Menü Bezárás

Nevelési tanácsadás

A nevelési tanácsadás komplex tevékenység, amelynek keretei között pszichológus, gyógypedagógus és fejlesztőpedagógus szakembereinek diagnosztikus, konzultációs és terápiás munkája valósul meg.

Tanév elején megkezdjük a Nevelési tanácsadás keretein belül a településeinken tanköteles korú gyermekek szűrésének előkészítését, lebonyolítását.  

Az óvodák a szülő hozzájárulásával a vizsgálatkérő lapon kérhetik a gyermekek szűrését. Természetesen a szülő bármikor kérhet a  pedagógus, a gyermek-, ifjúság- és családvédelmi, az egészségügyi szolgáltatásban dolgozó szakemberek javaslatára is vizsgálatot. Következő lépésként a megfelelő szakember felveszi velük a kapcsolatot és megbeszélik az eljárás menetét.

Hogyan kerülhet be a gyermek/ tanuló a nevelési tanácsadásba?

1. A szülő a probléma észlelésekor önként kérheti a gyermek vizsgálatát, fejlesztését, terápiáját.

2. A nevelési- oktatási intézmény javaslata alapján is bekerülhet a gyermek. Ebben az esetben az óvoda, iskola igénylőlapot nyújt be a szülő hozzájárulásával.

3. A gyermek, tanuló a szakértői vizsgálat vagy szűrés (5 évet betöltött, tanköteles korú gyermekek óvodai szűrése) után is kaphat javaslatot fejlesztésre/ terápiára.

4. Szakorvos, pszichológus, pszichiáter, vagy családsegítő is irányíthatja nevelési tanácsadásra a gyermek törvényes képviselőjét.

Vizsgálat időpontja, helye:

A személyes megkeresések rögzítésre kerülnek az Iktatókönyvbe. A beérkező dokumentumokat az intézmény vezetője ellenőrzi, szükség esetén hiánypótlást kér. A behívás előjegyzés alapján történik. Az első alkalom időpontjáról levélben vagy telefonon értesíti a szakszolgálat a szülőt, törvényes képviselőt és/vagy az illetékes intézményt.

A vizsgálat helye tagintézményünk székhelye:  Püspökladányban Bajcsy Zs. u. 3-5. szám.

A vizsgálat lebonyolítását követően a szakvéleményben javaslatot teszünk a gyermek további ellátására vonatkozóan, melyről a szülőket tájékoztatjuk. Amennyiben a szülők igénylik gyermekük fejlesztését, lehetőséget biztosítunk csoportos foglalkozások keretein belül a gyermekek szakszerű ellátására. A foglalkozásokon azon képességeket, részképességeket igyekszünk erősíteni, mely az olvasás, írás, számolás (tanuláshoz szükséges képességek) elsajátításához szükségesek. Igyekszünk minél barátságosabb környezetet teremteni a gyermekek számára és megkönnyíteni, rugalmasabbá tenni az óvoda-iskola átmenetet.

Fejlesztés/ terápia formái:

1. Pszichológiai beavatkozás:

– Funkciókhoz kapcsolódó zavarok (evés-, alvás, ürítési és beszédzavarok),

– érzelmi zavarok (szeparációs-, szociális szorongás, iskolafóbia, testvérféltékenység),

– szociális kapcsolatteremtés zavarai (szelektív mutizmus, kötődési zavarok),

– magatartás zavarai (viselkedési-, oppozíciós zavar),

– a teljesítmény akadályozottságához társuló lelki zavarok, önértékelési problémák

– pszichoszomatikus zavarok (hasfájás, fejfájás, szédülés,…) tünetcsoportok kezelése.

Konzultáció, tanácsadás a gyermek és szülő számára, szupportív terápia, négy alkalmas serdülőkonzultáció formájában történik a beavatkozás.

2. Gyógypedagógiai és fejlesztőpedagógiai beavatkozás

– Kognitív funkciók (észlelés, emlékezet, figyelem, gondolkodás),

– mozgásfejlesztés (nagymozgás, finommotorika, grafomotorika)

– részképességek (szem-kéz koordináció, látási- hallási területek, téri tájékozódás,…),

– anyanyelvi (olvasás, szövegértés, íráskészség),

– számolási készségek fejlesztése.

A csoportokat 3-4 fővel szervezzük, szülővel előre megbeszélt időpontban. A fejlesztések heti rendszerességgel a Püspökladányi Pedagógiai Szakszolgálat termeiben, illetve vidéki óvodák esetében helyben valósul meg.

Formanyomtatvány elérési linkje: