Gabosné Balogh Judit: Jobb és Balkezes (írás és képességfejlesztő feladatlapok óvodásoknak)

Tóth Ernőné: Játékos Okoskodás (feladatgyűjtemény)

School Bt. Nyíregyháza 2009.

Én is tudok számolni! (Feladatlap-gyűjtemény 1-2. osztályos számolásgyenge, dyscalculiás gyermekek részére)

Készítette: Kormosné Kovács Tünde, Tokai Csilla Ofszet Nyomdai Bt.

I. Kép- és szöveggyűjtemény számolni tanuló gyerekeknek

Összeállította: Dékány Judit Logopédiai kiadó GMK. Bp.

II. Kép- és szöveggyűjtemény számolni tanuló gyerekeknek

Összeállította: Dékány Judit Logopédiai kiadó GMK. Bp.

Diszkalkuliáról-pedagógusoknak             Szerkesztette: Mesterházi Zsuzsa

Deákné B. Katalin: Változz Te is pillangóvá!

Deák és Társa Kiadó

Simonné Zachár Anna: Iskolába készülök (segítő ötletek szülőknek)

Pápa

Robert Fisher: Hogyan tanítsuk gyermekeinket tanulni?

Műszaki Könyvkiadó Bp.2002.

Robert Fisher: Hogyan tanítsuk gyermekeinket gondolkodni?

Műszaki Könyvkiadó Bp.2002.

Robert Fisher: Tanítsuk gyermekeinket gondolkodni erkölcsről és erényekről

Műszaki Könyvkiadó Bp.2003.

Johanna Friedl: Féleleműző játékok

Deák és Társa Kiadó

Pinczésné dr. Palásthy Ildikó: Tanulási zavarok, fejlesztő gyakorlatok

Pedellus Tankönyvkiadó Kft.

Perlai Rezsőné: Az óvodáskor fejlesztőjátékai

Flaccus Kiadó 2014.

Torsten Kunz: Pszichomotoros fejlesztés az óvodában

Dialóg Campus Kiadó- Pécs-Budapest 1999.

Sarina Simon: Játszol Velem?

Popper P.-Ranschburg J.- Vekerdy T.- Herskovits M.: Jövőnk titka: a gyerek

Saxum Kiadó Bt. 2012.

Szabó Ottilia: Számtól számig I. kötet

Meixner Alapítvány Bp. 2001

Mérei Ferenc-V. Binét Ágnes: Gyermeklélektan

Gondolat Bp.

Billenések (Tanulmányok a dinamikus szenzoros integrációs terápia köréből

Szerkesztette: Szvatkó Anna Oriold és Társai Bp. 2016

Add a kezed! Szerkesztette: Rosta Katalin Logopédiai Kiadó

Deákné B. Katalin: Változz te is pillangóvá!

Pinczésné dr. Palásthy Ildikó: Tanulási zavarok, fejlesztő gyakorlatok

Pedellus Tk.

Nebuló képességfejlesztő feladatgyűjtemény

Büchler Júlia: Ötlettár

Flaccus Kiadó Bp. 2005.

Kissné Takács Erika-Rákóczi Zoltánné: Az óvodáskorú gyermek megismerésének, fejlesztésének    rendszere és eszköztára Pedellus Tankönyvkiadó

Gergényiné Németh Erika- Dr. Szamosiné Nagy Sára: Gyakorló feladatok Diszgráfiás és Diszlexiás gyerekeknek C+S kiadó

 Hasznos linkek gyűjteménye bővebben…

 Hasznos linkek gyűjteménye:

http://gyereketeto.hu

http://specialisjuttatasesfejlesztes.blogspot.hu/

http://www.abcakademia.hu

http://egyszervolt.hu

http://www.varazsbetu.hu

http://www.gyerekperec.com/

http://gyerkoc.com/

http://jatsszunk-egyutt.hu

http://felelosszulokiskolaja.hu/

http://www.szuloklapja.hu/

http://mipszi.hu/

http://www.kismamablog.hu

http://keszitsdelmagad.hu/

http://ceruzafogo.hu

http://www.mosolygokorhaz.hu/

http://gyermekklinika.med.unideb.hu/

http://www.kenezykorhaz.hu/gyermek-es-ifjusagpszichiatriai-osztaly

http://www.kenezykorhaz.hu/uj-helyen-a-gyermekrehabilitacio

http://www.hbmk.hu/

http://www.dbvk.hu/benedek/

www.vojtinababszinhaz.hu

http://www.debrecenidelfinek.hu/

http://babauszas-debrecen.hu/

http://www.csiri-biri.hu

http://www.koloknet.hu

http://www.pedagogusvilag.hu

Én és a kommunikáció” tréning óvodapedagógusoknak

Barak-Molnár Zsuzsanna, Dónát Ildikó, Kun Anett, Varga Réka

HBMPSZ Debreceni Tagintézmény

Óvodai terepen dolgozó pszichológusokként úgy tapasztaltuk, hogy nagy igény mutatkozik az óvodapedagógusok részéről arra, hogy ne csak a gyermekeknek tartsunk foglalkozásokat, hanem számukra is. Ez találkozott a mi szakmai elképzeléseinkkel is, hiszen az óvoda nevelő munkájának segítése, hatékonyságának növelése fontos feladata az óvodapszichológiának. A 2018/2019-es tanév második félévében pedagógusoknak szóló kommunikációs tréninget tartottunk négy óvodában: a Görgey Utcai Óvodában, a Karácsony György Utcai Óvodában, a Lehel Utcai Óvodában és a Százszorszép Óvodában. A tréning szakmai anyagát a munkacsoportunk állította össze és dolgozta ki Csáki Leonóra Virág vezetésével. A tréningre az óvodapedagógusok önkéntes alapon jelentkeztek. Kéthetente, összesen 5 alkalommal találkoztunk az óvodákban. A csoportok létszáma 5-6 fő volt.

Mind az öt alkalom témája a kommunikáció köré szerveződött. A foglalkozások során a szülőkkel, a gyermekekkel és a munkatársakkal való kommunikáció témáit érintettük. Önismereti, tréning és edukációs elemeket is beemeltünk a programba. A tréning céljai között szerepeltek a pedagógusok szakmai identitásának erősítése, szakmai kompetenciáik fejlesztése, kommunikációs készségeik tudatosítása és gazdagítása, és a szülők és gyermekek problémái irányába való érzékenyítés.

A visszajelzések pozitívak voltak – a csoportos munka lehetőséget biztosított pedagógiai tapasztalataik cseréjére, társas támasz megtapasztalására, a már meglévő szakmai készségeik és gyakorlataik tudatosítására, és a személyiségük munkájukban való megnyilvánulásainak felismerésére.

A jövő tanév során egy komplex program kerül bevezetésre a város 8 óvodájában, köztük a már említett négy nevelési intézményben is, melynek része lesz ez a pedagógusoknak szóló kommunikációs tréning is.