Menü Bezárás

Nyíradonyi Tagintézmény

Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat

Nyíradonyi Tagintézmény Vámospércsi Telephelye

4254 Nyíradony, Kossuth utca 2/A

Tel.: 06-20 235 0102

E-mail: nyiradonypedszaksz@hbmpsz.edu.hu

„OKTATÁSI HIVATAL BÁZISINTÉZMÉNYE” című pályázathoz készült jó gyakorlat:

“Identity” – Az önismeret és személyiség fejlesztésének lehetőségei a közoktatás rendszerében

A Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Nyíradonyi Tagintézményének megbízott igazgatójaként és tehetségkoordinációs feladatok ellátásáért felelős pszichológusaként motivált vagyok az innovációra, a folyamatos szakmai megújulásra, valamint a szakszolgálati alapfeladatok korszerű módszerekkel történő ellátására.

A tagintézmény szakalkalmazottjaival a gyermekek, tanulók igényeit tartjuk szem előtt, nehézségeik, hátrányaik leküzdésének segítésével, az esélyegyenlőségük növelésével.

A pályázatban bemutatott jó gyakorlattal is a gyermekek érdekeit kívánjuk szolgálni.

A kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozásának kiépítése komoly igényt támasztott a partnerintézményekben végzett önismereti- és személyiségfejlesztő tréningekre vonatkozóan, melyre a kezdetektől jó gyakorlat fejlesztésével kívántam reagálni.

A jó gyakorlatot legnagyobb hangsúllyal a tehetséggondozásban alkalmazom, elsődleges célcsoportját a tehetséges tanulók alkotják.

Tágabb megközelítésben viszont a tréning célpopulációja a tankerületi fenntartású oktatási-nevelési intézményekben tanuló felső tagozatos, illetve középiskolás diákok köre.

Az „Identity” önismereti és személyiségfejlesztő tréning egyaránt beépíthető a pedagógiai szakszolgálatok tehetségkooordinátori, óvoda- és iskolapszichológusi feladatok koordinációjáért felelős szakembereinek, illetve az oktatási-nevelési intézmények osztályfőnökeinek, valamint óvoda- és iskolapszichológusainak munkájába.

Kiválóan működik rendhagyó osztályfőnöki órák keretein belül, de akár tematikus nyári táborokban is.

Az “Identity” tréningeket a Nyíradonyi Tagintézmény küldetéséhez hűen, az esélyegyenlőség, az egyenlő hozzáférés elvének prioritásként kezelésével a szakszolgálat által ellátott intézményekben, a gyermekek lakóhelyén bonyolítjuk le.

A jó gyakorlatot személyiségfejlesztő, önismeret és énkép fejlesztésére irányuló tréningfeladatok, kreativitásfejlesztő, fejtörő feladatok, logikai gondolkodást fejlesztő táblás játékok, valamint online kvízjátékok alkotják.

A tréning során alkalmazott gyakorlatok az alkalmazkodóképességet, a társas együttműködés színvonalát, a szocializációt, a kommunikációs képességeket és stílust, az énképet, az én-ideált, az önértékelést, a személyészlelést, a konfliktuskezelés minőségét, valamint a döntésképességet fejlesztik. Hangsúlyos az érzelem-, az indulatkontroll-szabályozás, illetve az érzelmek felismerése és kifejezése terén mutatkozó pozitív hatása is.

Kapcsolattartó:

Iszály Andrea

mb. igazgató

Tel.: 06-20 235 0102

E-mail: nyiradonypedszaksz@hbmpsz.edu.hu