Menü Bezárás

Szupervízió, mentális segítségnyújtás

    A HBVMPSZ Balmazújvárosi Tagintézményében a projekt keretében valósult meg a segítő szakembereknek nyújtott mentális segítségnyújtás, szupervízió.

    A megvalósítás során havi egy alkalommal került sor csoportfoglalkozások megtartására, amelyek elsődleges céljai a szakalkalmazotti közösség fejlesztése, az együttműködés megerősítése, egymás jobb megismerése voltak. A foglalkozások alatt a szakmai munka során megtapasztalt élmények: sikerek, kudarcok, elakadások, konfliktusok és az ezekkel kapcsolatos érzések feldolgozására is lehetőség nyílt. A szupervízor vezetésével sokféle téma került felszínre: egyéni szakmai fejlődési utak, belső potenciálok, erőforrások, szakmai értékek, hivatásszemélyiség. Mindezt változatos eszköz- és módszerhasználat jellemezte: fototerápiás eszközök használata, közös alkotás, kreatív technikák.

Szupervízori tevékenység

Vezető: Váradi Éva - pszichológus

A pályázat keretében lehetőség nyílt arra, hogy tagintézményünkben havi egy alkalommal „mentális segítségnyújtás” keretében sor kerüljön olyan összejövetelekre, melyek a lelki egészségvédelmet szolgálták.

A foglalkozások célja a munkatársi kapcsolatok, az őszinte, elfogadó együttműködés erősítése, stresszoldó technikák, relaxációs technikák alkalmazása és a pozitív gondolkodás fejlesztése volt. Fontosnak tartottuk saját erőforrásaink, készségeink feltérképezését, sikereink és nehézségeink megbeszélését. Áttekintettük, hogy az életünk fontos területeivel (kapcsolatok, munka, egészség) mennyire vagyunk elégedettek, s melyik közülük az, amelyiknek több figyelmet szeretnénk szentelni. Közösen gondolkodtunk, hogyan lehet eleget tenni különböző szerepeinknek, hogyan lehet jól beosztani az időnket, megvalósítani azt, hogy napirendünk, az, amivel az időnket töltjük, az értékrendünkkel összhangba kerüljön. Átgondoltuk, hogyan tervezhetjük, szervezhetjük feladatainkat hatékonyabban, hogyan gondoskodhatunk még jobban magunkról, fizikai és mentális jóllétünkről. Segítő foglalkozásban dolgozókként erre különösen fontos figyelmet fordítanunk. Egymás támogatása nagy segítséget és fontos erőforrást jelent a munkahelyen.

Jó volt ezt megélnünk ezeken az alkalmakon.

Hajdúnánási Tagintézmény az EFOP 3.1.6-16-2017-00038 azonosítószámú pályázat keretében megvalósult szupervízió, mentális segítségnyújtás keretein belül a Hajdúnánási Tagintézményben tartott csoportos foglalkozásokról.

A találkozások során a kollégák lelkiegészségének védelme, önismeretének fejlesztése, személyiségének formálása volt a cél.

Megismerhették saját képességeiket, erőforrásaikat, határaikat, korlátaikat.

Előbb önismeretei gyakorlatok során ismerkedtek saját magukkal és társaikkal a csoport résztvevői. Mert ez egy állandóan fejlődő és fejleszthető képesség és ez önmaguk megfigyelésével és elemzésével formálható.

A saját magukra történő fókuszálás után megismerhették, megoszthatták a csoporttal a munkához való hozzáállásukat. Mit jelent számukra a segítő munkájuk. Az egyéni pályautak megbeszélése során rálátást kaptak hogyan viszonyulnak a szakma szépségeihez és nehézségeihez, milyen a szakmai motivációjuk, empátiás készségük. Mennyire tudják összeegyeztetni szerepeiket.

Felszínre kerültek a csoportozás során a munkájukban megélt kudarcélmények, vagy konfliktushelyzetek. Szituációs gyakorlatok során megélhették hogyan oldják meg ők és társaik ezeket a helyzeteket.

Megismerhették, hogy a kiégés jelensége jelentkezik-e náluk, ha igen mit lehet tenni ellen, tudnak-e és akarnak-e tenni ellene.

A találkozások során formálódott a közösségi kapcsolat, a szociális, munkahelyi morál.

Feldolgozásra került a vírus helyzet miatt kialakult közösségtől elzárt állapot. Ki hogyan élte meg, mennyire jelentett nehézséget számára, vagy épp kialakult egy jó gyakorlat, amit a személyes jelenlétet igénylő munkavégzés során tovább lehet alkalmazni.

Alapjában hasznosnak élték meg a kollégák a találkozásokat. Igényelték a nehézségeik megbeszélését, vagy a pozitív dolgok megosztását egymással, az értékek, érzelmek feltárására és alakítására irányuló beszélgetéseket, helyzetgyakorlatokat, vagy épp a magatartásuk, viselkedésük feltérképezésére irányuló játékokat.

Szupervízió – mentálhigiénés segítségnyújtás

A szupervízió a Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Püspökladányi Tagintézményében 2,5 éven keresztül került megszervezésre, melyen minden a tagintézményben dolgozó szakember részt vett. A havonta egyszer létrejövő alkalmak célja a pozitív tartalmú lelki egészségvédelem, a problémák adekvát megoldása, valamint a segítő szakemberek személyiségét és a közösségi kapcsolatokat erősebbé, fejlettebbé, magasabb szervezettségűvé tétele volt. A mentálhigiénés segítségnyújtást jellemezték a személyiség kibontakozását segítő speciális tevékenységek, saját erőforrások feltérképezése és az emberi kapcsolatok kulturáltságának javítása. A résztvevők nagy érdeklődéssel vettek részt minden alkalmon. Action Learning és Points of You módszerének segítségével igyekeztünk a szakemberek aktuális nehézségét, dilemmáját feldolgozni, ezáltal látókörét tágítani, melynek köszönhetően más szempontból is rátekinthettek és jobban megismerhették, megérthették problémájukat. Ennek köszönhetően újfajta megoldási lehetőségek is megfogalmazásra kerülhettekaz akadályok leküzdésére, a konfliktusok kezelésére.A kollégák aktív részvételének köszönhetően, minden alkalommal hasznos tapasztalatokkal gazdagodtunk, mely mindennapi munkánk hatékonyságát segítik elő.