Menü Bezárás

Derecskei Tagintézmény

DERECSKEI TAGINTÉZMÉNY
Jó gyakorlat neve: „MegfigyelŐK”
Témagazda: Szabó-Horváth Erika klinikai és mentálhigiéniai gyermek és ifjúsági szakpszichológus Intézményi koordinátor: Sári Péterné
Elérhetőség:
derecske.tagint-pedszak@hbmpsz.edu.hu

MEGFIGYEL(ŐK)

  A Hajdú-Bihar Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat Derecskei Tagintézménye feladatellátást tekintve nagyon sokrétű: artikulációs zavar terápia és megkésett beszédfejlődés terápia; tehetségazonosítás és gondozás; zenei és anyanyelvi nevelést támo gató pszichológiai kiscsoportos foglalkozások; ön és társismereti csoportok a felső tagozatosok körében; játékos képességfejlesztés az óvodák nagycsoportjában; szakértői vizsgálatok; nevelési tanácsadás és pszichoterápiák folynak intézményünkben és a hozzánk tartozó köznevelési  intézményekben is. Az alapfeladatok mellett pszichológusunk jó gyakorlatként figyelemcsoportot indított évekkel ezelőtt „MegfigyelŐk” címmel. Két iskolában is bevezetésre került, nagy sikerrel.

A Hajdú-Bihar Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat Derecskei Tagintézménye feladatellátást tekintve nagyon sokrétű: artikulációs zavar terápia és megkésett beszédfejlődés terápia; tehetségazonosítás és gondozás; zenei és anyanyelvi nevelést támogató pszichológiai kiscsoportos foglalkozások; ön és társismereti csoportok a felső tagozatosok körében; játékos képességfejlesztés az óvodák nagycsoportjában; szakértői vizsgálatok; nevelési tanácsadás és pszichoterápiák folynak intézményünkben és a hozzánk tartozó köznevelési  intézményekben is. Az alapfeladatok mellett pszichológusunk jó gyakorlatként figyelemcsoportot indított évekkel ezelőtt „MegfigyelŐk” címmel. Két iskolában is bevezetésre került, nagy sikerrel.

(Forrás: https://privatbankar.hu/cikkek/szemelyes_penzugyek/fo-a-biztonsag-de-hogy-talalnak-igy-sofort-az-iskolak-318670.html)

Cél: A gyermekek koncentrációjának fejlesztése, a figyelem időtartamának, terjedelmének növelése a vizuális és az auditív észlelés területén.

A szándékos figyelem a tanulás egyik alapja, mely 6-7 éves korban alakul ki. Mivel ebben az élet- korban a gyerekek 10-15 percig tudnak figyelni, nagyon fontos, hogy minél játékosabb, tevékenységgel átitatott, innovatív eszközökkel, lehetőségekkel segített legyen a tanítási folyamat, melyek segítik a tanulók érdeklődésének, motivációjának fenntartását, növelését az adott téma iránt. Célcsoport 6-10 éves korosztály, általános iskola, alsó tagozat. A tervezett terápiás keret 10+1 alkalom, 4-5 fős csoporttal. Az alkalmak különböző feladatokat foglalnak magukba, mely játékos formában biztosítja a szándékos figyelem tartósságának növelését, fejlesztését. Ha kezeletlenek maradnak a tünetek, akkor az iskolában lemaradhatnak a gyermekek, így a tanulási teljesítményük nem a valódi képességüket tükrözheti. Nem lesznek sikerélményeik, megbélyegzik őket viselkedési nehézségek miatt. A szülők sokat veszekedhetnek a felmerülő     és megoldhatatlannak tűnő problémák miatt.

(Forrás: https://www.csaladinet.hu/hirek/gyerekneveles/kisgyerekek/23398/szivszorito_video_igy_telnek_a_figyelemzavaros_gyerekek_napjai)

Jó gyakorlatunk megtekinthető, az érdeklődő kollégák számára hospitálási lehetőséget biztosítunk a programunk megismerésére, gyakorlati megtekinté sére. Megosztjuk az elmúlt évek tapasztalatait, a gye rekek, pedagógusok, szülők visszajelzései alapján. Segítjük azon munkatársak munkáját, akik szeretnék kipróbálni, bevezetni ezt a programot. Folyamatos konzultációs lehetőséget biztosítunk számukra.

(Forrás: https://felelosszulokiskolaja.hu/oktatas/mit-kinal-ma-egy-modern-alapitvanyi-iskola-a-diakjainak-interju-a-matrixsuli-igazgatojaval)