Menü Bezárás

Hajdúböszörményi Tagintézmény

Tagintézményünk 2020- ban adott be pályázatot Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye cím elnyerésére. Az Oktatási Hivatal által kiírt pályázaton – a Pedagógiai Oktatási Központ és a bíráló bizottság javaslatai alapján – az Oktatási Hivatal köznevelési elnökhelyettese a rendkívül magas szakmai színvonalú pályamunkák közül a HBM Pedagógiai Szakszolgálat Hajdúböszörményi Tagintézményét érdemesnek ítélte Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye cím viselésére.

A bázisintézmény olyan megyei, járási, esetleg országos szinten magas presztízsű hagyományokkal rendelkező, infrastruktúrában a feladatellátáshoz megfelelő módon felszerelt, egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens, befogadó, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal, szakmai módszertani, szervezeti kultúrával és innovációval rendelkező, és ezt publikálni, valamint szakmai szolgáltatásként átadni képes intézmény, mely alkalmas adott területen magas színvonalú, hatékony tudásmegosztásra. Olyan intézmény, melyben a jó gyakorlat eredményesen működik mesterpedagógus vagy mesterpedagógus szaktanácsadó, illetve az intézményvezető által kijelölt pedagógus közreműködésével.

Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye cím viselése megtisztelő mind az intézmény vezetése, mind a munkatársak számára, hiszen a jó gyakorlatok átadásával tovább fejleszthetjük szakmai tudásunkat.

A jó gyakorlatunk megnevezése: „Dobbantó – Védőhálóval” Program

                                  Prevenciós lehetőségek, eljárások és gyakorlatok óvodáskorban.

Célcsoport: A pedagógiai szakszolgálatban dolgozó szakembereknek, tagintézményeknek, valamint az óvodapedagógusoknak ajánljuk megismerésre, de érdekes lehet az iskolák fejlesztőpedagógusainak, gyógypedagógusainak, tanítóinak, testnevelőinek is.

Intézménytípus: Magunk pedagógiai szakszolgálati intézményként pályázunk, de a pedagógiai szakszolgálati intézményeken kívül hasznos lehet az óvodáknak és iskoláknak is az egyes elemek átvétele.

A jó gyakorlat alkalmazási területei:

  • A támogató rendszer kialakítását bemutatjuk más pedagógiai szakszolgálat szakemberei számára.
  • Óvodapedagógusoknak, pedagógusoknak olyan bemutató foglalkozásokat szervezünk, melynek célja a hátránykompenzáció, a tanulási nehézség, zavar megelőzése, a nyelvi készségek és a kognitív képességek fejlesztése. Mindezeken olyan módszereket, játékokat és eszközöket mutatunk be, melyeket az óvodai, iskolai, családi élet mindennapjaiban is alkalmazhatnak. Bemutatjuk az idegrendszeri érést elősegítő mozgásfejlesztés alapvető eszközeit, jelentőségét, valamint a gyógytestnevelés módszertanának alkalmazását a rendellenességek megelőzésében.

Kapcsolattartó:                Molnárné Tóth Erika igazgató-helyettes                  
                                               Telefon: 52/229-160
                                               Email: info@hbnevtan.edu.hu